Informatie

Bekijk de nieuwe studieresultatenpagina. Weer een stap richting de juiste info op één plek

Welke opleiding volg je?

Collegegeld terugkrijgen

Laatst gewijzigd op 22-11-2022
Als je je uitschrijft voor een voltijd- of deeltijd studie, kan je in bepaalde gevallen collegegeld terugkrijgen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Je kan je in de maanden september tot en met mei iedere maand uitschrijven via Studielink. Voor iedere maand dat je niet meer staat ingeschreven krijg je 1/12 van het collegegeld terug. Teveel betaald collegegeld krijg je automatisch teruggestort. 

Uitschrijfdatum

Je uitschrijfdatum is niet hetzelfde als datum waarop je uitschrijft via Studielink. 

  • Studeer je af? Je uitschrijfdatum wordt dan de eerste van de maand die volgt op je afstudeerdatum. Studeer je bijvoorbeeld af in september, maar schrijf je je pas in november uit via Studielink, dan word je met terugwerkende kracht per 1 oktober uitgeschreven.
  • Stop je met je studie? Je uitschrijfdatum wordt dan de eerste van de maand die volgt op je uitschrijfverzoek. Als je bijvoorbeeld in de maand mei een uitschrijfverzoek doet via Studielink, dan word je per 1 juni uitgeschreven.

Hoeveel krijg je terug? 

Twee rekenvoorbeelden:

  • Als 1 oktober je uitschrijfdatum is, krijg je 11/12 van het collegegeld terug.
  • Is 1 juni je uitschrijfdatum, dan krijg je 3/12 terug. 

Je hebt alleen recht op teruggave van collegegeld als je je uiterlijk 31 mei uitschrijft via Studielink. Of als je afstudeerdatum op of voor 31 mei ligt. 

Uitzonderingen

Je hebt geen recht op teruggave van collegegeld:

  • Als je afstudeerdatum op of na 1 juni ligt. 
  • Als je stopt met je studie en je op of na 1 juni uitschrijft via Studielink. 
  • Bij een schakelprogramma (pre-master), contractonderwijs of flexstuderen krijg je nooit collegegeld terug, omdat je betaalt per vak (EC). 

Wanneer staat het collegegeld op je rekening?

Zodra je een Verklaring van Uitschrijving van de UvA hebt ontvangen, heb je het teveel betaalde collegegeld binnen 4 tot 6 weken op je rekening staan. 

Vragen over collegegeld

Neem contactExterne link met ons op.

Contact

Central Student Service Desk (CSSD)

Heb je algemene vragen over studeren aan de UvA, zoals over in- of uitschrijven of collegegeld? Neem contact op met de CSSD. Wil je iets aanvragen of laten ondertekenen? Gebruik het contactformulier met UvAnetID loginExterne link. Of stel je vraag zonder UvAnetID loginExterne link

Contactgegevens