Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Bestuursbeurs aanvragen als lid van de medezeggenschap

Laatst gewijzigd op 18-07-2024 14:22
Ben je lid van een facultaire studentenraad, de centrale studentenraad of een opleidingscommissie? Je komt misschien in aanmerking voor een bestuursbeurs. Vraag een bestuursbeurs aan
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Lid zijn van een studentenraad of opleidingscommissie vergt soms zoveel tijd dat je studievertraging oploopt. De bestuursbeurs is bedoeld als tegemoetkoming hiervoor.

Individuele voorwaarden

Naast lid te zijn van een studentenraad of opleidingscommissie, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt recht of recht gehad op studiefinanciering van DUO (met uitzondering van internationale studenten).
  • Je bent tijdens het jaar in de medezeggenschap ingeschreven als voltijdstudent aan de UvA.
  • Je betaalt het wettelijk collegetarief (met uitzondering van internationale studenten en studenten die collegegeldvrij besturen).
  • Voor leden van de CSR en FSR geldt: voorafgaand aan jaar in de medezeggenschap, moet je aan de BSA norm hebben voldaan. Voor opleidingscommissie-leden geldt deze voorwaarde niet.
  • Je hebt tijdens je inschrijving aan de UvA nog geen 24 maanden aan financiering via een bestuursbeurs ontvangen.

Vergoeding

Deadline indienen aanvraag

Opleidingscommissie

Als lid van een opleidingscommissie dien je je individuele beursaanvraag in tussen 1 mei en (uiterlijk) 1 november na afloop van het jaar dat je in de opleidingscommissie zat.

Facultaire- en Centrale Studentenraad

Als lid van de Facultaire Studentenraad of van een Centrale Studentenraad dien je je individuele beursaanvraag in tussen 1 september en (uiterlijk) 1 november aan het begin van het jaar dat je in het bestuur zit.

Dien een aanvraag in

Je kunt een aanvraag voor een bestuursbeurs digitaal indienen. Zorg eerst dat je een aantal bijlagen bij de hand hebt om toe te voegen:

Belangrijk: dien je beursaanvraag ook in als deze nog niet compleet is. Je kunt de ontbrekende documenten later toevoegen.

Vraag een bestuursbeurs aanExterne link

Hoe gaat het verder?

Nadat je een aanvraag hebt ingediend ontvang je een bevestiging via e-mail.

  • Wordt je aanvraag goedgekeurd? Dan ontvang je een beschikking op je correspondentieadres. Binnen enkele weken ontvangt je het geldbedrag (in één keer of maandelijks) op je rekening.
  • Wordt je aanvraag afgewezen? Dan ontvangt je een beschikking op je e-mailadres. In de beschikking staat een bezwaarclausule.

Uitbetaling

Opleidingscommissie-beurzen worden aan het eind van het bestuursjaar in één keer uitbetaald. Ook andere medezeggenschapsbeurzen van minder dan 6 (beurs)maanden worden aan het eind van het bestuursjaar in één keer uitbetaald.

Beurzen van 6 tot en met 12 (beurs)maanden worden per maand uitbetaald gedurende het bestuursjaar.

Voorlichting

Wil je meer weten over deze beurs of regeling? Meld je dan aan voor onze voorlichting "Bestuursbeurs aanvragen voor medezeggenschap: hoe werkt het?" op 9 september 2024.

Contact

Bestuursbeurs aanvragen Studenten Services

Contactgegevens