Informatie

student.uva.nl is vernieuwd. Lees meer...

Welke opleiding volg je?

Stemmen tijdens de studentenraadsverkiezingen

Laatst gewijzigd op 20-07-2022
Als UvA-student bepaal je met jouw stem wie er in de studentenraden komen. Deze worden democratisch gekozen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Voor de hele UvA is er de Centrale Studentenraad (CSR). Daarnaast heeft elke faculteit een Facultaire Studentenraad (FSR). Je hebt dus twee stemmen als UvA-student. De CSR overlegt met het College van Bestuur (CvB) van de UvA. De facultaire studentenraden voeren overleg met de decaan van hun faculteit. Er zijn verschillende partijen die zich uitspreken over de zaken waar studentenraden zich mee bezig houden en ten opzichte van deze zaken diverse standpunten innemen.

De studentenraadsverkiezingen van 2022 zijn net geweest. In mei 2023 vinden de volgende studentenraadsverkiezingen plaats.

Kiesreglement Centrale Studentenraad en Facultaire Studentenraden (pdf) 

Tijdpad studentenraadsverkiezingen 2022 (pdf)