Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Factsheet Scheikunde

Contactpersonen major

Studieadviseur

Naam: Roosje Ruis (vanaf augustus Ambi Oosterhout)
E-mail: r.m.ruis@uva.nl (vanaf augustus A.D.Oosterhout@uva.nl)
Telefoon: 020 5251625
Aanwezig: dinsdag, donderdag en vrijdag (soms op vrijdag op de VU)
Beschikbaar voor de volgende vragen: (twijfel) keuze major, studieplanning, vakkeuze, studieprogramma major, persoonlijke omstandigheden
Maak hier een afspraak

Bij welke studieadviseur moet ik zijn voor....? - studieadviseur major of studieadviseur Bèta-gamma

Opleidingsdirecteur

Naam: Sape Kinderman
E-mail: S.S.Kinderman@uva.nl
Beschikbaar voor de volgende vragen en opmerkingen: curriculumproblemen en bachelorproject

Onderwijsbalie / Education Service Center

Openingstijden ma t/m vrij 9-17 uur
E-mail: servicedesk-esc-science@uva.nl
Telefoonnummer: 020 525 7100
Beschikbaar voor de volgende vragen: in- en uitschrijving vakken, studieresultaten, studiemateriaal, roostervragen.

Deadline vakaanmeldingen

 • Vakaanmelding moet op de wijze zoals beschreven op www.student.uva.nl/sck > A-Z > Vakaanmelding.
 • Check altijd www.student.uva.nl/sck > A-Z > Vakaanmelding voor de precieze deadlines.
 • Let op 1: Omdat de opleiding een Joint Degree heeft met de VU is het noodzakelijk om een Bijvakinschrijving aan de VU te regelen voor de opleiding Scheikunde. Onder meer om toegang tot de computers en faciliteiten aldaar te krijgen. Klik hier voor meer informatie over bijvakinschrijving. 
 • Let op 2: als je een keuzevak volgt dat door de VU wordt verzorgd (bijvoorbeeld Drug design and synthesis), dan moet je je aanmelden voor dat vak via de VU. De procedure hiervoor kun je vinden op VUnet.

Literatuur

Literatuur is te vinden: in de studiegids bij de betreffende vakken. Boeken kunnen met korting worden aangeschaft via de studievereniging van de major: http://www.acdweb.nl/boeken (Scheikunde).

Roosters

Je (persoonlijk) rooster kun je vinden via Datanose.

Informatiekanalen

 • Via: student.uva.nl > bacheloropleiding van je major (www.student.uva.nl/sck) vind je veel praktische informatie over hoe het bij jouw major geregeld is.
 • Via Datanose kun je officieuze resultaten inzien en een weergave roosters vinden.
 • Student.uva.nl/sis kun je officiële studieresultaten inzien en je inschrijven voor vakken tijdens de inschrijfperiode.

Mailinglijst

Als je je correct hebt ingeschreven voor een vak word je automatisch toegevoegd aan de betreffende Canvassite. Je staat dan ook op de mailinglist en ontvangt informatie over het vak. Neem contact op met het Education Service Center (1e verdieping) als je niet ingeschreven staat op Canvas.

Procedure aanvraag beoordeling majorscriptie

Nadat je je diploma bij IIS hebt aangevraagd, wordt het beoordelingsformulier van je majorscriptie door IIS opgevraagd bij Education Service Center. Als je zelf een kopie van het formulier wilt, kun je daar ook voor terecht bij het Education Service Center.

Specifieke aandachtpunten/tips

Scheikunde is een gezamenlijke opleiding met de VU. Dit betekent dat je deels op de VU studeert. Het is dus noodzakelijk om voorafgaand aan de start van de major een VunetID te hebben. Zie voor meer informatie hierboven.

Bij Scheikunde krijg je in je eerste jaar een tutor aangewezen. Vaak is dit een ouderejaars Bèta-gamma student met major Scheikunde. De tutor begeleidt je bij academische vaardigheden specifiek gericht op de chemie en heeft een paar keer een gesprek over hoe het gaat in je major en waar je eventueel tegenaan loopt.

Om te mogen beginnen aan het bachelorproject moet je minstens 66 EC van het majorprogramma behaald hebben. Zie voor ingangseisen binnen het programma het Onderwijs- en Examen Reglement (OER) van Scheikunde, te vinden via www.student.uva.nl/sck

Als je je alvast wilt inlezen kun jet het boek Chemical Principles van Peter Atkins bestuderen. Dit boek wordt tevens gebruikt bij het vak Bouwstenen van de chemie in blok 1.

Aanbevelingen van andere majorstudenten

 • Omdat je in het eerste jaar scheikunde instroomt, is er geen sprake van een achterstand. Eerder een voorsprong op bijvoorbeeld academische vaardigheden. Je volgt een vak tutoraat Scheikunde wat eigenlijk een herhaling is van alle academische vaardigheden die je al geleerd hebt.
 • Je hoeft binnen je majorcurriculum slechts één derdejaars keuzevak te volgen, waar de scheikundestudenten meer ruimte hebben om keuzevakken te volgen.
 • Als je zwak bent in Wiskunde, spijker dit dan voor of bij aanvang van de major bij. Want je hebt het nodig. Dit geldt ook voor Natuurkunde, maar in iets mindere mate.
 • De studieadviseur en opleidingscoordinator van scheikunde zijn betrokken bij de studenten en geven voldoende steun om deze major goed te doorlopen.
 • Houd rekening met uitloop, kans daarop is groot.
 • Houd je werk goed bij, dan is het allemaal te doen! 
 • Kijk of het wereldje wel bij je past, of de mensen jouw mensen zijn: een goede graadmeter voor hoe leuk je het werkveld vindt. Laat je leiden door passies en niet door "werkgelegenheid ofzo" van werk dat je misschien niet eens leuk lijkt.