Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Kopcursussen schakelprogramma hbo'ers

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Als je deelneemt aan het schakelprogramma van de Schakelzone Recht, dan volg je het laatste deel (de zogeheten 'kopcursus') aan de UvA.

Je mag je inschrijven voor deze kopcursus als je minimaal 75% van het totale schakeltraject hebt voltooid.

Bestaat je schakeltraject (inclusief ‘kopcursus’) uit 60 EC, dan is de absolute ondergrens om met de kopcursus te kunnen starten 45 EC. Bestaat je schakeltraject (inclusief ‘kopcursus’) uit 50 EC, dan is de absolute ondergrens om met de kopcursus te kunnen starten 40 EC. Meer informatie over het curriculum is te vinden op de website van de Open Universiteit.

Kopcursussen

Voor studenten die per 1 april 2017 of later tot de schakelzone zijn toegelaten bestaat de kopcursus alleen uit het onderdeel ‘Bachelorscriptie’ (5 EC). Om in aanmerking te komen voor het civiel effect moet de scriptie over een privaatrechtelijk onderwerp gaan.

Ben je eerder begonnen, dan moet je mogelijk ook het vak Rechtsfilosofie en Rechtstheorie volgen. Raadpleeg dan de overgangsregeling op de website van de OU.

Inschrijfprocedure

De kopcursus is te volgen als schakelstudent. Volg onderstaande stappen:

  • Schrijf je tijdig in als schakelstudent via Studielink voor de opleiding: bachelor Rechtsgeleerdheid – schakelprogramma. Als je start per 1 september, doe dan uiterlijk 1 juni een inschrijfverzoek Als je start per 1 februari, doe dan uiterlijk 1 december een inschrijfverzoek Andere data zijn niet mogelijk.
  • Vul ook het Intakeformulier schakelprogramma's FdR in (zie hieronder). Doe dit uiterlijk 1 augustus als je start per 1 september en uiterlijk 1 december als je start per 1 februari. Hierbij wordt ook gevraagd om bewijs op te sturen dat je voldoende EC's hebt behaald van het basisprogramma Schakelzone Recht aan de OU. Dit bewijs (OU studiepad) kun je nog tot 1 september of 1 februari aanleveren via de Digitale Student Service Desk. Wel dien je dus vóór 1 augustus of 1 december je toelatingsverzoek in te dienen (ook al heb je nog niet het benodigde aantal EC’s behaald ten tijde van het indienen van het formulier). 
  • Let op: om per 1 september of 1 februari te mogen starten met de kopcursus moeten de benodigde studiepunten vóór deze datum zijn behaald.

Als alles in orde is bevonden, geeft de Faculteit der Rechtsgeleerdheid de toestemming voor je inschrijving als schakelstudent door aan de centrale studentenadministratie van de UvA. In studiejaar 2021-2022 betaal je een vergoeding van € 18,06 per EC met een maximum van € 1084,-. In studiejaar 2022-2023 betaal je een vergoeding van € 36,81 per EC met een maximum van € 2209,-. Dit komt overeen met de maximumbijdrage die universiteiten voor een schakeltraject mogen vragen.

Meld je tijdens de betreffende aanmeldperiode aan voor de vakken die je gaat volgen. (Vakaanmeldingen voor het 1e semester vinden plaats in juni, die voor het 2e semester in december).

Vakinformatie

Raadpleeg de UvA Studiegids voor meer informatie over de vakken.