Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Masterkeuze en arbeidsmarkt

Laatst gewijzigd op 19-02-2024 10:57
Je overweegt om na je bacheloropleiding een master te volgen. Op deze pagina vind je meer informatie over wat dit kan betekenen voor je kansen op de arbeidsmarkt.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Wat levert een masteropleiding je op?

Voor werkgevers biedt een afgeronde masteropleiding een bewijs dat je een academisch en analytisch vermogen hebt, in staat bent zelfstandig onderzoek uit te voeren en daarover wetenschappelijk kunt rapporteren. Je leert complexe problemen van nu en later vanuit verschillende hoeken te bekijken, doorgronden en mogelijk aan te pakken. Deze vaardigheid is ook inzetbaar in andere (werk)settingen.

Elke opleiding heeft eindtermen en -kwalificaties omschreven, die aangeven wat die specifieke master je leert. Zie daarvoor de Onderwijs en Examenregeling (OER) van de opleiding. 

Bepaalt je masterkeuze je toekomstige baan?

Hoewel elke opleiding het arbeidsmarktperspectief omschrijft, doet het grootste deel van de hogeropgeleiden binnen 5 jaar na afstuderen werk dat inhoudelijk niet direct met hun opleiding te maken heeft. Verschillen als research master of reguliere master zijn mogelijk wel relevant voor je kansen op de arbeidsmarkt. Als je wilt promoveren is een researchmaster in de meeste gevallen een vereiste.

Voor verdiepende artikelen over de relatie tussen studiekeuze, masterkeuze en arbeidsmarkt, kijk op The Research Centre for Education and the Labour Market (ROA)Externe link

Je opgedane ervaring speelt een rol

Of je een passende baan op niveau vindt en hoe snel, is zeker niet alleen afhankelijk van je master. Jouw eerder opgedane (werk)ervaring, je nevenactiviteiten, de samenhang tussen je interesses en kwaliteiten en, last but not least, jouw strategie om werk te vinden, spelen een belangrijke rol hierbij. 

Oriënteren op de arbeidsmarkt via vacatures

Je kunt je op verschillende manieren oriënteren op werk na de master. Het actuele aanbod aan vacatures in de UvA Job boardExterne link schetst alvast een beeld van de huidige, zichtbare arbeidsmarkt. Je kunt hier alleen inloggen als je student bent aan de UvA of pas bent afgestudeerd aan de UvA. Voor overige masterkiezers zijn LinkedIn jobs of Indeed handige bronnen.

Oriënteren op de arbeidsmarkt via alumni

Een manier om je te oriënteren is om alumni op te zoeken van de master waarin je geïnteresseerd bent, om te zien wat voor werk zij nu doen. LinkedInExterne link is daarin de ideale tool. Je hebt een minimaal profiel nodig, voordat je kunt zoeken in LinkedIn.