Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Studentenfracties

 • Studentenfractie Arbeids- en Organisatiepsychologie

  De studentenfractie Arbeids- & Organisatiepsychologie (A&O studentenfractie) is een bestuursorgaan dat fungeert als schakel tussen studenten en docenten Arbeids- & Organisatiepsychologie (A&O) aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het bestaat uit enthousiaste studenten die studiegerelateerde activiteiten organiseren welke zich met name richten op studenten van de studie A&O. De doelgroep bestaat uit ongeveer 250 psychologiestudenten die zich in de Bachelor- en Masterfase van hun studie bevinden.

  Het bestuur van de A&O studentenfractie 
  Het bestuur van de A&O studentenfractie bestaat uit 9 studenten. De bestuursleden beleven plezier aan het organiseren van activiteiten en zien psychologie als een interessant vak dat veel kan bijdragen aan de effectiviteit en efficiëntie van organisaties. Via de A&O studentenfractie willen wij graag andere studenten helpen deze mogelijkheden te onderkennen.

  Het doel van de A&O studentenfractie 
  Onder studenten van de richting A&O heerst vaak onduidelijkheid over hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Wij organiseren daarom A&O gerelateerde lezingen, workshops en excursies om meer duidelijkheid te scheppen voor de studenten omtrent hun mogelijk toekomstige werkgevers. Tegelijkertijd brengen wij het bedrijfsleven in contact met gemotiveerde psychologie studenten.

  De A&O studentenfractie houdt zich daarnaast bezig met het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs en organiseert A&O borrels waarmee studenten de mogelijkheid wordt geboden nog meer betrokken te raken bij hun studie.

  Wat biedt de A&O studentenfractie organisaties?
  Organisaties wordt de mogelijkheid geboden naamsbekendheid te vergroten onder psychologiestudenten door in samenwerking met de A&O studentenfractie een A&O gerelateerde lezing, workshop of excursie te organiseren. Iedere activiteit wordt bekend gemaakt onder minimaal 250 psychologiestudenten door middel van promotiemateriaal dat verspreid wordt in en om de psychologiefaculteit van de UvA. Hierbij kan gedacht worden aan mailing, Facebook, Canvas, posters en mond-tot-mond reclame, waarbij naam en logo van de organisatie genoemd wordt.

  Met lezingen kan gedacht worden aan spreker(s) die ongeveer twee uur komen spreken op de universiteit over A&O gerelateerde werkzaamheden binnen een interessante organisatie. Workshops gaan gepaard met meer interactie tussen spreker(s) en studenten, waarbij bijvoorbeeld "businesscases" besproken kunnen worden. En tijdens een excursie of in-house dag wordt een bezoek gebracht aan de organisatie waar vervolgens een interessant programma voor de studenten wordt doorlopen.

  Wij hopen u hiermee een goede indruk te hebben gegeven over de A&O studentenfractie en haar mogelijkheden. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.

  Leden

  De studentenfractie A&O 2020-2021 bestaat uit de onderstaande leden: 

  Voorzitter: Carmen van Loon

  Evaluatiecoördinatoren: Elisabeth Lemmer, Laura Becker, Lee Colmer & Patrycja Skiba

  Activiteitencoördinatoren: Blanka Boercsoek, Carmen Lith, Sofie Wijlens & Vincent Panhuysen

  Contact

  Arbeids- en Organisatiepsychologie

  Je kunt ons vinden op:

 • Studentenfractie Brein en Cognitie en Klinische Neuropsychologie

  De studentenfractie Brein & Cognitie en Klinische Neuropsychologie (B&C fractie) is een bestuursorgaan dat fungeert als schakel tussen de studenten en de docenten van Brein&Cognitie en Klinische Neuropsychologie. De studentenfractie bestaat uit een vijftal enthousiaste studenten die studiegerelateerde activiteiten organiseren zoals lezingen, excursies, borrels en films die zich met name richten op de studenten in de richting Brein & Cognitie en Klinische Neuropsychologie.

  Daarnaast worden er panelgesprekken georganiseerd waarin de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd wordt. In een panelgesprek gaan studenten en de docenten(en) van het desbetreffende vak met elkaar om tafel zitten om eventuele verbeteringen in het vak aan te brengen. Dit gebeurd doorgaans in een informele sfeer, waarbij wordt besproken wat reële tekortkomingen van een vak zijn, welke methoden er goed werkten en wat er aangepast kan worden.

  De activiteiten worden bekend gemaakt onder de studenten door middel van promotiemateriaal dat verspreid wordt in en om de psychologiefaculteit van de UvA. Hierbij kan gedacht worden aan Canvas, posters, Facebook en mond-tot-mond reclame.

  De studentenfractie is altijd bereikbaar en aanspreekbaar voor tips, klachten, ideeën, informatie en vragen.

  Leden

  Het bestuur van de studentenfractie Brein & Cognitie en Klinische Neuropsychologie (B&C fractie) bestaat uit enthousiaste studenten uit de richting Brein & Cognitie en Klinische Neuropsychologie aan de UvA.

  De huidige leden zijn:

  • Soraya Sanchez Maceiras, Voorzitter 
  • Hanneke Verlijsdonk, Penningmeester en Hoofd Borrel
  • Marleen van de Beek, Vakevaluaties KNP en Promotie
  • Hester Sijtsma, Secretaris en Vakevaluaties KNP
  • Katinka Pennings, Hoofd Activiteiten en Promotie
  • Bren Meijer, Vakevaluaties B&C
  • Thijs Baaijen, Vakevaluaties B&C

  Contact

   

 • Studentenfractie Klinische Ontwikkelingspsychologie

  De studentenfractie Klinische Ontwikkelingspsychologie is een bestuursorgaan dat fungeert als schakel tussen studenten en docenten Klinische Ontwikkelingspsychologie. De fractie bestaat uit een aantal enthousiaste studenten die studiegerelateerde activiteiten organiseren zoals lezingen, films, excursies en borrels voor zowel bachelor- en masterstudenten als medewerkers van de programmagroep.

  Bovendien houden wij ons bezig met de kwaliteit van het onderwijs door met de docenten rond de tafel te gaan zitten en de vakken te evalueren. Goede zaken, mogelijk problemen en goede suggesties van studenten komen op deze manier rechtstreeks bij de desbetreffende docent terecht.

  Tot de fractie behoren de volgende studenten:

  Esmee Ris (voorzitter)

  Maxime Klingers (Externe Communicatie) 

  Mirthe Ofwegen (Hoofd Evaluatie)

  Nadine Vousten (Hoofd Activiteiten).

  Je kunt ons benaderen voor als je ideeën of vragen hebt over een lezing, borrel of andere leuke activiteit, maar ook voor tips, informatie, klachten en vragen. We horen graag van jullie.

  Contact

 • Studentenfractie Klinische Psychologie

  De studentenfractie Klinische Psychologie is een bestuursorgaan dat fungeert als schakel tussen studenten en docenten Klinische Psychologie (KP). De fractie bestaat uit een aantal enthousiaste studenten die studiegerelateerde activiteiten organiseren zoals lezingen, films en excursies voor zowel studenten als medewerkers van de programmagroep. Daarnaast organiseren wij ook panelgesprekken om het onderwijs met de desbetreffende docent(e) te evalueren.

  De doelstelling van de fractie is aan de ene kant studenten meer inzicht te geven in het werkgebied dat zij na hun studie gaan betreden en aan de andere kant een brug te slaan tussen studenten en docenten om betrokkenheid aan beide kanten te vergroten. Dit laatste doen we onder andere door middel van panelgesprekken waarin we de kwaliteit van het onderwijs bewaken en een stem geven aan het oordeel van studenten.

  Je kunt ons benaderen voor tal van zaken:

  • ideeën voor of vragen over een lezing, borrel of andere activiteit.
  • ontevredenheid over een tentamen of een opdracht en andere opmerkingen, klachten en ideeën die je hebt met betrekking tot de specialisatierichting.
  • ideeën voor het onderwijs van de specialisatierichting.

  Leden

  Het bestuur van de Klinische Psychologie studentenfractie bestaat uit 4 enthousiaste studenten uit de richting Klinische Psychologie van de UvA.

  De huidige leden zijn:

  • Mia Green: commissie evenementen en vakevaluatie
  • Brechtje Heizenberg:  vice-voorzitter/ penningmeester, commissie evenementen en vakevaluatie
  • Chiara Cuntz: secretaris, contactpersoon VSPA, commissie evenementen
  • Cherry Lin: voorzitter, commissie evenementen

  Panelgesprekken

  In een panelgesprek gaan studenten en de docent(en) van het betreffende vak met elkaar om de tafel zitten om eventuele verbeteringen in het vak aan te brengen. Dit gebeurt doorgaans in een informele sfeer, waarbij wordt besproken wat reële tekortkomingen van een vak zijn, welke methoden er goed werkten en wat er aangepast kan worden. De studentenfractie neemt veelal het initiatief voor zo'n panelgesprek, omdat de fractie het dichtst bij beide partijen, de docent en de studenten, staat.

  Contact

 • Studentenfractie Psychologische Methodenleer

  De studentenfractie bestaat uit bachelor- en masterstudenten. Onze belangrijkste taken bestaan (onder andere) uit het organiseren van feesten, (afdelings)lezingen en excursies. Tevens vertegenwoordigen wij studenten binnen de afdeling en zijn we nauw betrokken bij vakevaluaties, om de onderwijs- en cursuskwaliteit op de voet te kunnen volgen. Wij zijn er voor alle (aanstaande) PML-studenten. Ben je bijvoorbeeld benieuwd naar de specialisatie Psychologie Methodenleer, en wat onze studie precies behelst? Heb je vragen over een specifiek vak of wil je graag weten hoe de huidige studenten hun studie ervaren? Of ben je een PML-student en heb je vragen over je opleiding? Schroom niet en zoek contact met de studentenfractie!

  Voor alle vragen over het studieprogramma, de colleges en natuurlijk ook over onze geweldige feesten, kun je ons benaderen.

  Leden

  De PML-studentenfractie 2020/2021

  Henry Staub (bachelor PML)

  Jan Simson (BDS)

  Kyuri Park (bachelor PML)

  Britt de Vries (BDS)

  Contact

  Roeterseilandcampus - gebouw G

  Nieuwe Achtergracht 129-B
  1018 WS Amsterdam

 • Studentenfractie Sociale Psychologie

  De specialisatie Sociale Psychologie is de meest interessante maar ook de gezelligste specialisatie die er is. De fractie Sociale Psychologie heeft als doel om de specialisatie Sociale Psychologie nóg interessanter en zo levendig mogelijk te maken.

  Zo houden wij ons bezig met de onderwijsevaluaties binnen Sociale Psychologie, waarbij mogelijke problemen in het onderwijs en goede suggesties van studenten worden besproken met de docenten. Dit wordt gedaan door middel van focusgroepen. Heb jij interesse? Stuur dan snel een mailtje naar fractiesociale@gmail.com.

  Daarnaast organiseren wij lezingen, waarin sociaalpsychologen vanuit allerlei vakgebieden komen vertellen over de nieuwste sociaalpsychologische fenomenen en over hoe hun werk er in de dagelijkse praktijk uitziet. Aanvullend daarop organiseren wij o.a. workshops en excursies naar bedrijven, zodat studenten een goed beeld kunnen krijgen van wat de mogelijkheden zijn na het afronden van Sociale Psychologie. Tenslotte organiseren we ook de Sociale Psychologie-kerstborrel: een goed moment om samen te komen en contact tussen studenten en docenten te bevorderen in een gezellige, laagdrempelige sfeer.

  Leden

  Voorzitter

  Jessica den Elzen

  Penningmeester en Borrels

  Martijn de Vries

  Onderwijsevaluaties

  Jay Oemardien

  Lezingen

  Liz Bosman

  Activiteiten en Promotie

  Eva Sliedrecht

  Allround

  Aron Groen

  Contact

 • Studentenfractie Research Master Psychology

  The Research Master Student delegates are first and second year students from different tracks in the programme. Our core tasks include organizing social and academic events, creating program merchandise, and arranging discussions on course evaluations where we address current and future matters related to education and the curriculum. Some of our past events include the graduate research conference, introduction events, pubquizzes, Christmas parties, and the Psychology Lab Tour and excursions in the free week. We are also in charge of creating the ResMas Psy Facebook group each year. 

  Are you curious about the Research Master Psychology programme? Do you have questions about the specialisations, or are you just looking for some ‘inside information’ from current students? 

  Or are you already a Research Master Psychology student and do you have questions about your study programme? Don’t hesitate to contact us, we are happy to help!

  We are available to answer questions about the study programme, lectures, internships, theses, or the student delegates events. Don’t be shy and send us an email about whatever topic. 

  Members

  Members Research Master Student delegates
    major minor cohort
  Mara Bialas Brain & Cognition Work & Organisational 2020-2022
  Lukas Gunschera Clinical Psychological Methods 2020-2022
  Egenaz Kiraz Social Brain & Cognition 2020-2022
  Suhaavi Kochhar Clinical Developmental 2019-2021
  Clara Vetter Psychological Methods Brain & Cognition 2019-2021
  Tamara Ashour Clinical Developmental 2019-2021
  Minke Bosma Clinical Brain & Cognition 2019-2021
  Alyssa Balabanova Social Psychological Methods 2018-2020
  Sigrid Bijma Clinical Brain & Cognition 2020-2022
  Leonhard Volz Psychological Methods Computational Science 2020-2022
  Emilija Kazakaityte Brain & Cognition Psychological Methods 2020-2022
  Sophie Limmer Clinical Developmental 2020-2022

  Contact