Welke opleiding volg je?

Studentenraadsverkiezingen 2023

Laatst gewijzigd op 21-12-2022
Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 mei 2023 vinden de Studentenraadsverkiezingen 2023 plaats. In deze periode kunnen alle UvA-studenten stemmen op een van de deelnemende partijen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Als UvA-student bepaal je met jouw stem wie er in de studentenraden komen. Deze worden democratisch gekozen. Voor de hele UvA is er de Centrale Studentenraad (CSR). Daarnaast heeft elke faculteit een Facultaire Studentenraad (FSR). Je hebt dus twee stemmen als UvA-student. 

  • De CSR overlegt met het College van Bestuur (CvB) van de UvA. 
  • De facultaire studentenraden voeren overleg met de decaan van hun faculteit. 

Er zijn verschillende partijen die zich uitspreken over de zaken waar studentenraden zich mee bezig houden en ten opzichte van deze zaken diverse standpunten innemen.

Kandidaatstellen

Wil je jezelf kandidaatstellen of je aansluiten bij een bestaande partij? Houd dan deze website in de gaten.

Tijdspad

Hieronder vind je het tijdspad met alle belangrijke data voor de verkiezingen en het Kiesreglement.