Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Major Sociale geografie

Sociale geografie is een veelzijdige wetenschap die vooral kijkt naar de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving. Het gaat daarbij om de vraag hoe mensen hun ruimte gebruiken en om de conflicten en spanningen die daarbij kunnen ontstaan. Dagelijks lees je over deze strijd om de ruimte. Of het nu gaat om probleemwijken in de stad, uitbreiding van Schiphol, bescherming tegen watersnood, Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied of internationale arbeidsmigratie, telkens weer betwisten groepen elkaar de toegang tot schaarse ruimte en hulpbronnen.

Bij Sociale geografie houd je je ook bezig met de achterliggende oorzaken voor deze strijd om de ruimte. Waarom sluit Europa bijvoorbeeld steeds meer haar grenzen voor migranten, terwijl het internationale bedrijfsleven de vrije beweging van arbeidskrachten juist toejuicht? En waarom worden Nederlandse varkens eerst naar Italië vervoerd om vervolgens als Parmahammen weer ingevoerd te worden? Wanneer je geïnteresseerd bent in de wereld om je heen, de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren, dan is de Major Sociale geografie wat voor jou.

Sociale geografie is dus bij uitstek een multidisciplinaire wetenschap die gebruikmaakt van inzichten van andere vakgebieden, zoals sociologie, politicologie, economie, geschiedenis en milieukunde. Alleen door die veelheid van inzichten te combineren kun je begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Door de brede oriëntatie kom je als sociaal geograaf na je afstuderen in uiteenlopende functies terecht: van consultant tot ambassadeur, van journalist tot medewerker bij een voedselhulporganisatie, van projectmanager bij een vastgoedonderneming tot leraar aardrijkskunde, van onderzoeker bij een adviesbureau tot beleidsmedewerker bij een gemeente of woningcorporatie. Sociaal geografen zijn ook specialisten. Binnen de Major Sociale geografie kun je kiezen specialisatievakken in de richting van  stad en regio, politieke en culturele geografie,  milieu, economie en ruimte, sociale demografie en geografische informatiesystemen. Buiten je major kun je (als je programma daar ruimte toe biedt) keuzevakken kiezen binnen de specialisatie Internationale Ontwikkelings Studies. Door je vakken strategisch te kiezen, kun je een echte expert in een van deze richtingen worden.

Met de overgang naar de major is het fijn om te weten  hoe de praktische zaken bij de major geregeld zijn en wat er verandert voor jou als student. Lees daarom de informatie die we hebben verzameld in de factsheet die je via onderstaande link kunt vinden:

Aansluitende masters

Elke UvA bachelor waarbinnen jij je major volgt, kent een aansluitende master. Afhankelijk van het gekozen majorprogramma en de manier waarop je eventueel keuzeruimte hebt ingevuld, ben je toelaatbaar tot bepaalde tracks/richtingen binnen de aansluitende master die bij jouw major hoort. Als je een specifieke track wilt volgen, neem dan tijdig contact op met de studieadviseur van je major om na te gaan of je toelaatbaar bent of wat je eventueel nog kunt doen om toelaatbaar te worden. Je kunt natuurlijk ook buiten de UvA zoeken naar geschikte masters. In alle gevallen moet je er rekening mee houden dat aansluitend en toelaatbaar niet betekent dat je automatisch wordt toegelaten. Vanuit de master kunnen aanvullende toelatingseisen worden gesteld, naast het hebben van een relevant bachelordiploma. Begin dus op tijd met het oriënteren op een master, check de toelatingseisen en bedenk goed hoe je de kans op toelating zo groot mogelijk maakt. Dat kan bijvoorbeeld door het slim inzetten van je keuzeruimte of door het volgen van extra curriculaire vakken. Voor alle masters geldt dat je je kunt onderscheiden door een hoog studietempo en hoge cijfers.

De master Human Geography is de aansluitende master voor deze major. Kijk voor meer informatie hier.

Ervaring van een BG student

Josephine Nijstad (start Bèta-gamma 2010):

Gefascineerd door de wereld en mensen om mij heen heb ik voor de major sociale-geografie gekozen. Binnen deze major kan je meerdere kanten op. Je kunt kiezen voor stadsgeografie of je meer specialiseren in politieke geografie of vakken op milieugebied of ontwikkelingshulp volgen. Aan keuzemogelijkheden in ieder geval geen gebrek.

Na een jaar van 9-17u op Sciencepark te hebben gestudeerd ziet de werkweek van de sociaalgeograaf er iets anders uit. Minder contact uren, maar veel lezen en essays schrijven. Toch was de uitdaging van het reguliere programma een beetje magertjes, dus vanaf mijn tweede semester (2e jaar) heb ik gekozen voor extra keuzevakken, zowel binnen sociale-geografie als van het IIS en een deel van een ecologie minor.

Voor mensen die graag veel vrije tijd hebben naast hun studie is deze major een goede keus, maar het kan ook interessant zijn als aanvulling op een andere major. Je kan natuurlijk ook voor deze major kiezen en dan je overige uren invullen met een minor of andere vakken die je interessant vindt en zo je eigen uitdaging creëren.

Studieplannen