Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Vakken volgen voor studenten van buiten UvA Economie en Bedrijfskunde

Vakken volgen voor studenten van buiten UvA Economie en Bedrijfskunde

Wil je een vak aan UvA Economie en Bedrijfskunde volgen, maar studeer je aan een andere faculteit of buiten de UvA? Dan lees je op deze pagina of dat kan en wat je moet doen.

Information in English

Bepaal eerst je situatie voordat je aan het stappenplan begint:

 1. Ben je student aan UvA Economie en Bedrijfskunde en wil je een keuzevak aan UvA Economie en Bedrijfskunde volgen, kijk dan op keuzevak.
 2. Wil je een volledige minor volgen, kijk dan op minor volgen en volg  stappenplan dat daar beschreven staat.
 3. Volg je een opleiding buiten de UvA, volg dan alle stappen van het stappenplan op deze pagina.
 4. Volg je een opleiding aan de UvA, sla dan stap 1 over.
 5. Heb je geen inschrijving bij een onderwijsinstelling, schrijf je dan in via contractonderwijs UvA Economie en Bedrijfskunde.

Stap 1: schrijf je in als bijvakstudent in Studielink

Als je geen student bent aan de UvA, dan heb je een bijvakinschrijving nodig. Volg hiervoor het stappenplan Inschrijven als bijvakstudent. Als je al een student aan de UvA bent, hoef je dit dus niet te doen.

Stap 2: aanmelding voor vakken

In verband met een beperkte capaciteit in bepaalde vakken, is het niet mogelijk om alle vakken van de opleidingen van de UvA Economie en Bedrijfskunde te volgen. Hieronder vind je een lijstje met de bachelor- en mastervakken die niet te volgen zijn als student van buiten UvA Economie en Bedrijfskunde.

 • Bachelorvakken die je niet kan volgen als student van buiten UvA Economie en Bedrijfskunde

  De volgende bachelorvakken zijn in studiejaar 2019-2020 niet toegankelijk voor studenten van buiten UvA Economie en Bedrijfskunde:

  • Eerstejaarsvakken van alle bacheloropleidingen;
  • Tweedejaarsvakken van sommige bacheloropleidingen;
  • Derdejaars vakken van de bacheloropleidingen Actuariële Wetenschappen en Econometrie;
  • Ben je masterstudent? Dan mag je geen bachelorvakken als bijvak of minorvak volgen. Wel kun je via contractonderwijs bachelorvakken volgen
   NB: minor-, en majorstudenten en uitwisselingsstudenten kunnen wel hun verplichte bachelorvakken volgen. 
 • Mastervakken die je niet kan volgen als student van buiten UvA Economie en Bedrijfskunde

  De volgende mastervakken zijn in studiejaar 2018-2019 niet toegankelijk voor bijvakstudenten:

  • Vakken van de masteropleidingen Accountancy & Control, Business Administration, Entrepreneurship, Finance en Business in Society;
  • Vakken van de opleiding Econometrics, behalve wanneer studenten de master Actuarial Science and Mathematical Finance aan UvA EB volgen of andersom. In de Studiegids kun je per opleiding bekijken welke vakken onder deze opleidingen vallen;
  • Ben je bachelorstudent? Dan kun je geen mastervak als bijvak volgen. 

Stap 3: als het vak toegankelijk is, ga dan na wat je moet doen om een vakaanmelding te krijgen 

Hieronder vind je de voorwaarden en stappen die voor jou gelden als je een vak wil volgen aan UvA Economie en Bedrijfskunde.

Heeft het vak geen ingangseis?

In de studiegids van het vak vind je of het vak een ingangseis heeft. Zo lang het vak geen ingangseis heeft of je aan de ingangseis voldoet, kun je je tijdens de reguliere vakaanmeldperiodes aanmelden voor het vak. Volg hierbij het stappenplan vakaanmelding.

Heeft het vak wel een ingangseis?

Voldoe je niet aan de ingangseis van een vak, maar beschik je wel aantoonbaar over de vereiste voorkennis? Dien dan een verzoek tot toelating in, waarin je aantoont dat je de vereiste voorkennis wel bezit. Je kan hier aangeven welke gelijkwaardige vakken van een andere opleiding je hebt gevolgd. Hieronder wordt uitgelegd hoe je een verzoek indient.

 • Bachelorvakken

  Voldoe je niet aan de ingangseis van een vak of heb je geen VWO-diploma met wiskunde behaald, maar beschik je wel aantoonbaar over de vereiste voorkennis? Dien dan een verzoek tot toelating in, waarin je aantoont dat je de vereiste voorkennis wel bezit. Je kan hier aangeven welke gelijkwaardige vakken aan een andere onderwijsinstelling je hebt gevolgd.

  Stap 1: Vul het digitale formulier verzoek tot toelating volledig in vóór de sluiting van de vakaanmeldperiode. Geef hierin aan welk(e) vak(ken) je wilt volgen en geef aan naar welke werkgroep je voorkeur uit gaat. Onderbouw in je verzoek dat jij het juiste niveau hebt om het vak te volgen.

  Stap 2: Voeg bij het formulier scans van de documenten die je verzoek onderbouwen. Dat zijn bijvoorbeeld gewaarmerkte cijferlijsten van je tot dan toe behaalde resultaten, behaalde diploma’s (zoals bachelordiploma of hbo-propedeuse) en vakbeschrijvingen van door jou behaalde vakken.

  De studentenadministratie legt vervolgens je verzoek voor aan de vakcoördinator van het vak. In geval je verzoek wordt goedgekeurd, meldt de studentenadministratie je aan voor het vak en stuurt je hierover een bericht.

 • Mastervakken

  Om een mastervak te kunnen volgen aan UvA Economie en Bedrijfskunde, moet de opleidingsdirecteur toestemming geven. De opleidingsdirecteur kijkt hierbij of je voldoende relevante voorkennis hebt om het vak te volgen en of er voldoende plek is in het vak.

  Stap 1: Vul het digitale formulier verzoek tot toelating  volledig in vóór de sluiting van de vakaanmeldperiode. Geef hierin aan welk(e) vak(ken) je wilt volgen en geef aan naar welke werkgroep je voorkeur uit gaat. Onderbouw in je verzoek dat jij het juiste niveau hebt om het vak te volgen.

  Stap 2: Voeg bij het formulier scans van de documenten die je verzoek onderbouwen. Dat zijn bijvoorbeeld gewaarmerkte cijferlijsten van je tot dan toe behaalde resultaten, behaalde diploma’s (zoals je eerder behaalde bachelordiploma) en vakbeschrijvingen van door jou behaalde vakken.

  De studentadministratie legt vervolgens je verzoek voor aan de opleidingsdirecteur. Wanneer deze akkoord gaat met jouw toelating, meldt de studentenadministratie je aan voor het vak en stuurt je hierover een bericht.

Vragen? Neem contact op met de onderwijsbalie