Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Plaatsing in vakken en werkgroepen

Laatst gewijzigd op 29-04-2024 10:39
Na het sluiten van de vakaanmeldperiode word je geplaatst in vakken en werkgroepen middels het plaatsingsalgoritme van de vakaanmeldapplicatie GLASS.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Het algoritme is ontworpen om vakken op een eerlijke manier toe te wijzen. GLASS maakt geen onderscheid op basis van academische prestaties of andere persoonlijke criteria. Ook maakt het niet uit op welk moment binnen de vakaanmelding je je aanmeldt. Het algoritme verzamelt de aanmeldingen, de roostervoorkeuren, en informatie over de studie die je volgt met bijbehorende plaatsingsregels zoals vermeld in de OER of de Studiegids. Het algoritme is ontworpen voor een zo efficiënt mogelijke verdeling van studieplaatsen en werkgroepen zodat je een zo optimaal mogelijk rooster krijgt.

Plaatsing in vakken

  • Het algoritme verzamelt de aanmeldingen en roostervoorkeuren van alle studenten.
  • Na sluiting van de vakaanmelding verwerkt het algoritme de aanmeldingen op basis van prioriteit, zoals bepaald door de ingangsregels. (Ingangsregels bepalen welke studentengroep voorrang heeft. Denk bijvoorbeeld aan studenten van een bepaalde opleiding of een minor.)
  • Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers plaatst het algoritme je via een loting in de beschikbare plekken. 

Plaatsing in werkgroepen

  • Nadat je in een vak bent geplaatst, plaatst het algoritme je in een werkgroep.
  • Het algoritme heeft als hoogste doel een werkgroep voor je te vinden die zo min mogelijk overlapt met je andere academische verplichtingen, zoals hoorcolleges en werkgroepbijeenkomsten, en zo goed mogelijk aansluit bij je opgegeven voorkeuren.
  • Bij gelijke omstandigheden wordt er geloot. 

Kijk ook bij