Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Horizonfonds voor studenten Geesteswetenschappen

Laatst gewijzigd op 13-10-2023 16:17
Studenten Geesteswetenschappen kunnen via het Horizonfonds een beurs aanvragen om in het buitenland te studeren of onderzoek te doen. 
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De Faculteit der Geesteswetenschappen vindt het belangrijk dat studenten tijdens hun studie internationale exposure krijgen en heeft daarvoor het Horizonfonds in het leven geroepen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een beurs van het Horizonfonds zijn: 

 • Je staat tijdens het verblijf in het buitenland als voltijdstudent aan de UvA, Faculteit der Geesteswetenschappen, ingeschreven.
 • Het verblijf in het buitenland moet een aantoonbare academische component hebben en is een meerwaarde voor je studie.
 • Je hebt ten minste 60 EC in het hoger onderwijs behaald (op moment van vertrek).
 • Je ontvangt voor dit verblijf in het buitenland geen beurzen of toelagen van de Europese Unie (zoals de Erasmusbeurs).
 • Je hebt in hetzelfde studiejaar geen eerdere aanvraag voor het Horizonfonds gedaan.

Per jaar zijn er 3 deadlines: 15 januari, 15 juni en 15 oktober. De aanvraag dient altijd te worden ingediend in het academisch jaar waarin het buitenlandverblijf plaatsvindt.

Hieronder vind je de bestemmingen en de daaraan gekoppelde beurs:

 • Europa: € 200,- 
 • Midden-Oosten, Noord Afrika, Israël, Rusland, Turkije: € 300,-
 • VS en Canada: € 400,-
 • Azië, Centraal-en Zuidelijk Afrika, Midden- en Zuid Amerika: € 500,-
 • Australië en Nieuw-Zeeland: € 600,-

Om je aan te melden voor het Horizonfonds vul je het online aanmeldformulierExterne link hieronder in. Let op, het formulier staat online:

 • tussen 15 december en 15 januari; 
 • tussen 15 mei en 15 juni; en 
 • tussen 15 september en 15 oktober.

Benoem in het formulier de aard van je verblijf in het buitenland, de academische component en de meerwaarde voor je studie. Voeg ook de volgende vereiste documenten toe als pdf-bestanden:

 • Officiële uitdraai van je cijferlijst, cijfers geselecteerd op datum (via de Onderwijsbalie)
 • Curriculum vitae
 • Begroting (graag dit formatExterne link van Nuffic gebruiken)

De uiteindelijke selectie wordt gemaakt door een commissie die jouw aanvraag zal beoordelen op motivatie, meerwaarde voor studie, studievoortgang en extracurriculaire activiteiten. Indien je geselecteerd bent krijg je na terugkomst uit het buitenland je beurs uitbetaald. Voorwaarden voor uitbetaling zijn dat je:

 • een bewijs inlevert van je verblijf in het buitenland, zoals een 'statement of host institution' (deze wordt aangeleverd door het International Office) of een cijferlijst;
 • een verslag inlevert (dit kan eventueel anoniem voor voorlichtingen worden gebruikt).