Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vrij bachelorprogramma

Het is onder bepaalde, strikte, voorwaarden mogelijk af te wijken van de bepalingen over de programma's zoals deze in de onderwijs- en examenregelingen zijn vastgelegd en een aanvraag in te dienen voor een vrij programma. 

  • Elk vrij programma moet voldoen aan de algemene voorwaarden (zie hieronder).
  • Daarnaast besluit de examencommissie over de aanvraag op basis van kwaliteit en samenhang van het voorgestelde programma. 
  • Voor advies over de inrichting van het programma kun je contact opnemen met de studieadviseur.

Praktische zaken

  • Dien de aanvraag ten minste twaalf maanden vóór de beoogde afstudeerdatum in bij de examencommissie. Gebruik hiervoor het formulier Overige aanvragen
  • Voorzie de aanvraag van een uitgebreide motivering en een overzicht van kennis en vaardigheden waarover je aan het eind van het programma denkt te beschikken.
  • Je verzoek bevat tevens een opsomming van de vakken en de studielast per vak, alsmede een jaarplanning.

Algemene voorwaarden

Bij de beoordeling van een vrij programma gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • Het programma bestaat uit 180 studiepunten (EC), waarin een scriptie van ten minste 12 EC is opgenomen.
  • Het programma bevat in ieder geval de vakken waarin zowel het voor alle studenten verplichte vaardighedenonderwijs (onderzoeksvaardigheden en Wetenschappelijk schrijven) als het vak Wetenschapsfilosofie in een van de varianten is geïntegreerd.
  • Het programma bevat ten minste 108 EC op postpropedeutisch niveau.