Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Studieplan Applicatie (SPA)

Studieplan Applicatie (SPA)

De Studieplan Applicatie in Datanose toont het studieplan conform OER (Onderwijs- en Examenregeling) op basis van de opleiding, majorkeuze en je startjaar. De  Studieplan Applicatie kan behalve voor je persoonlijke studieplanning ook gebruikt worden om  bepaalde verzoeken in te dienen bij de examencommissie.

Het studieplan is ingedeeld in jaren en in subonderdelen (zoals “verplichte vakken”, “gebonden keuzevakken” en “vrije keuzevakken”). Verplichte of gebonden keuzevakken worden standaard in het studieplan getoond. Je moet deze aanvinken om ze in je planning het studieplan op te nemen ( ze worden dan blauw). Zodra deze behaald zijn, wordt het cijfer getoond en worden ze groen. Zo zie je per onderdeel hoeveel EC is behaald, gepland en hoeveel er nog open staat. Nog niet behaalde verplichte vakken zijn in rood weergeven.

Een goedgekeurd studieplan is een voorwaarde om je bachelorsdiploma te kunnen aanvragen. Houd rekening met een behandeltermijn van acht weken. Het indienen van het studieplan kan zodra je weet welke vakken je binnen je 180 EC zult volgen. Je hoeft dus niet te wachten tot de resultaten binnen zijn. Het is juist slim om het studieplan zo vroeg mogelijk ter goedkeuring in te dienen, zodat je bij afkeuring nog aanpassingen kunt maken in je studieplanning.

> Frequently Asked Questions SPA

 

Behandeling verzoeken

Je krijgt via email bericht als er een besluit genomen is. Het besluit kun je zien in de Studieplan Applicatie.

Ingediende verzoeken kun je niet meer wijzigen. Je kunt desgewenst de education desk via educationdesk-iis@uva.nl vragen om je verzoek af te wijzen. Daarna kun je je verzoek opnieuw indienen.

(NB: Als het gaat om een vak van een andere faculteit dan het IIS, mail dan de betreffende faculteit. Bovenin de studiegids van ieder vak staan de juiste contactgegevens aangegeven.)

Voor inhoudelijke informatie over verzoeken of deadlines van indienen en besluiten, zie student.uva.nl onder het kopje ‘examencommissie’ in de A-Z lijst.

Heb je als eerstejaars student technische ondersteuning nodig bij het indienen van een vrijstellingsverzoek? Of als tweede- of derdejaars student technische hulp nodig bij het indienen van je studieplan, dan kun je gebruik maken van het spreekuur via video call. Zie voor de gegevens de contact pagina van de IIS Education Desk.

 

Verzoeken ‘gehele studieplan’        

Onderstaande verzoeken tot goedkeuring dien je in door je gehele studieplan ter beoordeling in te dienen. Hiervoor hoeven nog niet alle resultaten binnen te zijn.

 

 • Keuzeruimte van ≤ 12 EC bestaande uit (deels) externe vakken

  Keuzeruimte van 12 EC of minder zijn vrij in te vullen met willekeurige vakken zonder aanvullende eisen vanuit de examencommissie. Echter, als er vakken bij zijn die buiten de UvA zijn gevolgd, moeten ze wel los geregistreerd worden om ze te kunnen opnemen in je studieplan. Dit doe je door in de SPA een los verzoek in te dienen voor goedkeuring extern onderwijs (zie onder). We raden je aan dit te doen nog voordat je start met het vak aan de andere universiteit.

 • Keuzeruimte van ≥ 12 EC bestaande uit UvA vakken en/of externe vakken.

  Keuzeruimte van 12 EC of minder zijn vrij in te vullen zonder aanvullende eisen (zie boven).

  Voor de overige studiepunten binnen de keuzeruimte gelden aanvullende eisen: 

  • Ze zijn van tweede- of derdejaarsniveau;
  • ze zijn voldoende samenhangend met de major, BG/FPS of met de rest van de keuzeruimte. Om goedkeuring aan te vragen kun je in de SPA keuzevakken van de UvA selecteren die de opleiding aanbiedt of aanbeveelt. Groen gearceerde vakken hoeven niet voorafgaand aan het vak te worden goedgekeurd. UvA-vakken die wel voorafgaand moeten worden goedgekeurd, zijn blauw gearceerd. We raden je aan je keuzeruimtegoedkeuring aan te vragen voorafgaand aan het keuzevak dat valt buiten de 12 EC vrije keuzeruimte, zodat je zeker weet dat je het vak mag volgen. Doe je dit niet dan kan dit in het geval van een afkeuring zorgen voor studievertraging.

  Indien er vakken bij zijn die buiten de UvA zijn gevolgd, moeten ze wel los geregistreerd worden om ze te kunnen opnemen in je studieplan. Dit doe je door in de SPA een los verzoek in te dienen voor goedkeuring Extern onderwijs (zie onder). We raden je aan dit te doen nog voordat je start met het vak aan de andere universiteit.

 • Vervanging door UvA vak

  Je kiest deze optie als je goedkeuring wilt aanvragen om een verplicht of gebonden keuzevak te vervangen door een ander UvA vak, bijvoorbeeld in het geval van een overgangsregeling of bij het eerder hebben gevolgd en behaald van een vak met vergelijkbare leerdoelen. Cijfers van behaalde vakken buiten de opleiding worden pas zichtbaar in de Studieplan Applicatie ná goedkeuring van je totale studieplan.

 • Extracurriculaire vakken en honours

  Je kunt extra curriculaire vakken (boven 180 EC) en honoursvakken (indien aangemeld voor een honoursprogramma) op een apart tabblad aangeven. Let op: als je aangemeld bent voor een honoursprogramma moet je het tabblad invullen voordat je je studieplan kunt indienen. Om je af te melden mail je naar studieadviseur-iis@uva.nl EN meld je jezelf af met de ‘Afmelden’ knop in de Studieplan Applicatie. Goedkeuring van extra curriculaire ruimte en de Honours ruimte worden meegenomen in de beoordeling van het normale studieplan (180 EC). Indien er in een van deze onderdelen wijzigingen worden doorgevoerd moet het gehele programma opnieuw worden goedgekeurd.

 • Vrije Major (alleen voor studenten Bèta-gamma)

  Kan ik een major kiezen die niet in de majorgids staat?

  In principe kan dat. Het initiatief om een ander majorprogramma samen te stellen en goed te laten keuren door de examencommissie ligt echter geheel bij jou zelf. Wanneer je overweegt een niet-standaard major te kiezen, dien je de volgende stappen te zetten:

  1. Indien je bovenstaande overweegt, neem dan in ieder geval ruim voor de deadline van de majorkeuze contact op met de studieadviseurs van Bèta-gamma om de mogelijkheden door te spreken.
  2. Informeer bij de studieadviseur van de bacheloropleiding van interesse of het mogelijk is om hier als Bèta-gamma student een major te volgen.
  3. Indien dit mogelijk is, maak dan een afspraak met de studieadviseur van de betreffende opleiding om een majorprogramma samen te stellen. Dit majorprogramma moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:
   1. Het majorprogramma geeft toegang tot tenminste één masterprogramma (meestal gaat het hierbij om de aansluitende master).
   2. Het majorprogramma sluit goed aan op het eerste jaar van de bacheloropleiding Bèta-gamma (moet dus goed uitvoerbaar zijn).
   3. Het majorprogramma omvat minimaal 60 EC en maximaal 105 EC.
   4. Het majorprogramma wordt afgesloten met een bachelorproject met dezelfde omvang en leerdoelen als het bachelorproject van de disciplinaire bachelor waarbij deze geschreven wordt.
  4. Dien het voorstel voor het majorprogramma in bij de examencommissie van de betreffende opleiding. Deze examencommissie dient schriftelijk te verklaren dat het betreffende programma gevolgd mag worden door de student en een goede inhoudelijke verdieping in het vakgebied geeft (inclusief bachelorproject.
  5. Als de examencommissie van de bachelor akkoord is, moet je het programma, mét de verklaring van de examencommissie van de bachelor, indienen bij degene die verantwoordelijk is voor toelating tot de master die je op het oog hebt. Vaak is dit de aansluitende master binnen dezelfde instelling. Deze persoon of commissie dient schriftelijk te verklaren dat je met het genoemde majorprogramma inhoudelijk toelaatbaar bent tot de betreffende master.
  6. Vervolgens dien je het voorstel ook in bij de examencommissie van de bacheloropleiding Bèta- gamma via de Studieplan Applicatie in DataNose.
   1. Verdeel de tweede- en derdejaarsvakken over de betreffende subonderdelen ‘vrije major jaar 2’ en ‘vrije major jaar 3’ door te volgen vakken toe te voegen
   2. Voeg in het toelichtingenveld toe een motivatie waarom je deze vrije major wilt volgen
  7. Mail de verklaring van de examencommissie van je major en de verklaring van toelaatbaarheid tot de master naar de examencommissie van het IIS via examencommissie-iis@uva.nl, met daarbij de opmerking dat deze bijgevoegd moet worden bij je studieplan aanvraag voor een vrije major. Stuur ook een overzicht van alle studiegidsteksten van de majorvakken mee naar de examencommssie. Die voegen zij dan toe aan je aanvraag.

 

Verzoeken die je ‘los’ indient

Onderstaande verzoeken gaan bij opvoeren direct naar de examencommissie ter goedkeuring. Je hoeft niet je gehele studieplan in te dienen.

 • Externe vakken

  Externe vakken zijn vakken die zijn gevolgd buiten de UvA (bijvoorbeeld vakken in het buitenland of aan een andere Nederlandse universiteit). Voor het meetellen van een extern keuzeonderdeel binnen de opleiding is altijd goedkeuring door de examencommissie vereist (zowel bij binnen als buiten de 12 EC). Nodig bij het indienen van je verzoek is:

  Scan van de studiegidstekst (liefst met link naar online studiegids) waaruit vaknaam, inhoud, aantal EC en niveau (jaar 1 , 2 of 3) blijkt. Op basis van deze informatie wordt het vak dan beoordeeld en voorlopig goedgekeurd.

  Na het behalen van het vak moet je een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst (hardcopy) overhandigen bij de Educationdesk IIS zodat de voorlopige goedkeuring kan worden omgezet naar een definitieve. Een extern vak een andere Nederlandse universiteit zal vervolgens met behaald cijfer worden geregistreerd. Een vak van een buitenlandse universiteit wordt geregistreerd als AVV (aan verplichting voldaan).

 • Vrijstelling

  In sommige gevallen is vrijstelling van een verplicht vak mogelijk, indien je voldoende kunt aantonen en motiveren dat je de leerdoelen van het vak reeds hebt behaald door middel van eerder behaald(e) cursus, vak of opleiding. Nodig bij het digitaal invoeren van het vrijstellingsverzoek in SPA: een gewaarmerkte cijferlijst, een pdf van de studiegidstekst waaruit inhoud, aantal EC en niveau blijkt.

  Procedure:
  1.Klik bovenin deze pagina op: ga naar studieplanapplicatie.
  2. Ga met je cursor naar het pijltje achter het vak waarvoor je vrijstelling wilt aanvragen en klik op “vrijstelling aanvragen”
  3. In het pop-up window vul je de gevraagde informatie in.
  4. Na indienen ontvang je binnen 8 weken een reactie van de examencommissie.

  Na het behalen van het vak op basis waarvan je de vrijstelling aanvraagt moet je een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst (hardcopy) overhandigen bij de Educationdesk IIS zodat de voorlopige goedkeuring kan worden omgezet naar een definitieve. Uitzondering hierop is de vrijstelling voor Academic English op basis van een TOEFL, IB diploma of IELTS. Deze kunnen direct door ons worden geverifieerd bij de instantie die de certificaten uitgeeft. Het langsbrengen van een hardcopy is in deze gevallen daarom niet nodig. Let op: vrijstellingen en externe vakken die via de Studieplan Applicatie worden goedgekeurd en verwerkt, zijn pas zichtbaar op je cijferlijst en in SIS zodra je diploma- aanvraag is verwerkt. 

 • Vrijstelling - Academic English (alleen voor studenten Future Planet Studies)

  Het is mogelijk om vrijstelling aan te vragen (zie hierboven voor de procedure) voor het Future Planet Studies-vak “Academic English (5132ACEN3Y)“ bij de examencommissie als je kunt aantonen met een officieel bewijsstuk dat je één van onderstaande hebt gehaald:

  • International Baccalaureaat diploma
  • TOEFL certificaat dat aangeeft dat je de TOEFL test hebt behaald met een score ≥ 570 (paper test), ≥ 230 (computer test) of ≥ 89 (internet test)
  • Een IELTS certificaat dat aangeeft dat je IELTS level C1 hebt behaald
  • Eerder gevolgd onderwijs in het Engels aan een universiteit
  • Een ander certificaat waaruit blijkt dat je minimaal C1 level Cambridge Engels hebt gehaald.

 

Het indienen van de volgende verzoeken loopt via Qualtrics

 • Aanvraag extra tentamenkans
 • Cum laude-aanvraag
 • Verlenging geldigheidsduur honours
 • Verlenging geldigheidsduur deelresultaten
 • Formulier vrijstelling vakken op vwo-niveau bij toelating
 • Overige verzoeken