Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Examencommissie

Laatst gewijzigd op 23-02-2024 10:07
De Examencommissie behandelt verschillende verzoeken. Vraag bijvoorbeeld om vrijstelling voor een vak of laat je keuzevakken goedkeuren.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Over de Examencommissie

De Examencommissie bewaakt de kwaliteit van toetsing en examens en houdt toezicht op het onderwijs. Die heeft wettelijke taken en bevoegdheden rondom diplomeren, toetsing, het verlenen van vrijstellingen en handelen bij fraude en plagiaat. De Examencommissie stelt ook vast of jij voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een graad. Alle eisen liggen vast in de Onderwijs- en Examenregeling