Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Word lid van de nieuwe klankbordgroep diversiteit

Gepubliceerd op 08-04-2024 16:00
Werk samen met het Centrale Diversity Office aan een diverse, rechtvaardige en inclusieve universiteit, door lid te worden van de nieuwe UvA Klankbordgroep Diversiteit.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Wat is een klankbordgroep?

Een klankbordgroep bestaat uit een groep mensen die feedback en advies geeft op activiteiten, beleidsvoorstellen en prioriteiten. Voor ons als Centrale Diversity Office (CDO) is het in ons werk essentieel dat we de mensen op de campus dienen. Daarom willen we een brede groep mensen van alle achtergronden, opleidingen, faculteiten etc. in onze klankbordgroep opnemen.

Waarom willen we jou?

We willen dat deze klankbordgroep een afspiegeling is van de diversiteit op onze campus. We zijn op zoek naar mensen die hun ervaringen willen delen om het leven op de campus te verbeteren. Dit is een open oproep aan iedereen die mee wil doen.

Hoe ziet de klankbordgroep eruit en wat vragen we van jou?

We hebben zo'n 35 netwerken en individuen uitgenodigd om deel te nemen. De genodigden variëren van studentenverenigingen tot de Centrale Ondernemingsraad, van UvA Pride tot lerarenopleiders. Daarnaast plaatsen we deze open oproep zodat we een bredere groep mensen bereiken, die zich wellicht niet gerepresenteerd voelen door deze organisaties.

De UvA-Klankbordgroep Diversiteit zal eens per twee maanden bijeenkomen. Voor de rest van dit academisch jaar vergaderen we op:

  • donderdag 25 april tussen 9.30 - 11.00  in het Maagdenhuis
  • maandag 17 juni tussen 15.30 - 17.00 in REC

Alle bijeenkomsten zijn hybride, maar we hopen zoveel mogelijk leden persoonlijk te ontmoeten, zodat we gemakkelijker kunnen netwerken.

Het CDO coördineert en ondersteunt deze klankbordgroep, maar alle geïnteresseerde leden van de UvA kunnen gebruik maken van deze unieke bijeenkomsten en agendapunten aandragen voor de bijeenkomsten. Je kunt dus ook zelf invloed uitoefenen op de agenda.

Wat willen we bereiken?

De Klankbordgroep Diversiteit wordt een breder netwerk van mensen die zich inzetten voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid op onze campus. Als zodanig zal de Klankbordgroep het werk van het CDO en anderen op vele manieren bevorderen. De Klankbordgroep kan advies geven over prioriteiten en activiteiten van het CDO en de Faculty Diversity Officers. Ook kan de klankbordgroep worden uitgenodigd om feedback te geven op het beleid van de UvA, zoals de Nota Diversiteit, of de reactie van de UvA in tijden van internationale crisis. De klankbordgroep kan ook helpen bij het ontwikkelen van gezamenlijke reacties op ontwikkelingen op onze campus. We nodigen leden dan ook nadrukkelijk uit om hun eigen observaties en zorgen te delen.

Hoe kun je lid worden?

Stuur een mailtje naar projectleider Meltem Halaceli via m.halaceli@uva.nlExterne link met daarin een korte motivatie (max 100 woorden) waarom je deel wilt nemen aan de Klankbordgroep Diversiteit en wat jouw betrokkenheid is met DEI initiatieven. Er is beperkt plek in de Klankbordgroep en we zullen een selectie maken op basis van de motivaties.