Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
BG3

Vacature Student-lid Dagelijks Bestuur

Gepubliceerd op 28-05-2024 11:50
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) zoekt een enthousiast en ervaren Student-lid DB voor het aankomend studiejaar.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De FGw wordt bestuurd door het Dagelijks Bestuur, dat tweewekelijks op dinsdagochtend vergadert en dat bestaat uit de decaan, de directeur bedrijfsvoering, een facultaire onderzoeksdirecteur, de onderwijsdirecteuren van de Graduate School of Humanities (GSH) en het College of Humanities (CoH) en een adviserend student-lid (deze vacature). Het bestuur wordt ondersteund door een bestuurssecretaris.

Het student-lid van het DB is adviseur bij de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en adviseert daarnaast de onderwijs- en opleidingsdirecteuren in de Raden van het College of Humanities en de Graduate School of Humanities. Je wordt als student-lid niet gekozen door de studenten van de faculteit, maar aangesteld via een sollicitatieprocedure. Je bent dus geen verkozen vertegenwoordiger van de studenten, maar opereert op persoonlijke titel. Natuurlijk wordt er wel van het student-lid verwacht dat hij of zij een studentenperspectief inbrengt tijdens vergaderingen. 

Geïnteresseerden kunnen zich t/m 19 juni kandidaat stellen door een brief en cv te sturen naar bestuur-decaan-fgw@uva.nlExterne link.

Vacaturetekst student-lid Dagelijks Bestuur (pdf)