Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Je kunt iedere vertrouwenspersoon kiezen op deze pagina, ongeacht bij welke faculteit je studeert. Ook tijdens de periode dat er thuis wordt gewerkt en gestudeerd in verband met de coronamaatregelen, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Je kunt bellen of mailen om een afspraak te maken voor een gesprek via Zoom of Skype.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

 • Karin Venetis

  Karin Venetis heeft psychologie gestudeerd in Groningen en is daarna in Maastricht gepromoveerd in de Marketing aan de Economische faculteit. Daarna heeft zij de academische wereld gecombineerd met de marketing adviespraktijk. Aan de UvA is zij verbonden aan de Faculteit van Economie en Bedrijfskunde als marketing docent en is verantwoordelijk voor de Executive (parttime) Masteropleiding van Bedrijfskunde. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de docentprofessionalisering binnen het nieuw opgerichte Teaching & Learning Centre van de FEB en fungeert al jaren als kwaliteitsbewaker en tussenpersoon tussen de bedrijfskunde master scriptiestudenten en hun (externe) supervisors.  

  Karin wil als vertrouwenspersoon medewerkers helpen in het omgaan met de vaak wat vagere autoriteits- en statusstructuren binnen de universiteit. En daarnaast hoopt zij te kunnen assisteren bij het navigeren tussen de (vele) verschillende gremia en instanties die een rol kunnen spelen bij de sensitieve problematiek waarmee men naar een vertrouwenspersoon gaat. De complexiteit van een universiteit maakt het voor een medewerker vaak moeilijker om de gezagsstructuren te doorzien en mee om te gaan maar het geeft ook extra mogelijkheden tot hulp, waar de meesten geen weet van hebben.

  mw. dr. K. (Karin) Venetis

  Faculteit Economie en Bedrijfskunde

  Sectie Marketing

Faculteit der Geesteswetenschappen

 • Eloe Kingma

  'Binnen de onderzoekschool ASCA fungeer ik al eeuwenlang als aanspreekpunt voor promovendi. Daardoor ben ik bekend met de delicate situatie die voortvloeit uit de machtsongelijkheid en afhankelijkheid waarmee veel medewerkers en studenten aan de universiteit te maken hebben. Ik zal graag meedenken over hoe om te gaan met eventuele conflicten en hopelijk kunnen bijdragen aan het in balans brengen van de verhoudingen.

  Daarnaast informeren wij als vertrouwenspersonen het bestuur en de medezeggenschapsorganen over wat er mis gaat op de werkvloer. Ik zou dan ook iedereen die te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen willen aanmoedigen daar melding van te doen. Het is van belang dat die dingen boven tafel komen zodat het bestuur door adequaat en transparant te reageren het vertrouwen kan herstellen en versterken.'

  Eloe Kingma is sinds 1994 als managing director verbonden aan de Amsterdam School for Cultural Analysis.

  Contact

  mw. dr. E. (Eloe) Kingma

  Faculteit der Geesteswetenschappen

 • Erik Laeven
  Erik Laeven

  Een van de ergste dingen die je kan overkomen is met een probleem zitten dat je met niemand kunt delen. Gehoord worden, erkend worden is voor iedereen van wezenlijk belang. Zeker waar het gaat om ongewenst gedrag, dat toch al moeilijk te bespreken is.

  Vaak denken mensen dat ze zich aanstellen, dat het wel zal wegslijten, dat het aan hen zelf ligt, of dat ze nadelige gevolgen zullen ondervinden wanneer ze het ter sprake brengen. Daardoor komen gevallen van (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en discriminatie niet boven tafel, en wordt het bestaan van ongewenste omgangsvormen in de bedrijfscultuur wellicht te weinig erkend. Maar in de eerste plaats blijf je daardoor te lang en alleen met je last rondlopen. 

  Studenten en medewerkers die zich door ongewenst gedrag niet veilig voelen moeten bij iemand terecht kunnen en in alle vertrouwelijkheid hun problemen en opties kunnen bespreken. Daarom ben ik vertrouwenspersoon geworden.

  Contact

  dhr. dr. F.A.M. (Erik) Laeven

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Capaciteitsgroep Media & Cultuur

 • Marita Mathijsen

  Een universiteit moet een veilige plek zijn, zowel voor medewerkers als voor studenten. Niemand zou er zich geïntimideerd, gediscrimineerd, bedreigd of uitgesloten moeten voelen. En toch gebeuren er ook aan een universiteit dingen waardoor je van je stuk gebracht wordt. Zoek dan hulp. De vertrouwenspersonen zijn ervoor om je te helpen met het vinden van een uitweg. Hoe delicaat je probleem ook is, je kunt bij hen terecht. Zij hebben geheimhoudingsplicht, dus wat je bespreekt blijft tussen hen en jou.

  Als emeritus hoogleraar (Moderne Nederlandse Letterkunde) met een nulaanstelling denk ik een waardevolle invulling te kunnen geven aan de functie van vertrouwenspersoon.  Ik heb geen belangen meer die kunnen botsen met kwesties die aan de orde komen.  Seksuele intimidatie, pesten, agressie en discriminatie: ik hoop eraan bij te kunnen dragen dat deze vormen van ongewenst gedrag niet getolereerd worden aan de Universiteit van Amsterdam.

  mw. prof. dr. M.T.C. (Marita) Mathijsen-Verkooijen

  Faculteit der Geesteswetenschappen

Faculteit der Geneeskunde

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

 • Mirjam Koelewijn
  Portret van Mirjam Koelewijn

  Mirjam Koelewijn is communicatiemedewerker bij Social Sciences.

  Persoonlijke toelichting:

  'Momenteel ben ik werkzaam als communicatiemedewerker bij College & Graduate School Social Sciences. In het voorjaar van 2016 ben ik benoemd tot vertrouwenspersoon bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Ik wil graag bijdragen aan een goede, gezonde en veilige leer- en werkomgeving en een fijne sfeer op de UvA.

  Ik bied graag een luisterend oor en begeleiding aan medewerkers en studenten die last hebben van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag in werksituaties of tijdens de studie. Veiligheid, zorgvuldigheid en helderheid vind ik heel belangrijk. Dit staat dan ook centraal in mijn werk als vertrouwenspersoon. Dankzij een aantal cursussen Geweldloze Communicatie / Verbindende Communicatie (ook wel: Nonviolent Communication) ben ik geoefend in het horen wat er bij de ander leeft. Ik kan mij snel een beeld vormen van situaties en de verschillende gevoelens en behoeften die daarin een rol spelen. Steeds weer merk ik dat dit waardevol is in mijn werk als vertrouwenspersoon.

  Als je ongewenst gedrag ervaart, op welke manier dan ook, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Ik ben het beste bereikbaar per mail. Als je mij een berichtje stuurt, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.'

  Contact

  mw. drs. M.G. (Mirjam) Koelewijn

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  OBP Groep Onderwijsbureau Sociale Wetenschappen

 • Anna van der Putten

  Anna is sinds 2009 werkzaam bij de UvA. Eerst bij de Amsterdam Business School en sinds 2011 bij de opleiding Communicatiewetenschap (FMG). Hier vervult zij de rol van ambtelijk secretaris van de Examencommissie en zorgt zij voor de bemensing.

  Persoonlijke toelichting:

  "Iedereen zou met plezier naar zijn werk moeten gaan. Als dit niet het geval is vanwege ongewenste omgangsvormen en je werk niet als een veilige plek voelt, dan is het erg belangrijk dat je je verhaal kwijt kunt zonder consequenties en zonder de angst dat het met iemand anders wordt besproken. Ik wil een luisterend oor bieden en, indien gewenst, meedenken aan een oplossing voor de situatie."

  Contact

  mw. drs. A.M. (Anna) van der Putten

  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

  Afdeling Communicatiewetenschap

Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

 • Marly van den Boom
  Marly van den Boom

  Marly werkt sinds 2014 als studieadviseur voor de bachelor Scheikunde en de masters van de Graduate School of Life Sciences. Na haar studie Biotechnologie begon zij haar loopbaan als onderzoeksanalist. Daarna heeft ze als studentvoorlichter gewerkt voor verschillende bèta-opleidingen aan de VU.

  Persoonlijke toelichting:

  De universiteit is een plek waar studenten studeren en zich persoonlijk ontwikkelen. Het is een plek waar studenten zich veilig moeten voelen om deze ontwikkeling door te maken. Wanneer dit gevoel van veiligheid in het geding is, is het belangrijk dat er iemand is die naar de student luistert en daar waar mogelijk ondersteunt bij het vinden van een oplossing. Voor Marly is dit gevoel van veiligheid belangrijk en dus ook de reden dat zij vertrouwenspersoon is geworden.

  Contact

  mw. M.D. (Marly) van den Boom

  Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

  Education Service Centre

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 • Erik van Arkel
  Portret van Erik van Arkel

  Erik van Arkel is sinds 1 september 2017 coördinator bedrijfsvoering bij de afdeling Publiekrecht.

  Hij heeft een achtergrond in de bedrijfsvoering en management bij de Rijksoverheid en als ondernemer in zijn eigen bedrijf CATREAL.COM dat zich richt op het vergroten van de veerkracht van mensen en organisaties.

  Als vertrouwenspersoon wil hij bijdragen aan een UvA-omgeving waarin mensen zich veilig voelen en de diversiteit in mensen gerespecteerd en gewaardeerd worden.

  Contact

  dhr. E. (Erik) van Arkel

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  Afd. Publiekrecht

Faculteit der Tandheelkunde

Centrale vertrouwenspersoon

 • Rixt Polder

  Rixt werkt als projectleider alumnirelaties bij Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds. Zij houdt zich o.a. bezig met het organiseren van loopbaanprogramma’s voor alumni, zij is aanspreekpunt voor diverse alumnikringen en organiseert lezingen, rondleidingen en andere bijeenkomsten, waaronder de Academische BoekenClub. Rixt is sinds 2000 werkzaam bij de UvA, sinds 2014 ook als vertrouwenspersoon.

  Persoonlijke toelichting:

  Binnen de universiteit is het belangrijk dat medewerkers en studenten een aanspreekpunt hebben waarmee ze hun zorgen kunnen bespreken, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat er een oordeel over wordt geveld of dat er consequenties aan vast zitten. Ik probeer om een afspraak altijd binnen twee dagen te plannen, om zo toegankelijk mogelijk te zijn. Ik kan goed luisteren en denk graag mee over lastige situaties die zich kunnen voordoen tijdens studie of werk.

  mw. A.R. (Rixt) Polder

  Alumnirelaties & Universiteitsfonds

  Communicatie en marketing FGW