Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Honoursprogramma

Honoursprogramma

Het Honours-bachelorprogramma Geneeskunde is aanvullend en uitdagend onderwijs voor studenten die meer willen en kunnen dan de opleiding van hen vraagt. Zie onderstaand voor voorwaarden om te kunnen deelnemen, selectieprocedure en programmabeschrijving.

 • Voor wie is het Honoursprogramma in de bachelor?

  Het Honours-bachelorprogramma Geneeskunde is aanvullend en uitdagend onderwijs voor studenten die meer willen en kunnen dan de opleiding van hen vraagt. Vooral studenten die behoefte hebben aan meer verdieping en verbreding in geneeskundige kennis worden uitgenodigd om aan het Honours-bachelorprogramma deel te nemen. Daarnaast beslaat het programma de volgende thema’s: persoonlijk leiderschap, innovatief denken, academische vorming, verdieping en verbreding in de vorm van masterclasses en een summerschool, onderwijs en vrije keuze.
   

 • Wat zijn de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure?

  Je volgt het Honoursprogramma naast het reguliere studieprogramma van de Bachelor Geneeskunde. Je kunt met het Honours-bachelorprogramma beginnen medio het tweede semester. Om aan de selectieprocedure voor het Honours-bachelorprogramma deel te nemen, dien je te voldoen aan de volgende basisvoorwaarden:

  Je bent in een keer geslaagd voor alle tentamens voorafgaand aan de selectie;
  Je staat gemiddeld een 7,5 of hoger voor alle tentamens voorafgaand aan de selectie;
  Je hebt de intra- en extramurale stage met voldoende resultaat behaald
   

 • Wat is de inhoud van het Honours-bachelorprogramma?

  Het Honours-bachelorprogramma kent een omvang van 30 EC en bestaat onder andere uit:

  Thema: Persoonlijk Leiderschap (5 EC)
  In het eerste jaar gaan de Honoursstudenten een weekend (8-10 juni) naar de kust, waar een programma verzorgd wordt met inspirerende sprekers en uitdagende opdrachten. Het doel van dit weekend is om je eigen ambities en mogelijkheden te ontdekken en een planning te maken voor de komende twee jaar. Voorafgaand aan het weekend worden er in april voorbereidende bijeenkomsten georganiseerd waarin je jezelf (beter) leert kennen.

  Thema: Innovatief denken (7 EC)
  In het tweede of derde jaar volg je een cursus bij het Instituut voor Interdisciplinaire studies, zij verzorgen honours-cursussen met studenten van alle UvA-faculteiten. Verder zal er in het weekend aandacht besteed worden aan Innovatief denken.

  Thema: Onderzoek  (7 EC)
  Je werkt gedurende het onderzoekstraject aan de ontwikkeling van jouw onderzoeksvaardigheden en je krijgt de mogelijkheid een onderzoek uit te voeren met als thema Volksgezondheid en Gezondheidszorg.

  Thema: Zorg en Geneeskunde (totaal 4 EC) 
  De masterclasses en Summerschool zorgen voor het verdiepende en verbredende element in het Honoursprogramma. Met ingang van het tweede jaar wordt elke 6-8 weken een masterclass georganiseerd over een onderwerp dat gelinkt is aan het reguliere onderwijs dat op dat moment gevolgd wordt. Deze masterclasses kunnen de diepte ingaan, bijvoorbeeld door een expert uit de basale wetenschappen uit te nodigen; maar zij kunnen ook de breedte ingaan, bijvoorbeeld met discussies over ethische of juridische aspecten. De Summerschool is een verdiepende dan wel verbredende cursus of minor die in de zomer gevolgd kan worden.

  Thema: Onderwijs (1 EC)
  De masterclasses vallen ook onder het thema onderwijs, omdat telkens twee studenten zelf een masterclass moeten organiseren en hier ook leerdoelen voor op moeten stellen. Ter voorbereiding hierop wordt aan het eind van het eerste jaar een masterclass onderwijsontwikkeling gegeven.

  Vrije keuze (7 EC)
  In het tweede of derde jaar van het Honours-bachelorprogramma krijg je de vrijheid om activiteiten naar keuze te ondernemen op het gebied van patiëntenzorg, medisch onderwijs, medisch-wetenschappelijk onderzoek, innovatie of persoonlijk leiderschap. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een (onderzoeks)stage in het buitenland te doen.
   

 • Wanneer is het Honours-bachelorprogramma afgesloten?

  Na de succesvolle afronding van alle onderdelen van het Honours-bachelorprogramma (30 EC) ontvang je een vermelding op het diplomasupplement. Verder ontvang je bij het succesvol afronden van het Honours-bachelorprogramma en tijdens de Bachelor diploma-uitreiking een apart certificaat. 

  Het Honours-bachelorprogramma is succesvol afgerond, indien:

  Het gemiddelde, naar studiepunten gewogen, eindcijfer van alle vakken in het reguliere onderwijsprogramma van de Bachelor Geneeskunde 7,5 of hoger is;
  Het reguliere onderwijsprogramma afgerond is binnen de nominale tijd;
  De onderdelen van het Honours-bachelorprogramma met een voldoende zijn afgerond.
   

 • Hoe aanmelden voor de selectieprocedure?

  Je kunt je voor de selectieprocedure aanmelden tijdens het eerste studiejaar. De deadline hiervoor wordt aan het eind van eerste semester gecommuniceerd aan alle eerstejaars studenten en tijdens de voorlichtingsbijeenkomst.

  Voor studiejaar 2017-2018 is het mogelijk om je aan te aanmelden voor het Honours-bachelorprogramma voor maandag 5 maart 2018. Je meldt aan door de documenten naar het Honours secretariaat te sturen via: honours@amc.uva.nl.

  Een motivatiebrief - max. 1 A4 - waarin de student beschrijft waarom hij/zij aan het Honours-bachelorprogramma wil deelnemen en wat het voor hem/haar zou kunnen betekenen;
  Een curriculum vitae - max. 1 A4 - met een beschrijving van nevenactiviteiten;
  ‘Voorstel-filmpje’ van minimaal 1 en maximaal 2 minuten. Dit filmpje ontvangen wij graag via WeTransfer vanwege de grootte van het bestand.
  Let op: het gaat hierbij om een selectieprocedure. Er zijn elk jaar meer aanmeldingen dan plaatsen.