Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Keuzevakken

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Veel van onze opleidingen hebben vrije keuzeruimte. Dit betekent dat je zelf keuzevakken kunt selecteren. Specifieke informatie per opleiding vind je in de Studiegids.

Regels en richtlijnen keuzevakken

De regels en richtlijnen voor keuzevakken kun je vinden in de Onderwijs en –Examenregeling, de keuzemogelijkheden staan vermeld in de Studiegids, bij de betreffende opleiding, onder ‘Programma’. Op deze pagina vind je informatie over de keuzeruimte en hoe je goedkeuring aanvraagt voor de keuzevakken en voor eventuele extracurriculaire vakken.

Jongen en meisje met laptop en boek op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • Vrije keuzeruimte bachelor

  Welke vakken kun je kiezen in de keuzeruimte?

  • (Juridische) Minors
  • Minors (of losse vakken) van andere (juridische of niet-juridische) universitaire opleidingen in binnen- of buitenland

  De regels en richtlijnen voor keuzevakken kun je vinden in de Onderwijs en –Examenregeling.

  Let op: De bachelor Fiscaal recht heeft geen vrije keuzeruimte. Een stage kan geen onderdeel zijn van je vrije keuzeruimte en het is niet mogelijk om juridische vakken op te nemen die door niet-juridische faculteiten worden aangeboden.

  (Keuze)vakken behaald vóór aanvang van je bacheloropleiding

  Een vak dat je voor de start van je bacheloropleiding elders hebt behaald, kan niet in de keuzeruimte worden ingebracht maar kan wel vrijstellend werken. Voorwaarde is dat het vak bij het aanvragen van het bachelordiploma niet langer dan 10 jaar geleden is behaald. Vraag je vrijstelling voor (een deel van) de keuzeruimte op basis van een voltooide universitaire opleiding, dan is de geldigheidsduur van 10 jaar niet van toepassing.

  Goedkeuring aanvragen voor keuzevakken

  In je studieplan in SIS is een lijst met keuzevakken opgenomen waarvoor het niet nodig is om goedkeuring aan te vragen. Keuzevakken die niet in je studieplan staan kunnen alleen met toestemming van de Examencommissie worden toegevoegd. Vraag toestemming aan voordat je het vak gaat volgen, zodat je weet waar je aan toe bent.

 • Vrije keuzeruimte master

  De meeste masters hebben een (vrije en/of gebonden) keuzeruimte. Kijk in de studiegids wat de omvang van de keuzeruimte is binnen jouw programma.

  Welke vakken kun je kiezen in de vrije keuzeruimte?

  In de studiegids staat bij de betreffende opleiding (onder ‘Programma’) precies beschreven welke keuzemogelijkheden er zijn.

  (Keuze)vakken behaald vóór aanvang van je masteropleiding

  Het is niet mogelijk om een vak dat je voor de start van je masteropleiding elders hebt behaald, in te brengen in de vrije keuzeruimte van de masteropleiding. Evenmin kan een eerder behaald vak vrijstellend werken voor de vrije keuzeruimte.

  Goedkeuring aanvragen voor keuzevakken

  In je studieplan in SIS is een lijst met keuzevakken opgenomen waarvoor het niet nodig is om goedkeuring aan te vragen. Keuzevakken die niet in je studieplan staan kunnen alleen met toestemming van de Examencommissie worden toegevoegd. Vraag toestemming aan voordat je het vak gaat volgen, zodat je weet waar je aan toe bent.

 • Extracurriculaire (keuze)vakken op het diplomasupplement

  Wil je een extra vak volgen (d.w.z. een extra vak naast het reguliere curriculum van 180 of 60 EC van het bachelor- resp. masterprogramma) en wil je dit vak vermeld hebben in de extracurriculaire ruimte op het diplomasupplement, dien dan een verzoek in bij de Examencommissie.

  Welke vakken kunnen als extracurriculair vak op het diplomasupplement vermeld worden?

  Voor extracurriculaire vakken gelden dezelfde vereisten als voor keuzevakken die je in de (vrije) keuzeruimte van je opleiding wilt inbrengen.

  Indien je de keuzeruimte van de bachelor al voor 30 EC hebt opgevuld met niet-juridische keuzevakken, dan kunnen als extracurriculaire vakken uitsluitend juridische vakken op het supplement van je bachelordiploma vermeld worden.

  Voor de master geldt, dat het extracurriculaire keuzevak voldoende raakvlak moet hebben met het thema van de betreffende master.

Hoe vraag je goedkeuring aan?

 • Aanvraag goedkeuring keuzevakken binnen de UvA

  Keuzevakken UvA in (vrije) keuzeruimte bachelor/master

  Volg onderstaande stappen in SIS:

  • Ga in SIS naar ‘Mijn studiegegevens’ en vervolgens naar 'Mijn studieplan'.
  • Klik op het onderdeel ‘Vrije keuzeruimte’ .
  • Er verschijnt een keuzevakkenlijst (klik op ‘Alles tonen’ om de lijst volledig uit te klappen). Controleer of het keuzevak al in de lijst staat. Als het vak al in de lijst staat, hoef je geen verzoekschrift in te dienen.
  • Klik in de keuzevakkenlijst op een van de dummy-vakken ‘Vrije keuzeruimte’ en klik op ‘indienen verzoekschrift’.
  • Selecteer Type verzoek '4. Vervanging’ en klik op ‘Doorgaan’.
  • Klik onder ‘Vervangen door’ op het vergrootglas. Er opent nu een zoekscherm. In dit zoekscherm kun je het studiegidsnummer van het gewenste vak  invullen (zoek dit op in de studiegids). Klik op ‘Zoeken’.
  • Klik het gewenste zoekresultaat aan.
  • Door op ‘Studiedeel toevoegen’ te klikken, kun je meer vakken opnemen in 1 verzoekschrift.
  • Geef een omschrijving van jouw verzoek in de toelichting;
  • Voeg van elk vak de link naar de studiegidsomschrijving toe, of voeg een document met de vakbeschrijving toe, van het jaar waarin het vak behaald is;
  • Klik op ‘Indienen’;

  De Examencommissie streeft ernaar het verzoek binnen een redelijke termijn af te handelen. Je ontvang na uiterlijk 8 weken een e-mail met de status van je verzoekschrift ‘Afgewezen’ of ‘Goedgekeurd’. Je kunt dit ook in SIS zien bij ‘Status verzoekschriften’.

 • Aanvraag goedkeuring keuzevakken buiten de UvA

  Keuzevakken (niet UvA) in (vrije) keuzeruimte bachelor/master

  Volg onderstaande stappen in SIS:

  • Ga in SIS naar ‘Mijn studiegegevens’ en vervolgens naar 'Mijn studieplan'.
  • Klik op het onderdeel ‘Vrije keuzeruimte’ .
  • Er verschijnt een keuzevakkenlijst (klik op ‘Alles tonen’ om de lijst volledig uit te klappen).
  • Klik in de keuzevakkenlijst op een van de dummy-vakken ‘Vrije keuzeruimte’ en klik op ‘indienen verzoekschrift’.
  • Selecteer Type verzoek 'Extern onderwijs’ en klik op ‘Doorgaan’.
  • Vul de naam in van de instelling waar je het vak gaat volgen of hebt gevolgd.
  • Vul bij de Originele vaknaam de Nederlandse vaknaam in, of de naam van het vak in de taal waarin het vak werd gegeven (indien niet Nederlands).
  • Vul bij de Engelse vertaling vaknaam de officiële Engelse vertaling van het vak in. Deze naam wordt ook op je diplomasupplement weergegeven.
  • Dien voor elk extern vak een apart verzoekschrift in.
  • Voeg van elk vak een vakbeschrijving toe.
  • Heb je het vak in Nederland behaald? Tijdens de huidige situatie, waarin veel thuis wordt gewerkt vanwege corona, dient de gewaarmerkte cijferlijst digitaal te worden aangeleverd. Zorg ervoor dat, zodra je het vak hebt behaald, de gewaarmerkte cijferlijst rechtstreeks door de andere universiteit wordt opgestuurd naar: examencommissie-fdr@uva.nl.
  • Heb je het vak in het buitenland behaald?  Lever dan een gewaarmerkte cijferlijst in bij het International Office.

  De Examencommissie streeft ernaar het verzoek binnen een redelijke termijn af te handelen. Je ontvang na uiterlijk 8 weken een e-mail met de status van je verzoekschrift ‘Afgewezen’ of ‘Goedgekeurd’. Je kunt dit ook in SIS zien bij ‘Status verzoekschriften’.

 • Aanvraag goedkeuring extracurriculaire vakken binnen de UvA

  Volg onderstaande stappen in SIS:

  • Ga in SIS naar ‘Mijn studiegegevens’ en vervolgens naar 'Mijn studieplan'.
  • Klik op het onderdeel ‘Extracurriculaire vakken’.
  • Er verschijnt een lijst met dummy-vakken ‘Extracurriculair vak’.
  • Klik op een van de dummy-vakken ‘Extracurriculair vak’ en klik op ‘indienen verzoekschrift’.
  • Selecteer Type verzoek '4. Vervanging’ en klik op ‘Doorgaan’.
  • Klik onder ‘Vervangen door’ op het vergrootglas. Er opent nu een zoekscherm. In dit zoekscherm kun je het studiegidsnummer van het gewenste vak  invullen (zoek dit op in de studiegids). Klik op ‘Zoeken’.
  • Klik het gewenste zoekresultaat aan.
  • Door op ‘Studiedeel toevoegen’ te klikken, kun je meer vakken opnemen in 1 verzoekschrift.
  • Geef een omschrijving van jouw verzoek in de toelichting;
  • Voeg van elk vak de link naar de studiegidsomschrijving toe, of voeg een document met de vakbeschrijving toe, van het jaar waarin het vak behaald is;
  • Klik op ‘Indienen’;

  De Examencommissie streeft ernaar het verzoek binnen een redelijke termijn af te handelen. Je ontvang na uiterlijk 8 weken een e-mail met de status van je verzoekschrift ‘Afgewezen’ of ‘Goedgekeurd’. Je kunt dit ook in SIS zien bij ‘Status verzoekschriften’.

 • Aanvraag goedkeuring extracurriculaire vakken buiten de UvA

  Volg onderstaande stappen in SIS.

  • Ga in SIS naar ‘Mijn studiegegevens’ en vervolgens naar 'Mijn studieplan'.
  • Klik op het onderdeel ‘Extracurriculaire vakken’.
  • Er verschijnt een lijst met dummy-vakken ‘Extracurriculair vak’.
  • Klik op een van de dummy-vakken ‘Extracurriculair vak’ en klik op ‘indienen verzoekschrift’.
  • Selecteer Type verzoek 'Extern onderwijs’ en klik op ‘Doorgaan’.
  • Vul de naam in van de instelling waar je het vak gaat volgen of hebt gevolgd.
  • Vul bij de Originele vaknaam de Nederlandse vaknaam in, of de naam van het vak in de taal waarin het vak werd gegeven (indien niet Nederlands).
  • Vul bij de Engelse vertaling vaknaam de officiële Engelse vertaling van het vak in. Deze naam wordt ook op je diplomasupplement weergegeven.
  • Dien bij voorkeur voor elk extern vak een apart verzoekschrift in.
  • Voeg van elk vak een vakbeschrijving toe.
  • Heb je het vak in Nederland behaald? Tijdens de huidige situatie, waarin veel thuis wordt gewerkt vanwege corona, dient de gewaarmerkte cijferlijst digitaal te worden aangeleverd. Zorg ervoor dat, zodra je het vak hebt behaald, de gewaarmerkte cijferlijst rechtstreeks door de andere universiteit wordt opgestuurd naar: examencommissie-fdr@uva.nl
  • Heb je het vak in het buitenland behaald?  Lever dan een gewaarmerkte cijferlijst in bij het International Office.

  De Examencommissie streeft ernaar het verzoek binnen een redelijke termijn af te handelen. Je ontvang na uiterlijk 8 weken een e-mail met de status van je verzoekschrift ‘Afgewezen’ of ‘Goedgekeurd’. Je kunt dit ook in SIS zien bij ‘Status verzoekschriften’.

Vragen?

Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Neem dan contact op met de Onderwijsbalie.