info-circle
student.uva.nl is vernieuwd. Lees meer...
Welke opleiding volg je?

De organisatie van jouw opleiding

Laatst gewijzigd op 01-08-2022
Binnen je opleiding zijn er verschillende aanspreekpunten en verantwoordelijkheden. Wie is wie bij jouw studie?
Toon informatie specifiek voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Aanspreekpunten en verantwoordelijkheden binnen jouw opleiding

Decaan van de faculteit

De decaan is het hoofd van jouw faculteit en in dus verantwoordelijk voor het bestuur ervan. Niet te verwarren met studentendecanen, die er zijn om jou te helpen met zaken waar je tegenaan loopt. 

De decaan, altijd een hoogleraar, ondertekent facultaire besluiten, en communiceert over besluiten van het College van Bestuur (CvB). Daarnaast geeft hij of zij richting aan het onderwijs- en onderzoeksbeleid, bijvoorbeeld door het vaststellen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Ook de medezeggenschap binnen de faculteit wordt door de decaan vormgegeven. 

Opleidingsdirecteur

De opleidingsdirecteur, vaak een hoogleraar, is inhoudelijk verantwoordelijk voor je opleiding, dus zowel voor de organisatie als de kwaliteit van het onderwijs dat je krijgt. De opleidingsdirecteur stelt het onderwijsprogramma vast, regelt docenten, en rapporteert aan het faculteitsbestuur. Adviezen van de opleidingscommissie komen ook bij de opleidingsdirecteur terecht. Je hebt in de regel niet met de opleidingsdirecteur te maken.

Opleidingscoördinator

De opleidingscoördinator van jouw opleiding is verantwoordelijk voor de planning van het onderwijs. Er komt van alles kijken bij het onderwijs dat jij krijgt: roostering, planning en onderwijsevaluaties. Maar de coördinator zorgt ook voor het updaten van je opleidingsprogramma en een actuele Studiegids. 

Studieadviseur

De studieadviseur van jouw opleiding helpt je bij vragen over je studieplanning, twijfels over je studiekeuze, studievertraging door ziekte of persoonlijke omstandigheden. Zij kunnen je zonodig doorverwijzen naar andere professionals.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie van jouw opleiding (OC) denkt na over verbetering van de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs en brengt (ongevraagd) advies uit aan het bestuur van de opleiding en de decaan. Je vakken worden dus continu geëvalueerd en verbeterd. Opleidingscommissies bestaan voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten.

Examencommissie

De examencommissie van de opleiding stelt vast of je als student voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de graad. Zo bewaakt de examencommissie de kwaliteit van het diploma. Als student kun je verschillende verzoeken indienen, zoals het aanvragen van een vrijstelling of goedkeuring van een keuzevak.   

Uva-brede organisatie

Als je meer wilt weten over de organisatie van de UvA universiteitsbreedExterne link, kun je verder lezen op uva.nl.