Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Schone campus

Laatst gewijzigd op 16-01-2024 17:14
Lees hoe en hoe vaak de UvA-gebouwen worden schoongemaakt en waar je het kunt melden als de (sanitaire) voorzieningen niet aan de standaard voldoen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Schoonmaak

Bureaus, vensterbanken, ramen en vloeren worden alleen schoongemaakt als de schoonmakers erbij kunnen. Onze schoonmakers mogen geen dingen verplaatsen.

Afval

Op alle locaties van de UvA scheiden we ons afval in 4 afvalstromen: 

  • gft en etensresten  
  • restafval en blik 
  • plastic en drinkpakken  
  • papier  

Twijfel je? Kijk naar de afbeelding bij de bak.

Afval dat niet in de juiste bak wordt gegooid zorgt ervoor dat al het afval in die bak verbrand moet worden. Bij de bakken staat daarom aangegeven wat in welke bak hoort.

Lees meer over ons afvalbeleid en onze doelstellingenExterne link

Melding, (aan)vraag, opmerking?

Contact

Facility Services

Facility Services regelt verschillende voorzieningen op de campus. Je kunt er bijvoorbeeld terecht voor vragen over de collegekaart, informatie over het reserveren van ruimtes (let op: Servicedesk-FS kan geen ruimtes reserveren) of facilitaire zaken rondom evenementen.

Contactgegevens