Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Veelgestelde vragen Master Leraar VHO

Veelgestelde vragen Master Leraar VHO

Interfacultaire Lerarenopleidingen

Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen.

Opleiding
 • Wat betekent Leraar VHO/ LVHO?

  Leraar VHO en LVHO zijn afkortingen voor Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs. De Interfacultaire Lerarenopleidingen van de UvA bieden de Master Leraar VHO aan voor 24 schoolvakken. Bij een succesvolle afronding van de opleiding verwerf je een eerstegraads lesbevoegdheid. 

 • Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Het opleidingsprogramma van de master LVHO vindt deels plaats op de UvA (colleges) en deels op de school waar je stage loopt (praktijkdeel). 

  Tijdens het onderwijs op de UvA wordt er aandacht besteed aan onderwijskundige en pedagogische onderwerpen die op alle 24 schoolvakken van toepassing zijn. Daarnaast ga je in op de specifieke didactiek van je schoolvak. Een groot deel van het onderwijs vindt plaats in teambijeenkomsten, waaraan je samen met studenten van verwante schoolvakken deelneemt. Daarnaast werk je met studenten van hetzelfde schoolvak en je vakdidacticus samen in een vakgroep. In de vakgroep werk je aan de verwerving van vakspecifieke methoden en concepten.  

  Het praktijkdeel van de opleiding vindt plaats op de stageschool. Daarover vind je meer informatie bij de veelgestelde vragen in de categorie 'Stage'.

 • Wat is het verschil tussen het voltijd en het deeltijd opleidingsprogramma?

  Voltijdprogramma

  • 1 collegejaar (2 semesters)

  • Het opleidingsprogramma omvat 60 studiepunten. Per semester worden er 30 studiepunten behaald.

  • Je volgt 1 dag per week onderwijs op de ILO en bent daarnaast 5 dagdelen per week beschikbaar voor je stage.

  Deeltijdprogramma

  • 1,5 collegejaar (3 semesters) of 2 collegejaren (4 semesters)

  • Het opleidingsprogramma in deeltijd omvat eveneens 60 studiepunten, echter wordt de studielast uitgesmeerd over 3 of 4 semesters waardoor het mogelijk is om de studielast meer te spreiden.
    
  • Je volgt 1 dag per week onderwijs op de ILO en bent daarnaast 3 dagdelen per week beschikbaar voor je stage.

  In de studiegids vind je meer informatie over de inhoud van de vakken.

 • Welke opleidingstrajecten zijn er en wat is hiervan de studielast?

  Post-Master (of post-doctoraal) traject voor reguliere studenten

  • 60 studiepunten
  • voltijd 1 collegejaar
  • deeltijd 1,5 collegejaar

  Post-Master traject voor studenten die al eerder de minor Educatie hebben afgerond

  • verkort opleidingstraject met een studielast van 30 studiepunten
  • voltijd 1 semester
  • deeltijd 1 collegejaar

  Post-Master traject voor studenten die al beschikken over een eerstegraads bevoegdheid

  • verkort opleidingstraject met een studielast van meestal 48 studiepunten, afhankelijk van de persoonlijke situatie
  • vakinhoudelijk applicatieprogramma; de studielast is afhankelijk van de vooropleiding
  • meestal 1 collegejaar in voltijd, afhankelijk van de persoonlijke situatie

  Post-Master traject voor studenten die al beschikken over een tweedegraads bevoegdheid

  • verkort opleidingstraject met een studielast van 30 studiepunten (mits je aan de toelatingseisen voldoet)
  • voltijd 1 semester
  • deeltijd 1 collegejaar

  Zij-instromer-in-beroep (ZIB) traject

  • 60 studiepunten
  • voltijd of deeltijd, maximaal 2 jaar

  Eerder-verworven-competenties (EVC) traject

  • de studielast en studieduur zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie
 • Wanneer heb ik college op de ILO?

  Je volgt één dag per week colleges op de ILO. Afhankelijk van wanneer je start met de opleiding, heb je een andere vaste lesdag waarop je van 09.00 tot 17.00 uur colleges volgt.

  • Als je in september start met de opleiding, dan heb je les op de donderdag.
  • Als je in februari start met de opleiding, dan heb je les op de dinsdag.

  Let op: voor studenten met een aangepast opleidingstraject geldt er mogelijk een andere regeling.

 • Wanneer begint de opleiding?

  Opleidingsstart

  De opleiding heeft twee startmomenten:

  • Bij de start in september is aanmelding voor alle 24 schoolvakken mogelijk.
  • Bij de start in februari is aanmelding voor de volgende vakken NIET mogelijk:
   • Arabisch
   • Hebreeuws
   • Italiaans
   • Klassieke talen
   • Russisch
   • Filosofie
   • Godsdienst en levensbeschouwing

  Startdagen

  De opleiding begint, afhankelijk van de opleidingsstart waarvoor je je hebt aangemeld, in de eerste week van september of februari.  In de week voorafgaand aan de officiële start worden er twee introductiedagen georganiseerd (de zogenoemde ‘startdagen’). Aangezien je meteen vanaf het begin van je studie start met je stage, krijg je door de startdagen alvast wat praktische handvatten mee, zodat je niet onvoorbereid voor de klas komt te staan. Tijdens deze dagen maak je kennis met de docenten, je studiegenoten en de opleiding. Je volgt daarnaast inspirerende workshops die je voorbereiden op de lespraktijk.

Toelating
 • Wat zijn de toelatingseisen tot de verschillende opleidingstrajecten?

  Post-Master (of post-doctoraal) traject:

  Om te kunnen starten met de reguliere variant van Master LVHO, de zogenaamde post-master variant, moet je:

  • in het bezit van een doctoraaldiploma of (bachelor en-) universitair Masterdiploma in het betreffende schoolvak.
  • of in het bezit van een doctoraaldiploma of (bachelor en-) universitair Masterdiploma nauw verwant aan het betreffende schoolvak. Eventuele inhoudelijke deficiënties worden weggewerkt met een applicatieprogramma.

  Zij-instromer-in-beroep (ZIB) traject

  Wanneer je in het bezit bent van een relevant doctoraal- of universitair Masterdiploma, kun je in aanmerking komen voor een zij-instroomtraject. Dat is mogelijk indien een school in het voortgezet onderwijs jou een aanstelling biedt als docent. De school kan in dat geval een subsidie zij-instroom voor het zij-instroomtraject aanvragen, waarmee zij ondere andere jouw opleiding bekostigen. Meer informatie hierover vind je op website van DUO. Op basis van een geschiktheidsonderzoek wordt de toelaatbaarheid tot het traject vastgesteld.

  NB: Wanneer je de opleiding volgt als zij-instromer-in-beroep, dan volg je het onderwijs via contractonderwijs. Je schrijft je dus niet in via Studielink, zoals een reguliere student aan de UvA. Na het afronden van het opleidingstraject ontvang je geen Masterdiploma, maar een bekwaamheidsverklaring.

  Eerder-verworven-competenties (EVC) traject

  Wanneer je in het bezit bent van een relevant doctoraal- of universitair Masterdiploma én aan de volgende criteria voldoet, dan kom je in aanmerking voor de EVC-procedure:

  • je hebt minimaal drie jaar gemiddeld 8 lesuren per week gegeven op een Nederlandse school voor VO
  • én deze ervaring is niet langer dan 3 jaar geleden.

  Er wordt beoordeeld of je beschikt over zogenaamde eerder verworven competenties. Als je voldoet aan de criteria, word je uitgenodigd deel te nemen aan de EVC-procedure. Het samenstellen van een portfolio en een lesbezoek zijn onderdeel van deze procedure. Dit kan uitmonden in een verkort opleidingstraject. Aan de EVC-procedure zijn kosten verbonden: € 750 voor het lesbezoek, de nabespreking en het schrijven van het adviesrapport voor de ILO-examencommissie.

 • Kan ik met een tweedegraads lesbevoegdheid instromen in de master Leraar VHO?

  Als je al over een tweedegraads bevoegdheid beschikt en nu ook een eerstegraads bevoegdheid wilt halen, dan is er geen directe instroom mogelijk. Het is alleen mogelijk om met een tweedegraads bevoegdheid in te stromen, als je een universitair Masterdiploma hebt behaald dat aansluit bij het betreffende schoolvak. Op basis van de tweedegraads bevoegdheid kom je na het afronden van de universitaire Master wel in aanmerking voor een verkort opleidingstraject van maximaal 30 studiepunten.

 • Ben ik met een HBO-diploma toelaatbaar tot de master Leraar VHO?

  Met alleen een HBO-diploma ben je niet toelaatbaar tot de Master LVHO. De landelijke toelatingseis is dat je een universitaire Master moet hebben afgerond in het schoolvak waarin je wilt lesgeven. Om een eerstegraads lesbevoegdheid te behalen, zou je dus eerst een vakmaster aan de universiteit moeten afronden. Na het behalen van de vakmaster kom je pas in aanmerking voor de Master LVHO.

  Voor meer informatie over de vakmaster en eventueel een schakeljaar, verwijzen we je naar de opleiding zelf. Kijk voor meer informatie op www.uva.nl/master.

Inschrijving
 • Wanneer kan ik mij aanmelden voor de master Leraar VHO?

  Aanmelding voor de Master LVHO gebeurt ruim voorafgaand aan het semester waarin je met de opleiding wilt starten. De aanmeldperioden zijn als volgt:

  • Voor de start in september kun je je aanmelden van half februari tot en met 30 april.
  • Voor de start in februari kun je je aanmelden van half september tot en met 31 oktober.
 • Hoe meld ik mij aan voor de (reguliere)master Leraar VHO?
  1. Meld je aan voor de opleiding via Studielink.
  2. Na de aanmelding in Studielink ontvang je van de Centrale Studentenadministratie een studentnummer (UvAnetID).
  3. Van het onderwijsbureau POW ontvang je een e-mail met daarin een link naar een digitaal aanmeldformulier, die je uiterlijk binnen twee werkdagen dient in te vullen.
  4. Zodra je het formulier hebt ingevuld, word je uitgenodigd voor een intakegesprek met de vakdidacticus.
  5. Ook word je gevraagd om een aantal documenten op te sturen (VOG, WA-verzekering, diploma's).
  6. Voor een de vakken Biologie, Geschiedenis en Maatschappijleer zijn er een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Er vindt een selectieprocedure plaats, waarbij je wordt gevraagd om aanvullende documenten op te sturen. Zie de opleidingspagina's van de desbetreffende vakken (bovenaan deze pagina) voor meer informatie.
  7. Wanneer je voldoet aan alle toelatingseisen wordt dit doorgegeven aan de Centrale Studentenadministratie, waarna je officieel wordt ingeschreven bij de UvA.

  Mocht je vragen hebben over je algemene inschrijving aan de UvA of problemen ondervinden met Studielink, neem dan contact op met de Student Service Desk (SSD).

Stage
 • Hoeveel moet ik stage lopen op een school?

  Een eerstegraads student geeft gedurende zijn opleiding in totaal tenminste 100 klokuren les. In de regel geeft de leraar-in-opleiding tijdens de stage de helft van de lessen in de onderbouw van vmbo, havo of vwo en de andere helft in de bovenbouw van havo/vwo.

  • Voltijdstudenten zijn minimaal 5 dagdelen per week beschikbaar voor de stage.
  • Deeltijdstudenten kunnen hun stage uitsmeren over anderhalf jaar. Je geeft dan gemiddeld 3 lesuren van 50 minuten per week. In combinatie met vergaderingen en niet-lesgebonden taken betekent dit dat je minimaal 3 dagdelen per week beschikbaar moet zijn voor de stage.
 • Welke verantwoordelijkheden heb ik tijdens mijn stage?

  In één of meer bovenbouwklas(sen) draag je gedurende één of meerdere rapportperioden de dagelijkse verantwoordelijkheid. Daarnaast volg je zo veel mogelijk lessen bij andere leden van de vaksectie. Je krijgt daardoor inzicht in alle werkzaamheden en ziet verschillende lesstijlen. Indien mogelijk volg je lessen in verwante vakken of leergebieden. Naast lesgebonden taken zijn er ook niet-lesgebonden taken die je uitvoert zoals deelname aan lesoverstijgende activiteiten zoals schoolfeesten, culturele en andere schoolprojecten, kampen en werkweken, buitenschoolse activiteiten en uitwisselingsprogramma's.

  Studenten die hun stage uitvoeren op een opleidingsschool van de ILO nemen daar deel aan de schoolgroep. In de schoolgroep komen onderwerpen aan de orde als het Nederlandse onderwijssysteem, de schoolorganisatie, de vernieuwde onderbouw en de Tweede Fase, interdisciplinair onderwijs, leerlingbegeleiding, studie- en beroepsoriëntatie en rechtspositie van leraren. Deze onderwerpen komen op niet-opleidingsscholen veelal aan de orde bij het begeleidingstraject voor nieuwe docenten.

 • Hoe wordt een stageplek toegewezen?

  Als je geen eigen baan inbrengt als praktijkdeel, dan zoekt de stagecoördinator een stageplek voor je op een opleidingsschool. In een aantal gevallen zal je op een andere school waar de ILO mee samenwerken (i.e. een praktijkschool) worden geplaatst.

  Je wordt op basis van de datum van aanmelding, je voorkeur en het aantal beschikbare stageplekken ingedeeld op een school. We houden zo veel mogelijk rekening met je voorkeur en de reisafstand naar de stageschool, maar kunnen helaas niet altijd iedere student op zijn of haar voorkeursschool plaatsen. Het aantal aanmeldingen en het aantal beschikbare stageplekken voor het desbetreffende vak spelen hierin een grote rol. Bij de stageplaatsing wordt een enkele reistijd van maximaal 90 minuten als redelijk en aanvaardbaar beschouwd (conform regulier woon-werkverkeer).

 • Mag ik zelf een stageplek zoeken?

  In principe zoekt de stagecoördinator een stageplek voor jou op een van de opleidings- of praktijkscholen waarmee wij een samenwerkingsverband hebben, en mag je dus niet zelf naar een stageplek opzoek gaan. Alleen na overleg met de stagecoördinator kan hier bij hoge uitzondering van worden afgeweken. Je dient dan voor 10 mei (septemberstart) of 10 november (februaristart) een e-mail te sturen naar stage-ilo-fmg@uva.nl. Na deze datum is het niet mogelijk om een verzoek voor een eigen stageplek in te dienen en wordt je sowieso op één van onze opleidingsscholen geplaats.

  Als je een betaalde baan hebt als docent in het voortgezet onderwijs, dan kun je die aanstelling laten gelden als praktijkplek

 • Wanneer krijg ik te horen op welke stageschool ik ben geplaatst?
  • Voor de start in september wordt dit uiterlijk in de loop van augustus bekend gemaakt.
  • Voor de start in februari wordt dit uiterlijk in de loop van januari bekend gemaakt.

  Je ontvangt een e-mail waarin staat aangegeven op welke school je bent geplaatst. Ook worden de contactgegevens van degene die de stages op de school coördineert (op de opleidingsscholen wordt dit de schoolopleider genoemd) meegestuurd.

  Helaas is het niet mogelijk om eerder bekend te maken op welke school je bent geplaatst. Vaak treden er nog last minute veranderingen op in de indeling van de stageplaatsen.

 • Met welke scholen werken de ILO samen?

  De Interfacultaire Lerarenopleidingen hebben nauwe banden met een flink aantal opleidingsscholen in de regio's Amsterdam, Almere, West-Friesland en Noord-Holland-West. Via deze link is te zien waar de opleidingsscholen van de UvA zich bevinden.

  Het is niet toegestaan zelf contact op te nemen met deze opleidingsscholen!

 • Hoeveel uur kan ik maximaal lesgeven, zonder studievertraging op te lopen?
  • Voltijd: de ervaring leert dat je als voltijder een baan van 9 lesuren van 50 minuten per week, nog net kunt combineren met de opleiding. Daarom hanteren we een baan van 0,35 fte als bovengrens voor een voltijdstudie. Denk je meer aan te kunnen, verzoek dan de examencommissie om daarmee in te stemmen. De commissie zal in principe instemmen met je verzoek, maar je formeel informeren dat het risico op studievertraging groot is.
  • Deeltijd: ben je deeltijder dan raden we je aan je baan te beperken tot 13 lesuren van 50 minuten (0,50 fte) per week. Er zijn vanzelfsprekend soms financiële redenen voor een grotere baan; de extra belasting kan echter studievertraging met zich meebrengen waarvoor de opleiding geen verantwoordelijkheid draagt.
Aanvullende informatie
 • Waar vind ik de studiegids?

  De studiegids is digitaal te raadplegen en geeft informatie over alle studieonderdelen, opleidingstrajecten en contactgegevens van docenten binnen de UvA.

 • Wat is de betekenis van veelgebruikte afkortingen?
  • FEB: Faculteit Economie en Bedrijfskunde
  • FGW: Faculteit der Geesteswetenschappen
  • FMG: Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (faculteit waar de ILO onderdeel van uitmaken)
  • FNWI: Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
  • ILO: Interfacultaire Lerarenopleidingen
  • LIO: Leraar in opleiding
  • LVHO: Leraar Master Voorbereidend Hoger onderwijs 
  • OWB: Onderwijsbureau (hier kun je terecht voor studentzaken die opleidingsspecifiek zijn)
  • POW: Pedagogische en Onderwijswetenschappen (de afdeling waartoe de ILO behoren)
  • REC: Roeterseilandcampus (campus van de UvA gelegen in en rondom de Roetersstraat) 
  • REC-D: Het gebouw waar de afdeling POW is gehuisvest
  • SIS: Studenteninformatiesysteem (Systeem waarin je je kunt aanmelden voor vakken, resultaten kunt raadplegen en het afstuderen kunt aanvragen. Je persoonlijke gegevens in SIS zijn gekoppeld aan de gegevens die je invult in Studielink)
  • SSD: Student Servicedesk (hier kun je terecht voor studentzaken die UvA-breed zijn, zoals de inschrijving in Studielink en betaling van het collegegeld)
  • SPC: Schoolpracticumcoördinator (coördinator van alle stagiairs op school) 
  • UvA: Universiteit van Amsterdam
  • VD: Vakdidacticus (docent op de ILO, verbonden aan bepaald schoolvak)
  • WPB: Werkplekbegeleider (begeleider op je stageschool)
 • Wat zijn veelgebruikte websites en toepassingen?
  • UvA website: www.uva.nl /leraar
   Overzicht van de lerarenopleidingen die door de Universiteit van Amsterdam worden aangeboden.
  • ILO studentensite: www.student.uva.nl/ilo 
   Deze site is bedoeld voor studenten die bezig zijn met de opleiding. Je vindt hier algemene, praktische informatie over de ILO, zoals contactgegevens, formulieren en procedures. Erg handig is de A-Z lijst, waarin je veel informatie kunt terugvinden.   
  • Studielink: www.studielink.nl 
   Via deze site regel je je inschrijving aan de UvA. Je persoonlijke gegevens (zoals het e-mailadres waarop je alle correspondentie van de UvA en de ILO wenst te ontvangen) houd je bij via Studielink. 
  • SIS: http://student.uva.nl/sis 
   In het studenteninformatiesysteem SIS kun je je aanmelden voor vakken, resultaten raadplegen, diploma's aanvragen en verzoekschriften indienen. 
   Je persoonlijke gegevens in SIS zijn gekoppeld aan de gegevens die je invult in Studielink.  
  • MijnUvA: http://mijnuva.nl 
   Je kan inloggen op mijnUvA wanneer je een zogenaamd UvAnetID hebt ontvangen, nadat je je via studielink hebt ingeschreven. Het UvAnetID bestaat uit een gebruikersnaam, gelijk aan je studentnummer en een wachtwoord dat je later kunt wijzigen. Via MijnUvA krijg je toegang tot je Studentenmail, Studieweb en Blackboard.  
  • Canvas: https://canvas.uva.nl
   Canvas is hét communicatiemiddel tussen docent en student, maar ook tussen onderwijsbureau en student. Op deze digitale leeromgeving vind je actuele mededelingen, studiemateriaal, opdrachten en nog veel meer. De toegang tot Canvas wordt in de startweek uitgelegd en is alleen mogelijk voor studenten waarvan de inschrijving al geheel geregeld is. 
  • Rooster: rooster.uva.nl 
   Hier vind je het rooster waarop je kunt zien wanneer je voor welke vakken les hebt op de ILO.
  • Studiegids: http://studiegids.uva.nl 
   De digitale studiegids is UvA-breed en geeft informatie over alle studieonderdelen, opleidingstrajecten en contactgegevens van docenten binnen de UvA.

Wanneer je na het lezen van deze informatie nog aanvullende vragen hebt, dan kun je contact opnemen met de onderwijsbalie Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW).