Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Introductie eerstejaars bachelorstudenten - CW

College of Communication

Welkom bij de bachelor Communicatiewetenschap! In deze periode ga je veel nieuwe informatie krijgen. Daarom hebben wij een verzamelpagina gemaakt waarop we veel praktische informatie in deze fase voor je op een rijtje hebben gezet, zodat je ze rustig kunt nalezen. Als je nog vragen hebt na het lezen van de pagina’s kun je contact opnemen met de Onderwijsbalie van Communicatiewetenschap.

Introductiedag - 31 augustus 2021

Afgelopen dinsdag  vond de introductiedag plaats van het Bachelor programma van Communicatiewetenschap. Download hieronder de slides van de presentatie, zodat je alle informatie nog eens goed kunt nalezen. Leuk dat je er was!

Algemeen

 • Inschrijven

  Als je je hebt aangemeld via Studielink, het collegegeld hebt overgemaakt en aan alle voorwaarden is voldaan, waaronder de verplichtingen met betrekking tot UvA Matching, dan ben je officieel ingeschreven bij de Universiteit van Amsterdam.

  Voor vragen over Studielink, UvA Matching, de betaling van je collegegeld etc. kun je contact opnemen met de Central Student Service Desk van de UvA, tel. 020-525 1401.

 • Introductieactiviteiten

  Er worden verschillende introductieactiviteiten georganiseerd. Aanwezigheid tijdens de introductie van je opleiding is verplicht; je maakt kennis met de opleiding, je docenten en je medestudenten en er worden afspraken gemaakt voor het komende collegejaar. De overige activiteiten zijn facultatief. We verwachten dat eind augustus de beperkingen m.b.t. COVID-19 versoepeld zijn en dat de introducties op campus zullen plaatsvinden.

  1. De introductie van Communicatiewetenschap vindt plaats op 31 augustus. Het programma en de precieze tijden voor de introductiedag volgen nog. Houd je mail daarom goed in de gaten (ook je spam). 
  2. Naast de introductie van de opleiding vindt er ook algemene UvA Intreeweek plaats. Meer hierover lees je hier.
  3. Elk jaar organiseert studievereniging Mercurius een introductieweekend voor nieuwe Communicatiewetenschap studenten. Dit is een onvergetelijke ervaring volgens de studenten die er eerder aan deelgenomen hebben. Na deze drie dagen heb je direct een groep van vrienden waarmee je de studie kunt beginnen. Onder het kopje Studievereniging Mercurius vind je meer informatie.
  4. Het UvA-brede Get ready zomerprogramma is met name bedoeld voor studenten die als eerste van de familie gaan studeren. Tijdens het driedaagse online zomerprogramma op 25, 26 en 27 augustus maak je alvast kennis met de UvA en medestudenten. Naast workshops en trainingen is er ook tijd en ruimte voor sociale activiteiten en vertellen ouderejaarsstudenten over hun ervaringen met studeren en de beste tips and tricks.
 • Vakaanmelding

  Als eerstejaarsstudent Communicatiewetenschap hoef je je niet zelf in te schrijven voor vakken van het eerste semester. Je zult door ons worden ingeschreven en worden ingedeeld in een werkgroep. Mocht je eisen hebben aan de werkgroep tijden i.v.m. topsport of een tweede bachelor, neem dan contact met ons op. Let op: Zorg ervoor dat je inschrijving in Studielink compleet is en dat je op tijd je collegegeld betaalt. Anders kun je niet voor vakken worden ingeschreven en wordt je inschrijving ongeldig verklaard. 

 • Corona

  De Universiteit van Amsterdam houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en werkt continu aan maatregelen, oplossingen en antwoorden om het werken en studeren in deze omstandigheden mogelijk te maken en ondersteunen. Via de website en nieuwsbrieven word je steeds zo snel en volledig mogelijk geïnformeerd.

  We kunnen ons voorstellen, dat je naar aanleiding van de coronamaatregelen vragen hebt over hoe het onderwijs er praktisch uit zal komen te zien. Het antwoord op deze vraag vind je op de pagina Studiejaar 2021-2022.

Praktische informatie

 • Bibliotheek
  • In het Library Learning Centre op de Roeterseilandcampus (Roetersstraat 11) vind je de gezamenlijke bibliotheekcollectie van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. 
  • Je kunt ook literatuur halen bij de Universiteitsbibliotheek (UB) aan de Singel 425, in het centrum van Amsterdam.
 • Canvas

  Canvas is de digitale leeromgeving van de UvA. Je logt in met je UvAnetID. Per vak komt er, 2 weken voordat het vak van start gaat, in Canvas een leeromgeving beschikbaar. Hier kan je alle informatie vinden over het vak, wat er van je verwacht wordt, de literatuur en de contact gegevens van je docenten.

  Let op: Zet de notificaties niet uit. Anders mis je belangrijke onderwijsmededelingen die via Canvas worden gecommuniceerd. Je Canvas notificaties worden automatisch naar je UvA studentenmailbox gestuurd. Wil je de notificaties ook in je persoonlijke mailbox ontvangen? Je kunt in je UvA studentenmailbox instellen dat je mails automatisch worden doorgestuurd naar je persoonlijke mailbox. 

 • ICT-faciliteiten

  Er zijn verschillende ICT-faciliteiten waar je als UvA-student van gebruik kunt maken:

  • Er is gratis draadloos internet beschikbaar op alle UvA-locaties.
  • Wanneer je een studentenmailadres hebt geactiveerd, kun je ook gebruik maken van 30GB opslagruimte in Google Drive.
  • Er staat een standaard softwarepakket op de UvA-computers voor algemeen gebruik. Ook kun je als UvA-student tegen gereduceerd tarief software aanschaffen via SURFspot.
  • Wanneer je van huis uit werkt, kun je toegang krijgen tot het UvA-netwerk met een VPN-aansluiting.
  • Download de MijnUvA-app voor Android of voor iOS voor makkelijke toegang tot de informatie die je als student nodig hebt
 • Locaties

  Het meeste onderwijs dat door Communicatiewetenschap fysiek wordt aangeboden, zal op de UvA Roeterseilandcampus worden geroosterd. Het is echter goed om om te weten dat de Universiteit van Amsterdam meerdere onderwijslocaties heeft, omdat er soms onderwijs geroosterd zal worden en er vaak studieplekken aanwezig waar jij ook gebruik van kan maken.

 • Privacy statement

  In het UvA Privacy statement staat beschreven hoe de Universiteit van Amsterdam jouw persoonsgegevens verwerkt. Het Privacy statement heeft betrekking op persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt of die wij via onze website(s) verkrijgen.

 • Rooster
  • Het jaarprogramma kun je vinden in het lemma Academische kalender in de A-Z lijst op de Communicatiewetenschap-studentensite.
  • De zaalroostering voor alle vakken en tentamens vind je op de roosterwebsite van de UvA. Het is verstandig de roosterwebsite regelmatig te raadplegen i.v.m. mogelijke rooster- en/of zaalwijzigingen. Je kunt inloggen en zoeken op Communicatiewetenschap Bachelor, of op individuele vakken. De colleges en werkgroepen beginnen vanaf maandag 6 september 2021.
 • Studentenmail

  De opleiding gebruikt vaak email om met je te communiceren. Zorg er dus voor dat je het emailadres dat je in Studielink hebt opgegeven up-to-date is. Als UvA-student kun je ook een studentenmailadres activeren.

 • Studentinformatiesysteem (SIS)

  SIS is het studentinformatiesysteem van de UvA. Hier kun je je studieresultaten inzien, zowel als de vakken waar je voor ingeschreven staat. Je logt in met je UvAnetID.

 • Studeren met een functiebeperking

  De Universiteit van Amsterdam wil graag dat studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen een stimulerende en prettige omgeving. Als je een functiebeperking hebt, kan het zijn dat je speciale voorzieningen en begeleiding nodig hebt. Kijk in het lemma Functiebeperking: tentamenvoorzieningen in het A-Z op de studentenwebsite wat de mogelijkheden zijn.

 • Studiegids

  In de UvA studiegids vind je voor elke opleiding een overzicht van de vakken per jaar en per specialisatie. Je kunt doorklikken op het vak om de leerdoelen van het vak te lezen en bij een aantal vakken vind je daar ook de benodigde literatuur. De specifieke studiegidspagina van de bachelor Communicatiewetenschap vind je hier.

 • Studiehandleidingen

  Voor elk vak wordt een studiehandleiding uitgebracht met een uitgebreide beschrijving van de module, de meest recente literatuuropgave en informatie over de afsluiting (bijvoorbeeld tentamen of essay). In de studiehandleiding wordt tevens aangegeven in hoeverre er webcolleges worden aangeboden.

  De literatuuropgave in de studiehandleiding is actueler dan in de studiegids. Wacht daarom met het aanschaffen van literatuur totdat de studiehandleiding is gepubliceerd. De studiehandleidingen kun je downloaden via de digitale leeromgeving Canvas van het desbetreffende vak.

 • UvAnetID

  Als UvA-student kun je gebruikmaken van een groot aantal ICT-faciliteiten. Na je aanmelding heb je hiervoor een persoonlijke inlognaam (UvAnetID) en een wachtwoord  ontvangen. In het lemma UvAnetID in het A-Z op de studentenwebsite vind je meer informatie.

Studiebegeleiding

 • Onderwijsbalie

  Je kunt bij de Onderwijsbalie Communicatiewetenschap onder andere terecht voor:

  • uitdraai studieresultaten;
  • vragen over vakaanmelding;
  • overige Communicatiewetenschap-gerelateerde vragen.

  Zo nodig verwijst de Onderwijsbalie je door naar de juiste plaats en persoon.

  De onderwijsbalie is geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00u.

 • Studentensite

  De website waar je je nu bevindt - de studentsite Communicatiewetenschap - is een zéér belangrijke.

  Je vind hier opleidingsspecifieke informatie, mededelingen, roosters (Academische kalender), de studiegids, onderwijs- en examenregelingen, voorzieningen, informatie over studiebegeleiding/inschrijving/ vakaanmelding, etc. in de A-Z lijst en aankondigingen van lezingen, symposia en andere evenementen in de Agenda.

 • Studieadviseurs

  Als je advies over of begeleiding bij je studie wilt, kun je terecht bij een van de studieadviseurs. Ook ben je welkom als je bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden studievertraging oploopt.

 • Studentdecanen

  Met een studentendecaan van de UvA kun je praten over vragen of problemen die niet direct de inhoud van de opleiding betreffen, maar jou als persoon of je studievoortgang. Denk aan bijzondere omstandigheden, financiële problemen of studeren met een functiebeperking. 

Studentfeedback

 • Onderwijsevaluaties

  Alle vakken van Communicatiewetenschap worden geëvalueerd. Je krijgt een evaluatieformulier in de week van je laatste tentamen/opdracht waarin je je feedback over het onderwijs kunt geven. Docenten gebruiken deze informatie om hun onderwijs te verbeteren, dus we vragen je de vragenlijst serieus en respectvol in te vullen.

 • Studentenpanels

  Het lopende onderwijs en de evaluatierapporten worden besproken met de docenten, en studenten in panelgroepen. De panelstudenten helpen de docenten met de interpretatie van de rapporten en ze adviseren de docenten en onderwijsbeleidsmedewerker over het verbeteren van het onderwijs en de onderwijsomgeving.

 • Opleidingscommissie

  De Opleidingscommissie (OC) is een onafhankelijk adviserend orgaan bestaande uit docenten en studenten van Communicatiewetenschap (zowel bachelor als master en Nederlandse als internationale studenten en docenten). De OC vergadert maandelijks over uiteenlopende onderwerpen en brengt advies uit aan de directeuren van het College en de Graduate School of Communication. Ook geeft de OC bindende feedback op het Onderwijs- en Tentamenregelement dat jaarlijks gepubliceerd en geüpdatet wordt. 

 • Ombudsstudent

  De Ombudsstudent is een studentvertegenwoordiger die onafhankelijk zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengt aan de Opleidingscommissie, de directeuren van het College en de Graduate School of Communication en de Board of Studies. Daarnaast is de Ombudsstudent een onafhankelijk aanspreekpunt voor studenten die vragen hebben of problemen ondervinden. Bij Communicatiewetenschap hebben we zowel een Ombudsstudent voor de bachelor als voor de master. 

Studentenleven

 • Cultureel studentencentrum CREA

  CREA is het cultureel centrum voor Amsterdamse studenten. Er is een theater, en er worden festivals georganiseerd. Je kunt er cursussen volgen, of subsidie aanvragen voor de uitvoering van een eigen cultureel project.

 • Studievereniging Mercurius

  Mercurius is de studievereniging voor studenten van de bachelor en masters Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Mercurius behartigt de belangen van studenten bij de UvA en de opleiding en organiseert daarnaast borrels, feesten, bedrijfsbezoeken een carrière event, workshops, symposia en nog veel meer. Daarnaast geeft Mercurius vier keer per jaar Medium, het tijdschrift voor communicatiewetenschap, uit een heeft ook haar eigen blog: Medium Magazine.

 • Universitair Sportcentrum (USC)

  Universitair Sportcentrum (USC) - het sportcentrum van de UvA en de HvA - is zeven dagen per week geopend en biedt meer dan 70 (sport)activiteiten aan. Studenten, medewerkers ven alumni van de UvA en de HvA sporten tegen gereduceerd tarieven. Naast hoofdvestiging Universum zijn er zes andere vestigingen.