Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Promoveren na je master

Laatst gewijzigd op 08-02-2024 15:36
Je overweegt een PhD te doen na je master. Hier vind je manieren om te achterhalen of een PhD bij je past.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Promoveren: iets voor mij?

Om te achterhalen of een PhD bij je past kun je de onderstaande oefening doen:

Beoordeel jezelf op een schaal van één tot vijf met betrekking tot de volgende aspecten en vraag mensen die je goed kennen hetzelfde te doen. De één staat voor 'in zeer lage mate' en vijf staat voor 'in zeer hoge mate'. Natuurlijk kies je zelf de mensen die je raadpleegt en wat je met hun feedback doet.

Een gesprek over de resultaten kan veel verhelderen. Deze oefening dient als een startpunt om een gesprek met anderen over je kansen en mogelijkheden te vergemakkelijken. Je kan de resultaten van deze oefening natuurlijk ook bespreken met een loopbaanadviseur.

Praat met mensen uit je studieomgeving

Voor steeds meer PhD-plaatsen is een research master een ingangseis. Bekijk daarom de verschillen tussen een eenjarige- en tweejarige (research) master en ga met mensen uit je studieomgeving in gesprek. Bijvoorbeeld met je studieadviseur, docent, begeleider, een promovendus. Leg uit dat je de mogelijkheid van promoveren onderzoekt en vraag om hun tips en adviezen. Probeer te achterhalen waar promovendi in jouw richting allemaal terecht komen op de arbeidsmarkt. Dit kan het begin zijn van je professionele netwerk als startende academicus. 

Oriënteer je op wetenschappers

Bij welke wetenschapper of onderzoeksschool zou je graag je onderzoek doen? Wie doceren er bij de (research) masters en wat doen zij voor onderzoek? Oriënteer je ook op mogelijke begeleiders.

Financiering

Promotieplekken worden op verschillende manieren gefinancierd. Je kunt promoveren in dienstverband of zonder dienstverband. In dat laatste geval krijg je geen salaris vanuit de universiteit, maar regel je zelf een werkgever die jou betaalt of een beurs vanuit de universiteit.

Tip: volg de actualiteit over wetenschappelijk onderzoek in Nederland, financiering van onderzoek, fondsen, e.d., zodat je zelf zo goed mogelijk geïnformeerd bent over soorten promotieplekken en mogelijke financiering.

Vacatures bekijken voor promotieplekken

www.academictransfer.nlExterne link

UvA: vacaturesExterne link

www.knaw.nlExterne link

Meer informatie

Lees meer informatie over promoveren aan de UVA op uva.nlExterne link.