Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Je privacyrechten

Laatst gewijzigd op 15-02-2024 11:43
Je hebt verschillende rechten rondom je privacy. Hieronder vind je een kort overzicht van wat je rechten zijn.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Een overzicht van je privacyrechten

Gebruik maken van je rechten

Voor vragen over je rechten, of het uitoefenen hiervan kun je terecht bij jz-privacy-bb@uva.nlExterne link

Persoonsgegevens die worden verwerkt door personen of instanties met een geheimhoudingsplicht, zoals bijvoorbeeld de studentpsycholoog of bedrijfsarts, kunnen rechtstreeks worden opgevraagd bij de desbetreffende persoon of instantie. 

Identificatie

Wanneer de UvA een verzoek binnenkrijgt dan moet de UvA zich ervan vergewissen dat degene die het verzoek doet, daadwerkelijk degene is op wie de gegevens betrekking hebben. Hiertoe moet de UvA je identiteit vaststellen. Bij twijfel aan de identiteit kun je gevraagd worden om aanvullende identificatie.

Termijn van inbehandelingneming

De UvA neemt verzoeken zorgvuldig in behandeling. Je wordt zo spoedig mogelijk voorzien van een antwoord, dit kan maximaal een maand duren. De verwerking van complexe verzoeken verlengen wij met maximaal twee maanden. Over een eventuele verlenging word je binnen een maand na je verzoek geïnformeerd.