Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

De strategie van de UvA

Laatst gewijzigd op 27-05-2024 16:30
De samenleving wordt geconfronteerd met grote maatschappelijke vraagstukken. Als UvA willen we bijdragen aan de aanpak. Onze ambities en strategie beschrijven we in ons 'instellingsplan'.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Dit instellingsplan maakt de UvA elke 6 jaar. In het nieuwste instellingsplan 'Inspiring Generations' vind je de belangrijke speerpunten van de UvA voor de periode 2021-2026. Hieronder staan ze in het kort.

Uitmuntend onderwijs voor studenten

We houden ons onderwijsaanbod actueel en relevant. We willen graag inspelen op vragen vanuit de student en de samenleving. Daarnaast willen we meer rekening houden met verschillen tussen studenten, bijvoorbeeld door het onderwijs beter af te stemmen op die diversiteit. Daar hoort bij dat we afgestudeerden de kans geven te blijven leren.

De komende jaren werken we aan de volgende punten:

  • Intensiever en kleinschaliger onderwijs maakt het contact tussen jou en de docent effectiever 
  • Betrokkenheid (engagement) en proactieve deelname aan het onderwijs zorgt ervoor dat je je medeverantwoordelijk voelt voor de inhoud van je opleiding. 
  • Door een internationalere leeromgeving bereid je je voor op een wereld die steeds internationaler wordt. Je leert andere culturen, achtergronden en perspectieven kennen. 
  • De kennis uit je opleiding gaat niet meer een leven lang mee. De UvA zet in op her-of bijscholing, en biedt ook na je afstuderen kennis over nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied. 

Topkwaliteit in wetenschap

In een snel veranderende wereld kan wat vandaag goed is, morgen niet goed genoeg zijn. Daarom blijven we investeren in onderzoek van topkwaliteit. We stimuleren vernieuwing van onderzoek en onderwijs met extra middelen. Digitalisering komt hoog op de agenda.

Sterker door samenwerking

Samenwerking is belangrijk, want kennis komt tot stand door te werken met anderen. We werken samen met partners op internationaal, nationaal en lokaal niveau. Op dat laatste niveau, de stad en de regio, kunnen we bijdragen aan het verbeteren van onze directe leefomgeving.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De UvA leidt mensen op die maatschappelijke problemen aanpakken. Zo geven we actief vorm aan de wereld van morgen. We nemen onze verantwoordelijkheid voor een leefbare, veilige, rechtvaardige en duurzame omgeving.

Magneet voor talent en wendbare organisatie

De UvA wil een aantrekkelijke werk- en leeromgeving zijn waarvoor mensen met diverse achtergronden en perspectieven graag kiezen. De UvA daagt medewerkers en studenten uit het beste uit zichzelf te halen én over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken. 

Je vindt hierExterne link meer informatie over de strategie van de UvA. Download (pdf) het volledige instellingsplan 'Inspiring Generations'. 

Facultaire strategische plannen

Elke 6 jaar leggen we als faculteit onze ambities en plannen vast. Dit doen we in het Facultair Strategisch Plan (FSP).