Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Universiteitsbibiotheek en het Bushuis aan het Singel

Conceptbegroting 2024 vastgesteld

Gepubliceerd op 12-10-2023 10:00
Op 10 oktober is de conceptbegroting 2024 van de UvA vastgesteld door het College van Bestuur. In dit nieuwsbericht lees je wat de hoofdpunten zijn van de begroting en ook hoe je er op kunt reageren.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Download de Conceptbegroting (pdf) (pdf, 193 p.).

Baten

De begrote baten van de UvA nemen in 2024 opnieuw sterk toe ten opzichte van de begrote baten in 2023. Door de inflatie is de ruimte om daarmee te investeren in de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en valorisatie kleiner dan in de voorgaande jaren.

De schattingen voor de rijksbijdrage, collegegelden en overige baten zijn geactualiseerd op basis van de meest recente ontwikkelingen en inzichten. De voor de totale UvA begrote baten stijgen met 56 miljoen euro van 914 miljoen euro in de begroting 2023 naar 970 miljoen euro in de begroting 2024.  Met name in de rijksbijdrage is een toename ten opzichte van 2023 zichtbaar door de loonprijscompensatie voor 2023 die hoger is dan was verwacht bij het opstellen van de begroting 2023. De hogere compensatie werkt door in 2024 en verder.

Lasten

De hogere baten zijn nodig voor het opvangen van kostenstijgingen door inflatie. De begrote lasten stijgen met 61 miljoen euro van 915 miljoen euro in de begroting 2023 naar 976 miljoen euro in de begroting 2024. De stijging van de personele lasten bedraagt 58 miljoen euro (van 633 miljoen naar 691 miljoen), met name als gevolg van het recent gesloten cao-akkoord. Ook de huisvestings- en overige lasten stijgen als gevolg van de aanhoudende inflatie, hoewel de inflatie in de aankomende periode waarschijnlijk minder hoog zal zijn dan de afgelopen tijd.


Reageer op de conceptbegroting

Wil je je verdiepen in alle ins en outs van de financiën van de UvA? Download dan de conceptbegroting en kijk ook op uva.nl/financien. De conceptbegroting  publiceren we alleen in het Nederlands. De definitieve begroting wordt in Nederlands en Engels gepubliceerd.

Ook jij kunt meedenken en meepraten over de conceptbegroting. Het College van Bestuur nodigt studenten van harte uit om te reageren op de Conceptbegroting 2024. Vragen en opmerkingen zijn welkom en kun je uiterlijk 27 oktober e-mailen naar financiënencontrol-bb@uva.nlExterne link.

Na het sluiten van de reactietermijn worden de reacties van studenten en medewerkers gebundeld en inclusief reactie aan de centrale medezeggenschap aangeboden die instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting heeft.

Daarna ziet het tijdpad er zo uit:

  • 16 november: einde adviesperiode decentrale medezeggenschapsraden
  • 30 november: einde adviesperiode en instemmingsperiode voor Centrale Medezeggenschap
  • 18 december 2023: vaststelling definitieve begroting door Raad van Toezicht
  • Eind december: definitieve begroting 2024 op uva.nl