Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Surveillanceprotocol

Voor een goede gang van zaken tijdens schriftelijke tentamens/toetsen heeft de examencommissie richtlijnen vastgelegd in het surveillanceprotocol, dat in eerste instantie is opgesteld voor surveillanten. Studenten kunnen in het protocol nalezen wat zij van surveillanten kunnen verwachten en welke regels gelden tijdens, voorafgaand en onmiddellijk na afloop van het schriftelijk tentamen.

Regels bij tentamens

Studenten dienen zich te houden aan de regels die in het surveillanceprotocol genoemd worden. Het betreft onder andere regels omtrent legitimatie, het gebruik van elektronische apparaten en het opvolgen van de aanwijzingen van de surveillanten. Studenten die zich niet aan deze regels houden, kunnen worden uitgesloten van verdere deelname aan het schriftelijk tentamen en/of sancties worden opgelegd op grond van de fraude- en plagiaatregeling.