Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

De openingstijden van de UB op 18, 19 en 20 mei kunnen afwijken. Ga naar uva.nl/studieplekExterne link voor actuele informatie.

Commissie voor ethiek in onderzoek

Laatst gewijzigd op 04-04-2024 10:54
Als student kun je te maken krijgen met ethische kwesties tijdens je onderzoek. Binnen elke faculteit is er minstens een commissie die hier advies over geeft.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Er zijn verschillende redenen waarom je advies zou moeten inwinnen bij een commissie voor ethiek:

  • Maatschappelijke afwegingen: Het is belangrijk om te beoordelen of je onderzoek in lijn is met ethische normen die gelden in de samenleving.
  • Rechtszekerheid: Je moet nagaan of je onderzoek mogelijk tot juridische consequenties kan leiden en hoe je deze risico's kunt beperken.
  • Risico's van dual use en onbedoeld gebruik van resultaten.