Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Studieschema's voor tweedejaarsstudenten Psychologie

Laatst gewijzigd op 25-08-2023 15:47
Op deze pagina vind je algemene informatie over jaar 2 en roosters voor tweedejaarsstudenten Psychologie die hun eerste jaar niet hebben afgerond.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Roosters en informatie voor tweedejaars studenten

Studenten die in het studiejaar 2022-2023 met hun opleiding zijn begonnen, moeten 48 ECTS aan studiepunten behalen in eerstejaars vakken om door te kunnen gaan naar het tweede studiejaar. Daarom heeft de afdeling Psychologie verschillende schema’s samengesteld die studenten die hun eerste jaar niet hebben afgerond de mogelijkheid biedt om de eerstejaars vakken in het eerste semester van het academisch jaar 2023-2024 af te ronden.

Hier vind je een presentatie met algemene informatie over het 2e jaar van de opleiding Psychologie (pdf).

Crash Courses: versnelde, compacte vakken

De meeste vakken van het tweede semester (inclusief Developmental Psychology* van het eerste semester) worden aangeboden via een Crash Course. Een Crash Course is een intensieve, versnelde en compacte versie van de cursus met wekelijkse tutorials. Een crash course is alleen mogelijk als de cursusstof al eerder is bestudeerd en vergt veel inspanning.

Het volgen van een Crash Course  is niet verplicht. Als je ervoor kiest om dit niet te doen, neem dan contact op met de studieadviseurs voor een alternatieve planning. Houdt er wel rekening mee dat je hierdoor meer studievertraging zult oplopen.
Iedereen die voor een Crash Course in aanmerking komt krijgt in de zomer (na de uitslagen van de herkansingen) een uitnodiging om zich hiervoor in te schrijven.

Lijst met Crash courses Psychologie

De aangeboden vakken in de vorm van een Crash Course zijn: Developmental Psychology (6 EC), Behavioural Data Science (3 EC); Work and Organisational Psychology & Social Psychology (12 EC),  Cinical Psychology and Neuropsychology (12 EC). 
De vakken Introductory Psychology en Brain & Cognition (12 EC) en Research Methods & Statistics (12 EC) worden niet in de vorm van een Crash Course aangeboden en dienen als geheel opnieuw gevolgd te worden.

* Developmental Psychology wordt in blok 3 opnieuw gegeven. Studenten die in het tweede semester willen starten met de specialisatie moeten wel deelnemen aan de Crash Course Developmental Psychology.

Schema's

Hieronder vind je de meest gebruikelijke schema's. Kijk goed welke voor jou geldt, want sommige namen van vakken lijken op elkaar.

Wij raden je aan contact op te nemen met de studieadviseur als je twijfelt of je studieplanning haalbaar is. Ook als bovenstaande niet aansluit op jouw situatie kun je het beste contact opnemen met de studieadviseur om je persoonlijke situatie en planning te bespreken.