Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Colloquiumpunten

Presentatie masterthese - Ella Andriessen - Ontwikkelingspsychologie

Laatst gewijzigd op 11-06-2024 12:31
De Bijdrage van een Interactieve Workshop over Sociale Invloed aan Bewustzijn en een Evenwichtige Attitude onder Adolescenten
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
Startdatum
14-06-2024 09:00
Einddatum
14-06-2024 10:00
Locatie

Roeterseilandcampus - Gebouw G, Straat: Nieuwe Achtergracht 129-B, Ruimte: GS.01

Adolescenten zijn bijzonder gevoelig voor sociale invloed van leeftijdsgenoten. Sociale invloed kan leiden tot zowel risicogedrag als pro-sociaal gedrag. Eerdere preventieprogramma’s over sociale invloed waren gericht op sociale invloed in relatie tot risicogedrag, maar bij de workshop van het huidige onderzoek wordt benadrukt dat sociale invloed zowel positieve als negatieve gevolgen kan hebben. Door middel van het huidige pilotonderzoek wordt voor het eerst onderzocht of een interactieve workshop over sociale invloed bijdraagt aan bewustzijn van de impact van sociale invloed en een evenwichtige attitude ten opzichte van sociale invloed onder adolescenten van 12 tot 16 jaar. De workshop is aan vier verschillende klassen van een Nederlandse middelbare school gegeven, wat resulteerde in een steekproef van 77 participanten. Er zijn drie kwalitatieve meetinstrumenten gebruikt; een vragenlijst, woordspin en focusgroepen. Uit de resultaten bleek dat de interactieve workshop over sociale invloed heeft bijgedragen aan bewustzijn van de impact van sociale invloed en een evenwichtige attitude ten opzichte van sociale invloed onder een deel van de adolescenten. De effectiviteit van de workshop zou mogelijk vergroot kunnen worden door de inhoud ervan aan te passen aan verschillende opleidingsniveaus.