Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Snipperdagen tijdens je coschappen

Laatst gewijzigd op 27-11-2023 13:16
Als masterstudent Geneeskunde mag je vanaf 1 januari 2024 tijdens je coschappen snipperdagen opnemen. Hoeveel en onder welke voorwaarden lees je hieronder.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Wat zijn snipperdagen?

Snipperdagen zijn vrije dagen die iedere masterstudent tijdens een coschap van 6 weken of langer mag opnemen. Een voorbeeld voor een snipperdag kan zijn: een feestdag waarvoor niet automatisch een dag vrij wordt gegeven, een bruiloft, een niet anders te plannen tandartsbezoek of even een dag iets anders. 

Voor een calamiteit zoals een begrafenis of crematie van een naaste hoeft geen snipperdag te worden ingezet. Dit geldt ook voor afwezigheid door ziekte.

Let op: Een dag niet in het coschap betekent een dag minder (klinische) ervaring en minder tijd voor feedback. Weeg dit mee in de beslissing om wel of niet een snipperdag op te nemen. 

Uitzonderingen

Snipperdagen mogen niet worden opgenomen tijdens:

  • coschappen korter dan 6 weken (dermatologie, oogheelkunde, keel-, neus- en oorheelkunde, sociale geneeskunde)
  • keuzeonderwijs
  • wetenschappelijke stage
  • onderwijsweken, op onderwijsterugkomdagen tijdens de coschappen, en op dagen waarop de interfacultaire voortgangstoets geneeskunde wordt afgenomen. 
  • diensten in het coschap

Aantal snipperdagen per coschap

Coschapsduur
Max. aantal snipperdagen
6 weken
1 snipperdag
9 weken
2 snipperdagen
> 9 weken
3 snipperdagen

In totaal gaat het dus om maximaal 13 dagen gedurende de gehele master Geneeskunde.

Zo regel je een snipperdag

Een snipperdag, of twee of drie aaneengesloten snipperdagen (coschappen van 9, resp. 16 weken), regel je met en op de werkplek.

  • Een snipperdag kan alléén worden opgenomen in samenspraak met de werkplekbegeleider en met toestemming van de co-opleider. Daarnaast is het handig om met mede-coassistenten af te stemmen.
  • Een verzoek voor een snipperdag doe je zo vroeg mogelijk in een coschap, bij voorkeur in de eerste week. Hoe korter de tijd tussen het verzoek, en de datum van de snipperdag, hoe kleiner de kans dat het gehonoreerd kan worden (vanwege geplande werkzaamheden tijdens het coschap).

Wat je nog moet weten

  • De masteropleiding houdt niet bij hoeveel snipperdagen je opneemt. Daarom is er een maximum aantal snipperdagen per coschap, waarbij je leerwerkplek je aan- en afwezigheid in de gaten houdt.
  • Als je in een coschap van 6 weken of langer geen snipperdag opneemt, betekent dat niet dat je die snipperdag(en) later alsnog kunt opnemen; die snipperdag(en) vervallen.
  • De reden voor het opnemen van een snipperdag hoef je niet aan te geven (mag uiteraard wel).

Deeltijdstudenten 

Voor deeltijdstudenten gelden dezelfde spelregels. Voor de extra stage die je als deeltijdstudent na het senior coschap doet, worden geen extra snipperdagen toegekend.