Informatie

Bekijk de nieuwe studieresultatenpagina. Weer een stap richting de juiste info op één plek

Welke opleiding volg je?

Dwingend studieadvies voor Geneeskunde

Laatst gewijzigd op 07-09-2022
Aan het eind van je eerste jaar krijg je een dwingend studieadvies over de toelating tot het onderwijs en de tentamens van het tweede studiejaar.  
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De bacheloropleiding Geneeskunde kent dus géén bindend studieadvies, zoals andere bacheloropleidingen aan de UvA. Dit betekent dat je geen minimum aantal punten hoeft te halen om je studie te mogen voortzetten in jaar 2. Wel zegt het dwingend studieadvies dat je krijgt iets over de toelating tot het onderwijs en de tentamens van het tweede studiejaar.  

Positief studieadvies

Je kunt onderwijs van jaar 2 volgen als je: 

  • al het verplichte onderwijs uit jaar 1 hebt gevolgd.
  • minimaal 48 studiepunten uit het bachelorprogramma Epicurus van jaar 1 hebt behaald.
  • binnen je behaalde aantal studiepunten in elk geval de leerlijn Academische vorming 1 en leerlijn Professionele ontwikkeling 1 hebt behaald.

Gevolgen negatief dwingend studieadvies

Met een negatief dwingend studieadvies heb je geen toegang tot onderwijs en tentamens van het tweede studiejaar.

Bijzondere persoonlijke omstandigheden

Lukt het je door bijzondere persoonlijke omstandigheden niet een positief dwingend studieadvies te halen, dan kan je in sommige gevallen vrijstelling aanvragen. Neem zo spoedig mogelijk contact op met je studieadviseur als je hiermee te maken hebt. Zij kunnen je verder op weg helpen. Voor het verlenen van vrijstelling moet een duidelijk verband zijn tussen de omstandigheden en de opgelopen studievertraging.