Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Bindend studieadvies omlaag per 2025-2026

Gepubliceerd op 10-05-2023 13:45
Het bindend studieadvies (bsa) gaat omlaag. Dat kondigt minister Robbert Dijkgraaf aan in zijn kamerbrief van 9 mei. Nu kunnen universiteiten en hogescholen vrij de norm voor een positief-bsa bepalen. Veel opleidingen hanteren een norm van minimaal 45 of zelfs de volledige 60 studiepunten. Per 2025-2026 gaat dit omlaag naar maximaal 30 studiepunten in het eerste jaar en maximaal 60 in jaar twee.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De UvA schaft het bsa niet af

Onderwijsinstellingen kunnen ervoor kiezen om een lagere norm te hanteren of het bsa helemaal af te schaffen. Dat laatste doet de UvA niet. Rector Magnificus Peter-Paul Verbeek: ‘Studenten ervaren hoge werkdruk en stress. Dat baart ons zorgen. Juist daarom houden we vast aan het verlaagde bsa. Zo stimuleren we dat studenten zich vanaf het begin van hun studie inspannen. Want wie eenmaal achterloopt, kan niet verder met vervolgvakken. De studievertraging en stress lopen dan steeds verder op. We zien dat studenten die in het eerste jaar geen 30 studiepunten halen, vaker uitvallen in hun latere studie. Met het bsa voorkomen we dat zij onnodig lang worstelen. Natuurlijk houden we daarbij rekening met persoonlijke omstandigheden.’

Invoering over twee jaar

De nieuwe bsa-norm geldt voor studenten die in september 2025 starten met hun bacheloropleiding. Voor het zover is, moet het wetsvoorstel worden goedgekeurd. Vervolgens hebben onderwijsinstellingen tijd nodig om de wijziging te verwerken. Zo moeten Onderwijs- en Examenregelingen worden aangepast en worden studieadviseurs voorbereid op de nieuwe situatie.