Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

FNWI dialogen rondom de oorlog in Gaza

Gepubliceerd op 04-06-2024
De afgelopen tijd is er veel gesproken over de oorlog in Gaza en hoe de UvA hier op zou moeten reageren. Er zijn veel gesprekken gevoerd, met veel betrokkenen. Over standpunten die de faculteit zou kunnen innemen in een oorlog met zoveel slachtoffers en leed. Over de veiligheid van medewerkers en studenten. Over bestaande samenwerkingen. Over de vraag of er goed gehandeld is de afgelopen tijd.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

In de komende weken organiseren we o.a. dialogen om hier over te spreken. Blijf op de hoogte wat er georganiseerd wordt en waar jij je kunt aansluiten om mee te praten.

Activiteiten in het kader van de oorlog in Gaza

In bestaande overlegorganen zijn afgelopen weken regelmatig gesprekken geweest om de instituten en afdelingen bij te praten over de situatie. Ook stimuleren we vanuit de faculteit dat men binnen eigen groepen (instituten, teams) de ruimte geeft voor gesprek. Hierbij worden o.a. ook OR en FSR betrokken.

Campus Dialogues

Op 6 juni is er een Campus Dialogues op Science Park met als thema: Gemeenschappelijk grond - wat verbindt ons?Het uitgangspunt is het zoeken naar wat ons verbindt. De focus kan liggen op de randvoorwaarden die nodig zijn om voorbij de huidige impasse te gaan, met het herstellen van vertrouwen als uitgangspunt. We staan stil bij de zorgen en behoeften van de gehele gemeenschap - omstanders en demonstranten, studenten en medewerkers. Deze sessie heeft het streven om een basis te leggen voor verdere dialoog.

G1000 dialoog

Naar aanleiding van de meest recente demonstraties op het Science Park, is er intensief contact geweest tussen het Directie Team (DT) van de FNWI en vertegenwoordigers van de demonstrerende studenten. Hierbij is ook de FSR en OR betrokken. In gezamenlijkheid is aangegeven te verkennen of en hoe we op Science Park een brede bijeenkomst kunnen organiseren over wat de oorlog en humanitaire crisis in Gaza betekent voor de faculteit en haar relaties. Daarvoor hebben we de hulp ingeroepen van G1000Externe link, een organisatie gespecialiseerd in de machtsvrije dialoog. Onder begeleiding van G1000 vinden er gesprekken plaats hoe dit zou kunnen worden georganiseerd, en de verwachting is dat begin juni meer bekend is over het vervolg.

Meer activiteiten?

Organiseer je activiteiten die in dit overzicht passen? Stuur dan de informatie naar online-science@uva.nlExterne link o.v.v. organisator, doelgroep, datum, tijd, locatie, thema/onderwerp.

Samenwerking met derden

Het initiatief van het College van Bestuur en decanen om het beleidskader Samenwerking met derden op korte termijn aan te vullen krijgt in juni verder gestalte via rondetafelgesprekken in elke faculteit. Een brede academische werkgroep coördineert het traject en bekijkt onder meer wanneer een conceptadvies kan worden voorgelegd aan de hele academische gemeenschap.

In de week van 10 juni is er een ronde tafel gesprek gepland om dit verder te bespreken in de faculteit, waarvoor ook OR en FSR vertegenwoordigers worden uitgenodigd. 

Eén-op-een gesprekken

Wist je dat de UvA verschillende mogelijkheden heeft waar je als student terecht kan als je met iemand wil praten over de situatie en wat het met je doet? Je kunt laagdrempelig een afspraak maken met een:

  • Studieadviseur: je kunt bespreken wat de situatie met jou en je studievoortgang doet
  • Vertrouwenspersoon: als je je niet veilig voelt of hebt gevoeld, dan kun je met een vertrouwenspersoon in gesprek gaan
  • Studentpsycholoog: je kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek van 15 minuten, waar je kunt bespreken waar je behoefte aan hebt. Daarna volgen 5 gesprekken. Deze gesprekken zijn gratis en er is weinig wachttijd om te beginnen

Bericht van de decaan

Peter van Tienderen, decaan FNWI

14 mei 2024

"Het onbeschrijfelijke leed als gevolg van de oorlog tussen Israël en Hamas kan niemand onberoerd laten. In dit bericht wil ik met jullie delen hoe ik zelf de afgelopen tijd beoordeel, de bijbehorende dilemma’s en hoe we hopelijk weer nader tot elkaar kunnen komen."