Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Bijvakken

Laatst gewijzigd op 26-02-2024 16:56
Je kunt er voor kiezen om bijvakken te volgen die geen deel uitmaken van je eigen opleiding en die dus niet automatisch meetellen voor je diploma.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

De ingangseisen en mogelijkheden verschillen per faculteit. Kijk voor meer informatie op uva.nlExterne link.

Contact

Let op: selecteer eerst je opleiding

Contactgegevens