Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Cum laude

Cum laude

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het predicaat ‘cum laude’ (‘met lof’) kan op je diploma worden aangetekend als je uitzonderlijk hebt gepresteerd als student.

Wil je weten of je voor het cum laude-predicaat in aanmerking komt? De volgende voorwaarden geven een indicatie:

  • Je hebt voor alle onderdelen uit het examenprogramma gemiddeld een 8,00 of hoger behaald. Het gaat om het gewogen gemiddelde, dus vakken met een hogere studielast wegen zwaarder mee.
  • Je hebt voor geen enkel van deze onderdelen lager dan een 7 behaald.
  • Je hebt in elk examenonderdeel slechts één keer tentamen afgelegd.   
  • Je hebt minimaal een 8,0 behaald voor je scriptie.
  • Bij inschrijving vóór 1 september 2018 geldt: Je hebt je diploma behaald binnen maximaal 4 jaar (voor de bachelor), 2 jaar (voor de master) of 3 jaar (voor de onderzoeksmaster).
  • Bij inschrijving per 1 september 2018 geldt: Je hebt je diploma behaald binnen maximaal 4 jaar (voor de bachelor), 1,5 jaar (voor de master) of 2,5 jaar (voor de onderzoeksmaster).
  • Alleen de studiepunten van het reguliere programma tellen mee. Voor de bachelor is dat 180 EC, voor de master 60 EC en voor de onderzoeksmaster 120 EC. Vakken die buiten dit programma vallen,  zoals het aanvullend honoursprogramma of extracurriculaire vakken, tellen niet mee. Vrijstellingen worden buiten beschouwing gelaten. 

Als je denkt dat je voor het cum laude-predicaat in aanmerking komt, dan kun je dit aangeven op je afstudeerfomulier.

Deze tekst is slechts een indicatie, meer informatie en de exacte vereisten vind je in het Examenreglement onder 'Regelingen en reglementen'.

Regeling en reglementen

Gerelateerde onderwerpen

Vragen?

Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen? Neem dan contact op met de Onderwijsbalie.

Perkamentrol diploma van rechtenstudent