Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Werktijdenregeling klinisch stageprogramma (coschappen)

Laatst gewijzigd op 11-12-2023 11:25
Hoe lang mag je dienst duren, wanneer heb je recht op pauze en wat valt precies onder arbeid? De afspraken over arbeids- en rusttijden tijdens je coschappen zijn vastgelegd in de wet.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Alle afspraken en regelgeving voor coassistenten over arbeids- en rusttijd zijn opgenomen in de Arbeidstijdenwet (Atw) en het Arbeidstijdenbesluit (Atb). In de brochure Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistentenExterne link op rijksoverheid.nl vind je meer informatie.

Aanvullende afspraken locatie AMC

Het AMC en haar partnerziekenhuizen hebben aanvullende afspraken gemaakt over weekenddiensten, feestdagen, slaapgelegenheid en bekendmaking van de dienstroosters: 

Weekenddiensten

Per twee weken is er in elk geval één weekend vrij van weekenddiensten. Een weekenddienst wordt gecompenseerd met één dagdienst vrij doordeweeks.

Feestdagen

Een coassistent kan ingezet worden op feestdagen. Deze feestdagen moeten aan het begin van het coschap bekend zijn bij de coassistent. Een coassistent wordt niet meer dan één feestdag per coschap ingezet. Een feestdag valt onder de weekenddiensten en moet ook zo gecompenseerd worden.

Slaapgelegenheid

Tijdens een nachtdienst biedt het ziekenhuis de coassistent een interne slaapgelegenheid.

Dienstroosters

Het dienstrooster moet minimaal 3 weken van tevoren bekend zijn bij de coassistent. Als beide partijen dat goed vinden, dan kan hiervan worden afgeweken.

Aantal avonddiensten

Een normale werkweek met 5 dagdiensten mag aangevuld worden met maximaal 1 avond-, nacht- of weekenddienst. Een coassistent kan dus niet worden verplicht tot het vervullen van meer dan 1 aanvullende dienst per week.

Maximale duur van een dienst

Een dienst duurt maximaal 12 uur, waarbij de totale werktijd per week niet meer dan 46 uur mag zijn (zie het kopje Werktijd per week). Als een dienst (bijvoorbeeld een avonddienst) volgt op een dagdienst, dan werkt een coassistent nooit meer dan 16 uur.

Rusttijd tussen twee diensten

Na een dag-, avond- of nachtdienst (dus ook een weekenddienst) volgt een periode van 11 uur rust.

Werktijd per week 

De werktijd voor een coassistent is gemiddeld 46 uur per week, inclusief onderwijs en zelfstudietijd; exclusief pauzes. In de brochure Arbeids- en rusttijden voor artsen en artsassistentenExterne link op rijksoverheid.nl lees je meer over dit gemiddelde.

Aantal 12-uursdiensten per week

Coassistenten die werken in een schema met 12-uursdiensten, vervullen niet meer dan vier diensten per week. Hierbij mag het gemiddelde van 46 uur per week niet worden overschreden.

Aantal nachtdiensten per 2 weken

Coassistenten die werken in een schema met 12-uurs nachtdiensten, vervullen niet meer dan vijf 12-uurs nachtdiensten per 2 weken.

Kijk ook bij