Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Academische schrijfvaardigheid

Academisch schrijven is een belangrijk onderdeel binnen je opleiding. Om eventuele problemen op het gebied van schrijfvaardigheid tijdig te signaleren maken alle eerstejaarsstudenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) in september verplicht een diagnostische toets. Hieronder vind je beknopte informatie over de Nederlandstalige toets en een overzicht van de mogelijkheden om je schrijfvaardigheid te verbeteren.

Diagnostische toets schrijfvaardigheid Nederlands

Alle eerstejaarsstudenten van de FGw maken in september verplicht een diagnostische toets schrijfvaardigheid. De Nederlandstalige toets is erop gericht te beoordelen in hoeverre je:

  • in staat bent een tekstfragment samen te vatten en in eigen woorden weer te geven;
  • in staat bent een eigen mening te geven en die met één of meer argumenten te onderbouwen;
  • in staat bent antwoorden beknopt, gestructureerd en correct te formuleren.

De toets vindt dit jaar plaats op woensdag 29 september vanaf 19.00 uur. Alle eerstejaars-bachelorstudenten ontvangen ruim van tevoren per e-mail informatie over de toets.

Zie voor meer informatie de Studiegids:

Studenten die een Engelstalige opleiding volgen, maken een Engelstalige toets. Zie de informatie in de studiegids:

Hulp bij het verbeteren van je schrijfvaardigheid

Aan de hand van de diagnostische toets wordt bepaald of je extra ondersteuning nodig hebt in de vorm van een cursus of workshop. Zo zijn er cursussen Beter schrijven en Beter schrijven NT2 (bedoeld voor studenten met een buitenlandse vooropleiding en/of studenten van wie het Nederlands niet de moedertaal is). Daarnaast worden er workshops, bijvoorbeeld Spelling, aangeboden.
Deze gratis cursussen en workshops worden verzorgd door het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT). Zie onderstaande link voor informatie over het aanbod:

Ook als je de toets wel hebt gehaald, kan het zijn dat je behoefte hebt aan hulp of advies bij het schrijven. Je kunt dan terecht bij het Schrijfcentrum voor tips en voor advies op maat. Meer informatie vind je via:

Meer informatie over de toets

Eerstejaarsstudenten ontvangen in september per mail informatie over de toets. Ook krijg je toegang tot het vak Diagnostische toets schrijfvaardigheid via de digitale leeromgeving Canvas, waar de toets verder toegelicht zal worden.

Vragen?

Als je vragen hebt over de diagnostische toets schrijfvaardigheid Nederlands kun je een e-mail sturen aan de coördinator, mw. drs. W.M. Maljaars (Wilma): w.m.maljaars@uva.nl.