Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Business and Human Rights Clinic

Laatst gewijzigd op 27-05-2024 14:02
Tijdens de Amsterdam Law Clinics krijgen masterstudenten de kans om in opdracht van cliënten aan zaken van algemeen belang te werken.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

In de Business and Human Rights Clinic krijg je de kans om te werken aan zaken en projecten die betrekking hebben op de impact van de geglobaliseerde economie op mensenrechten. In de huidige wereldeconomie werken veel bedrijven op transnationaal niveau. Als gevolg daarvan zijn clinic-projecten grensoverschrijdend. Ze betreffen vaak verschillende jurisdicties en vereisen een interdisciplinaire aanpak.

De projecten van de Business and Human Rights Clinic zien toe op complexe juridische kwesties met een publiek belang. Studenten analyseren de activiteiten van bedrijven tegen o.a. bestaande bedrijfs- en mensenrechtenkaders om deze te beschermen, te respecteren en te bevorderen.

In deze clinic wordt een kritische benadering gehanteerd ten aanzien van het recht en het huidige economische systeem, waarbij de machsbalans tussen bedrijven en werknemers, gemeenschappen en het milieu aan de orde wordt gesteld. Studenten werken op een cooperativeve manier met individuen, gemeenschappen en organisaties, gebaseerd op een vertrouwensrelatie.

Het werk in de clinic

In de Business and Human Rights clinic combineren studenten theorie en praktijk. Studenten doen juridische onderzoek en geven pro bono juridisch advies aan particulieren, ngo’s en internationale (overheids)organisaties. Het werk in de clinic bestaat uit projecten die worden uitgevoerd voor o.a. cliënten en NGO's. Studenten werken in teams van 3 tot 5 studenten en worden intensief begeleid. Onderdeel van het werk zijn regelmatige ontmoetingen tussen de student, de begeleider en de cliënten. De nadruk ligt op professionaliteit, kwalitatief hoogstaand werk, teamwerk en respect voor vertrouwelijkheid.

Mijn deelname aan de clinic heeft mijn studie aan de UvA aanzienlijk verrijkt. Niet alleen vanwege het leren aan de hand van praktijkcases, maar ook omdat het me een geweldig netwerk heeft opgeleverd om mijn carrière in de rechtspraktijk mee te beginnen.
Charley NieuwesteegBusiness & Human Rights Clinic, 2020/2021

Aankomende projecten

In het eerste semester van het academisch jaar 2024/25 zal de Business and Human Rights Clinic werken aan meerdere projecten. Voor cliënt Migrant Justice zullen studenten onderzoek doen naar juridische en buiten-juridische strategieën in Nederland met betrekking tot mensenrechtenschendingen in de supply chain van Ahold Delhaize. In een project voor Amnesty International zullen studenten onderzoek doen naar de mogelijkheden voor 'host state litigation' (rechtszaken in het land waar de schade gebeurt) om zo inzichten op te doen voor toekomstige rechtszaken. In een derde project zal voor SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid uitgebreide regelgevingskaders te ontwikkelen die expliciet op de 'auditing & certification industry' zijn toegesneden. Kennis van privaatrecht en bestuursrecht is hier een pre. De afgelopen jaren heeft de Business & Human Rights Clinic nauw samengewerkt met de Land & Territory Rights Clinic van de Javeriana Universiteit in Colombia. Ook aankomend semester zullen we met hen weer een project hebben waarvoor je je kunt aanmelden. Kennis van de Spaanse taal is hier een pre.

Projecten waar de Business and Human Rights Clinic aan werkt

  • Rechtsvergelijkend onderzoek naar structurele discriminatie van moslims door banken en financiële instellingen. Voor meer informatie over het onderwerp, zie het volgende nieuwsberichtExterne link
  • Werken aan een conceptklacht die wordt ingediend bij het Nationaal Contactpunt van de OESO in Nederland over schade die verband houdt met multinationale ondernemingen in Brazilië.
  • In het kader van een samenwerking met de Clínica Jurídica en Derecho y Territorio van de Pontificia Universidad Javeriana in Bogotá, Colombia, sinde 2021 hebben studenten onder meer gewerkt aan een project dat zag op olievervuiling en daaruitvolgende mileuschade door een multinational in Colombia en aan een onderzoek naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een multinational voor medeplichtigheid aan schendingen van oorlogsrecht. Een ander betrof een onderzoek naar de juridische aansprakelijkheid van een multinational wegens gedeeltelijke verantwoordelijkheid bij het plegen van oorlogsmisdaden. In het kader van deze transnationale samenwerking werd een amicus curiae brief over fracking proefprojecten in Colombia gepresenteerd voor het Colombiaanse Constitutionele Hof. Klik hier voor meer informatie over deze zaak en de amicus curiae brief.
  • Onderzoek voor een vakbond naar de wet oneerlijke handelspraktijke en of deze kan worden ingezet om misstanden in de supply chain van bedrijven aan te kaarten.
  • Onderzoek naar en een juridische analyse van wapenexporten uit Europa naar landen die betrokken zijn bij gewapende conflicten. In dit project werkten studenten samen met onderzoeksjournalisten.
  • Een multi-jurisdictioneel onderzoek naar het gebruik van strategische rechtszaken tegen publieke inspraak (SLAPP's) in Europa. SLAPP's worden door bedrijven of particulieren gebruikt om publieke waakhonden (klokkenluiders) aan te klagen als middel tot juridische intimidatie. Voor dit project hebben studenten talrijke interviews afgenomen met advocaten, activisten en maatschappelijke organisaties in heel Europa en hebben ze het toepasselijke wettelijke kader geanalyseerd.  
  • Het bijstaan van twee NGO's in een zaak over twee Nederlandse bedrijven die goederen verhandelen die afkomstig zijn uit het bezette gebied van de Westelijke Sahara. De clinic analyseerde de juridische implicaties van de handel. Voor een uitgebreide juridische analyse deden de studenten onderzoek naar het recht met betrekking tot bezette gebieden, bepalingen van internationaal humanitair recht, Nederlands burgerlijk procesrecht en EU-consumentenbeschermingswetten.

Publicaties

Mogelijkheid om stage te lopen bij het Asser Instituut

Het Asser InstituutExterne link biedt studenten in de Business and Human Rights Clinic, de mogelijkheid om stage te lopen bij het Instituut. De stage kan worden gecombineerd met het schrijven van een scriptie. Asser zal deelname aan de Business and Human Rights Clinic als een pluspunt beschouwen bij de selectie van de stageplaatsen. De stages beginnen elk jaar in februari en inschrijving aan de universiteit tijdens de stage is vereist. Voor de stage kunnen studiepunten worden verkregen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Vragen

Heb je vragen over de Business and Human Rights Clinic? Stuur dan een e-mail naar amsterdamlawclinics@uva.nlExterne link of neem contact op met Mr. L. (Linde) BrykExterne link 

Aanmelden en toelating

De Business and Human Rights Clinic staat in principe open voor alle masterstudenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA.

Andere vereisten zijn

  • Je bent ten minste 10 uur per week beschikbaar 
  • Je hebt een sterk arbeidsethos, uitstekende communicatieve en Engelse schrijfvaardigheden, en een oprechte interesse in business and human rights en human rights law.

Klik hier voor meer informatie over hoe jij je kunt aanmelden.

Oud-studenten van de clinic

Als je geïnteresseerd bent in meer praktische informatie over de clinic en ervaringen van voormalige studenten kun je contact opnemen met een van de onderstaande studenten. Stuur een e-mail naar amsterdamlawclinics@uva.nlExterne link voor de contactgegevens. 

Oud-studenten van de Business and Human Rights Clinic

2019-2020
2020-2021
Julia Leon Gonzalez
Ludivine Guyot
Viktor Radev
Marie Favier
Alexandr Biagioni
Perrine Lafrechoux
Hilde Baarsma
Charley Nieuwesteeg
Suzan Salama
Sophie van Dongen
Ludivine Gondouin
Miriam Heipertz
Lisa Perridon

Wat onze alumni zeggen over de Amsterdam Law Clinics:

We gebruiken cookies

Accepteer alle cookies om deze video te kunnen zien