Informatie

Bekijk de nieuwe studieresultatenpagina. Weer een stap richting de juiste info op één plek

Welke opleiding volg je?

Studieschema's voor tweedejaarsstudenten Psychologie

Laatst gewijzigd op 11-11-2022
On this page you will find schedules and information for second-year students Psychology who did not complete their first year.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Roosters en informatie voor tweedejaars studenten

In verband met de coronacrisis is het Bindend Studieadvies met 6 EC verlaagd. Studenten die in het studiejaar 2021-2022 met hun opleiding zijn begonnen, moeten 42 ECTS aan studiepunten behalen in eerstejaars vakken om door te kunnen gaan naar het tweede studiejaar. Daarom heeft de afdeling Psychologie verschillende programma's samengesteld die studenten die hun eerste jaar niet hebben afgerond de mogelijkheid biedt om de eerstejaars vakken in het eerste semester van het academisch jaar 2022-2023 af te ronden.

Crash Courses: versnelde, compacte vakken

De meeste vakken van het tweede semester worden aangeboden via een Crash Course. Een Crash Course is een versnelde en compacte versie van een bepaald vak.

(Dit is inclusief Ontwikkelingspsychologie uit het eerste semester: Ontwikkelingspsychologie wordt in periode 3 opnieuw gegeven. Studenten die in het tweede semester met de specialisatie willen beginnen, moeten wel deelnemen aan de Crash Course Ontwikkelingspsychologie.)

Lijst met Crash courses Psychologie

De vakken die in de vorm van een Crash Course worden aangeboden zijn: Ontwikkelingspsychologie (6 EC), Behavioural Data Science (3 EC); Sociale Psychologie & Arbeids- en Organisatiepsychologie (12 EC), Klinische Psychologie & Neuropsychologie (12 EC). 

De vakken Introductory Psychology & Cognition (12 EC) en Research Methods and Statistics (12 EC) worden niet in de vorm van een Crash Course aangeboden en dienen in zijn geheel opnieuw gevolgd te worden.

Lees de algemene informatie over de vakken uit het eerste semester van het tweede jaar (pdf)

Schema's

Hieronder vind je de meest gebruikelijek schema's. Kijk goed welke voor jou geldt, want sommige namen van vakken lijken op elkaar.

Wij raden je aan contact op te nemen met de studieadviseur als je twijfelt of je studieplanning haalbaar is. Ook als bovenstaande niet aansluit op jouw situatie kun je het beste contact opnemen met de studieadviseur om je persoonlijke situatie en planning te bespreken.