Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Amsterdam Law Practice

Laatst gewijzigd op 11-08-2023 08:02
Tijdens de vakken van de Amsterdam Law Practice pas je jouw academische kennis van het recht toe door diverse juridische rollen aan te nemen, in de praktijk of in nagebootste situaties.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Als masterstudent komt het moment dichterbij waarop je als afgestudeerde in de praktijk met het recht gaat werken en je in de rol van juridisch professional stapt. Om je optimaal voor te bereiden op deze stap is het van belang om na te denken over wat het betekent om deze rol uit te oefenen in de praktijk. Het ervaringsonderwijsprogramma van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Amsterdam Law Practice, biedt hiertoe de unieke mogelijkheid. 

Het ervaringsonderwijsprogramma: De Amsterdam Law Practice

In de vakken van de Amsterdam Law Practice word je uitgedaagd om de academische kennis en de geleerde vaardigheden toe te passen door diverse rollen aan te nemen, zoals de rol van advocaat, juridisch adviseur of rechter. Tegelijkertijd krijg je tools aangereikt om te reflecteren op wat het betekent om die rol uit te oefenen, voor de samenleving, voor de mensen met wie je werkt en voor jezelf. Je leert door te doen, word je meer bewust van jouw rol als professional en ontdekt welke onderdelen van het juridische werk je het beste liggen. Voor het vernieuwende karakter van het onderwijs heeft de Amsterdam Law Practice in 2022 een Nederlandse Hogeronderwijspremie ontvangen.

We gebruiken cookies

Accepteer alle cookies om deze video te kunnen zien

Onderliggende onderwijsvisie

De onderwijsvormen van de Amsterdam Law Practice (ALP), zoals simulaties, clinics en moot courts, worden op basis van een specifieke onderwijsvisie gedoceerd. Hierbij staat de ontwikkeling van de professionele identiteit van de student centraal. Naast het toepassen van kennis en de ontwikkeling van juridische vaardigheden, reflecteer je op basis van inzichten uit de beroepsethiek op wat het betekent om een bepaalde juridische rol uit te oefenen voor de maatschappij, voor toekomstige werkgevers, en voor jezelf. 

Voorbeelden van vakken

Cirkeldiagram Amsterdam Law Practice

Elk masterprogramma van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid biedt ten minste één vak van 6 EC aan waarin ervaringsonderwijs wordt gegeven. Ons juridisch ervaringsonderwijs is inmiddels terug te vinden in meer dan 30 vakken, verdeeld over de verschillende opleidingen. Voorbeelden van ALP-vakken zijn:

Aanmelden

Het verschilt per masteropleiding welke ALP-vakken worden aangeboden. Je kunt het beste in de StudiegidsExterne link bij jouw opleiding kijken om meer te weten te komen over de ALP-vakken die worden aangeboden. Hier vind je ook meer informatie over de aanmelding.

ALP-vakken die op centraal niveau worden aangeboden zijn toegankelijk als keuzevak voor studenten van verschillende masteropleidingen. Het gaat hierbij om de volgende vakken:

In het studieprogramma van jouw opleiding staat vermeld welke ALP-vakken er worden aangeboden. In de StudiegidsExterne link vind je bij de betreffende vakken meer informatie over de aanmelding. 

Vragen?

Neem als je vragen hebt contact op met Rosa Lokin-MöhrleinExterne link, Coördinator van de Amsterdam Law Practice.

Samenwerking met het ALCPA

Het Amsterdam Center for the Legal Profession and Access to JusticeExterne link (ACLPA) biedt een ondersteunende en wetenschappelijke basis op het gebied van beroepsethiek en reflectie binnen ervaringsonderwijs. Zo verzorgen medewerkers van het centrum inhoudelijke (gast)colleges.