Informatie

Help je ons de site te verbeteren door een paar vragen te beantwoorden? Dit duurt maar 5 minuten. Start de enquêteExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

ChatGPT en je studie

Laatst gewijzigd op 16-05-2023
Lees wanneer je AI-tools als ChatGPT wel en niet mag gebruiken voor je studie en wat de mogelijke risico’s zijn.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De UvA omarmt het gebruik van artificiële intelligentie in het onderwijs, maar er zijn ook zorgen, over fraude, informatiebeveiliging en privacy bijvoorbeeld.

Over ChatGPT

ChatGPT is een chatbot, gespecialiseerd in het voeren van menselijke dialogen. ChatGPT genereert compleet nieuwe teksten op basis van artificiële intelligentie. Als gebruiker kun je met vervolgvragen of -opdrachten reageren, om de output verder af te stemmen op jouw wensen.

Risico’s bij het gebruik van ChatGPT

Er zijn een aantal zorgen rondom het gebruik van AI-tools, zoals ChatGPT. Je kunt er bijvoorbeeld niet zeker van zijn dat ChatGPT de waarheid spreekt. De output is afhankelijk van de chatgeschiedenis, toeval en kansen. Daarnaast slaat ChatGPT alle input van gebruikers op. Dit leidt tot problemen met informatiebeveiliging en privacy. 

Effectiever studeren met ChatGPT 

AI-tools kunnen je helpen om effectiever te studeren. Zo kun je AI-tools als ChatGPT gebruiken voor een brainstorm. ChatGPT kan je overhoren voor je tentamen of een tekst voor je vertalen. Het kan een handige assistent zijn die altijd beschikbaar is. We willen AI-tools dan ook niet uitbannen.

Als UvA-student mag je kwalitatief hoogwaardig en innovatief onderwijs verwachten. Daar hoort een intrinsiek gemotiveerde houding bij. Het blijft belangrijk om zelf schrijfopdrachten te maken. Zo train je academische vaardigheden, die onmisbaar blijven tijdens je verdere opleiding en op de arbeidsmarkt.

ChatGPT mag je niet gebruiken om teksten te schrijven die je gaat inleveren

In de UvA fraude- en plagiaatregeling staat vermeld dat docenten de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een student moeten kunnen beoordelen. Van studenten verwachten we dan ook dat zij volledig zelfgeschreven werk inleveren. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, is gebruik van AI-programma’s zoals ChatGPT daarom niet toegestaan. Het inleveren van werk dat je niet zelf hebt geschreven, kan daarom worden aangemerkt als fraude. In het geval van fraude treedt de UvA streng op.