Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Nationale Studenten Enquête (NSE)

Nationale Studenten Enquête (NSE)

De Nationale Studenten Enquête is hét landelijke onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun studie en onderwijsinstelling. De resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2021 zijn op woensdag 23 juni 2021 bekendgemaakt.

Wat is de NSE?

Via de Nationale Studenten Enquête wordt aan studenten door heel Nederland gevraagd om hun mening te geven over de inhoud van hun opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielast en studiebegeleiding.

De resultaten maken aan de UvA duidelijk welke zaken de universiteit kan verbeteren op het gebied van studiefaciliteiten, de opleiding, studieroosters, studiebegeleiding en nog veel meer. Ook worden de resultaten gebruikt voor voorlichting aan aankomende studenten en landelijke rankings.

Waarom meedoen?

Door de NSE in te vullen help je de UvA de kwaliteit van haar opleidingen te verbeteren en geef je ons inzicht in wat er goed, en minder goed gaat. Je helpt daarnaast toekomstige studenten een betere keuze te maken voor een opleiding en instelling.

Resultaten NSE 2021

Op woensdag 21 juni zijn de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2021 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat UvA-studenten hun opleiding op algehele tevredenheid een 3,83 scoren op een 5-puntsschaal. Dat is iets lager dan het gemiddelde van de algemene universiteiten, dat op 3,89 staat. Aan de enquête, die tussen januari en maart 2021 kon worden ingevuld, heeft ruim 34% van de UvA-studenten meegedaan.