Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Evaluatie van het Bacheloronderwijs - CW

We hebben jouw hulp nodig

Waarom zou je de vakevaluaties invullen? We leggen het uit in deze korte video.

Het College of Communication evalueert het bacheloronderwijs op verschillende manieren:

  • Studenten vullen digitale vragenlijsten in per individueel vak
  • Tweemaal per jaar worden focusgroepen (bestaande uit studenten) georganiseerd om het programma als geheel, de leeromgeving en de onderwijsfaciliteiten te evalueren
  • Docenten vullen een vragenlijst in over het vak dat ze hebben gegeven. Daarin geven zij aan hoe zij het verloop van de cursus hebben ervaren, en welke aanpassingen zij willen aanbrengen in de opzet van het vak op basis van de evaluaties
  • Daarnaast is de bacheloropleiding Communicatiewetenschap officieel geaccrediteerd door het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Om de 6 jaar evalueert de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) het bachelorprogramma voor heraccreditatie.
  • De Opleidingscommissie, de Raad van Advies en de Board of Studies adviseren het College en de Graduate School of Communication over het onderwijsbeleid en de verschillende studieprogramma's. 

Actieplan

Op basis van de resultaten van de vakevaluaties, focusgroepen en de evaluaties door docenten stelt het College of Communication jaarlijks een actieplan op voor het onderwijs. Hieronder vind je de actieplannen van de afgelopen jaren: