Informatie

Bekijk de nieuwe studieresultatenpagina. Weer een stap richting de juiste info op één plek

Welke opleiding volg je?

Toetsprogramma Geneeskunde

Laatst gewijzigd op 06-09-2022
Een toetsprogramma is een verzameling van toetsen die je tijdens je studie aflegt. Deze toetsen bepalen of je de eindtermen van de opleiding hebt behaald en of je je diploma kunt ontvangen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Toetsprogramma's

De bachelor Geneeskunde bestaat uit verschillende soorten onderwijseenheden. Afhankelijk van het type onderwijseenheid past een bepaalde vorm van toetsing daarbij. In onderstaande tabellen [1] staan de toetsprogramma’s van de verschillende jaren.

Toetsprogramma eerste studiejaar 2022-2023

Toetsprogramma tweede studiejaar 2022-2023

Toetsprogramma derde studiejaar 2022-2023

[1] Indien landelijke coronamaatregelen voor het hoger onderwijs ingevoerd worden, kan het zijn dat de informatie in deze factsheet hierop wordt aangepast.

Toelichting tabellen

* Formatieve toetselementen geven je informatie of je op de goede weg bent en wat je sterke en zwakke kanten zijn. Bij het behalen van een onvoldoende uitslag zijn er geen consequenties aan verbonden (m.u.v. leerlijn PO, zie studiewijzer Canvas). Je bent desondanks verplicht om aan formatieve toetselementen deel te nemen. 

** Summatieve toetselementen zijn bedoeld om te bepalen of je de leerdoelen hebt behaald en in welke mate. Als blijkt dat je de leerdoelen niet hebt behaald, dan krijg je de bijbehorende studiepunten niet en zal je de toets moeten herkansen.

Voorbereiden

Onderzoek bij de start wat er van je verwacht wordt bij de toets en hoe er getoetst wordt. In de studiewijzer (op Canvas) vind je informatie over de studiestof. In zelfstudieopdrachten en bijeenkomsten over studievaardigheden in de leerlijn PO besteden we aandacht aan toetsvoorbereiding. Regelmatig studeren vanaf dag 1 van je studie is cruciaal!