Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Beurzen voor Surinaamse studenten

Laatst gewijzigd op 15-05-2024 17:28
Als Surinaamse UvA-student kun je in aanmerking komen voor een van de vijf beurzen, mocht je onverwacht in financiële problemen komen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Jaarlijks worden maximaal 5 beurzen van €300 per maand ter beschikking gesteld aan Surinaamse studenten, die door omstandigheden buiten hun schuld problemen hebben met de financiering van hun studie. De beurzen worden verstrekt voor een periode van maximaal 8 maanden. 

Het doel van deze beurzen is het bevorderen van de studievoortgang, waarna de kans vergroot is dat een beroep kan worden gedaan op fondsen van particuliere instellingen. Bij de selectie zal onder meer worden gelet op de studievoortgang, de prognose van de datum van afstuderen en de overige inkomsten.

Aanvragen

Je kunt de beurs aanvragen door het formulier Aanvraag bijdrage uit het Noodfonds (pdf) in te vullen. De aanvraag kan vanaf 1 oktober 2024 worden ingediend. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 4 november 2024 om 17:00 uur.