Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Afstuderen

Sociale wetenschappen

Als je bijna aan alle verplichtingen van het bachelorprogramma hebt voldaan, kun je je bachelordiploma aanvragen.

Lees de algemene UvA-regels voor het aanvragen van een diploma en volg daarna het stappenplan van je eigen programma.

 • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

  Stap 1: Hoe zet je je afstudeerprocedure in gang?

  Studenten die staan ingeschreven voor het afsluitende onderdeel van de bachelor (Final Presentation and Exam, en bij de verkorte bachelor: Practicing Ethnography) ontvangen het verzoek om het online afstudeerformulier in te vullen. In dit formulier geef je onder andere aan welke onderwijseenheden je nog moet afronden en hoe je de vrije keuzeruimte wilt invullen. Bovendien kun je je via het afstudeerformulier aanmelden voor de diploma-uitreiking.

  Afstudeerformulier

  Stap 2: Wil je nog niet afstuderen?

  Heb je aan het einde van het semester wel het studieprogramma afgerond, maar wil je het diploma nog niet aanvragen? Geef dit dan aan in het afstudeerformulier.

  Heb je een bevestiging van je diploma-aanvraag ontvangen en wil je het afstuderen alsnog uitstellen? Dien dan zo snel mogelijk (binnen zes weken) een verzoek tot uitstel in bij het secretariaat: antropologie@uva.nl. Geef in het verzoek aan wat de reden van het uitstel is.

  Stap 3: Wanneer ontvang je het diploma?

  In principe ontvang je het diploma tijdens de diploma-uitreiking, maar het diploma kan ook opgehaald worden bij de Education Desk Social Sciences (B7.00). Je kunt voor deze optie kiezen in het afstudeerformulier. Wanneer je diploma klaar ligt, ontvang je een e-mail van het secretariaat.

  Stap 4: Wat moet je verder nog doen en/of weten?

  • Kijk bij de pagina ‘uitschrijven’ wat je verder te doen staat (bijvoorbeeld het inleveren van je collegekaart).
  • Als je aan het einde van het collegejaar het afsluitende onderdeel nog niet hebt afgerond, of als het is niet zeker dat je examendatum in het lopende studiejaar (uiterlijk 31 augustus) valt, schrijf je dan vóór 1 september opnieuw voor de opleiding in via Studielink! Als je dat niet doet, kan je cijfer niet geregistreerd worden en je diploma niet worden aangemaakt. Als je twijfelt of je in het lopende of volgende studiejaar afstudeert, schrijf je dan voor de zekerheid opnieuw in, want inschrijven kan alleen met ingang van 1 september of 1 februari (voor die data moet je inschrijving helemaal rond zijn). Er bestaat daarna geen mogelijkheid tot her-inschrijving.
  • Wanneer je aan alle andere verplichtingen van de opleiding hebt voldaan en je laatste resultaat in SIS is verwerkt, zal het secretariaat je diploma-aanvraag verder afhandelen. Je ontvangt dan een e-mail vanuit SIS dat je je uit kunt schrijven. Je kunt je dan afmelden voor de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie in Studielink zodat je geen collegegeld meer hoeft te betalen. Uitschrijven tussen 1 juni en 31 augustus hoeft echter niet: je inschrijving verloopt automatisch per 31 augustus en er is in die maanden geen restitutie van collegegeld mogelijk.
  • Indien je na de bachelor doorstroomt naar één van de masters van de Graduate School of Social Sciences (GSSS), moet je je via Studielink aanmelden voor die master én je online aanmelden bij de GSSS zelf. Zie voor de complete aanmeldprocedure, deadlines voor aanmelding en toelatingseisen de website van de GSSS.
  • Voor aanmelding voor een master bij een andere universiteit heb je soms een bewijs nodig dat je aan alle verplichtingen van de bachelor hebt voldaan (omdat het daadwerkelijke diploma pas in oktober beschikbaar is). Je kunt dan per e-mail bij het onderwijssecretariaat een bachelorverklaring opvragen, op voorwaarde dat je in SIS het diploma hebt aangevraagd en het afstudeerformulier hebt ingevuld.
  • Neem contact op met het onderwijssecretariaat wanneer je nog vragen hebt. 

  Contactgegevens Onderwijssecretariaat Antropologie

 • Interdisciplinaire sociale wetenschap

  Stap 1: Hoe word je afstudeerprocedure in gang gezet?

  Studenten die voor het afsluitende onderdeel van de bachelor staan ingeschreven ontvangen tegen het einde van het scriptieproces een e-mail van het secretariaat. In dit bericht worden ze geïnformeerd over de automatische diploma-aanvraag en gevraagd het online afstudeerformulier in te vullen.

  Stap 2: Wil je nog niet afstuderen?

  Heb je aan het einde van het semester wel het studieprogramma afgerond, maar wil je het diploma nog niet aanvragen, neem dan contact op met de studieadviseur om je studieplanning te bespreken. Stuur binnen 6 weken na de mail waarin we je diploma-aanvraag aankondigen, een e-mail met de reden van het uitstel van je afstuderen naar isw-fmg@uva.nl en studieadviseur-isw@uva.nl.

  Stap 3: Wat moet je verder nog doen en/of weten?

  • Kijk bij de pagina ‘uitschrijven’ wat je verder te doen staat (bijvoorbeeld het inleveren van je collegekaart).
  • Als je aan het einde van het collegejaar nog geen bachelorscriptie hebt gedaan, of het is niet zeker dat je examendatum in het lopende studiejaar (uiterlijk 31 augustus) valt, schrijf je dan vóór 1 september opnieuw voor de opleiding in via Studielink! Als je dat niet doet, kan je cijfer niet ingeboekt worden en je diploma niet worden aangemaakt. Als je twijfelt of je in het lopende of volgende studiejaar afstudeert, schrijf je dan voor de zekerheid opnieuw in, want inschrijven kan alleen met ingang van 1 september of 1 februari (voor die data moet je inschrijving helemaal rond zijn) en er bestaat daarna geen mogelijkheid tot her-inschrijving.
  • Wanneer je aan alle andere verplichtingen van de opleiding hebt voldaan en je laatste resultaat in SIS is verwerkt, zal het secretariaat je diploma aanvraag verder afhandelen. Je ontvangt dan een e-mail vanuit SIS dat je je uit kunt schrijven. Je kunt je dan afmelden voor de bachelor ISW in Studielink zodat je geen collegegeld meer hoeft te betalen. Uitschrijven tussen 1 juni en 31 augustus hoeft echter niet: je inschrijving verloopt automatisch per 31 augustus en er is in die maanden geen restitutie van collegegeld mogelijk.
  • Als je een minor buiten Sociale Wetenschappen hebt gedaan, moet je ook een kopie van het minorcertificaat met bijbehorende cijferlijst inleveren bij het onderwijssecretariaat. Vraag dit op bij het secretariaat van de opleiding die de minor aanbiedt. Doe dit ruim op tijd, want soms kan het maken van het certificaat wat langer duren. Als je een minor binnen Sociale Wetenschappen hebt gevolgd zal het secretariaat het minorcertificaat bij het uit te reiken bachelordiploma voegen.
  • Indien je na de bachelor doorstroomt naar één van de masters van de Graduate School of Social Sciences (GSSS), moet je je via Studielink aanmelden voor die master én je online aanmelden bij de GSSS zelf. Zie voor de complete aanmeldprocedure, deadlines voor aanmelding en toelatingseisen de website van de GSSS.
  • Voor aanmelding voor een master bij een andere universiteit heb je soms een bewijs nodig dat je aan alle verplichtingen van de bachelor hebt voldaan (omdat het daadwerkelijke diploma pas in oktober beschikbaar is). Je kunt dan per e-mail bij het onderwijssecretariaat een bachelorverklaring opvragen, op voorwaarde dat je in SIS het diploma hebt aangevraagd en het afstudeerformulier hebt ingevuld.
  • Neem contact op met het onderwijssecretariaat wanneer je nog vragen hebt.
  • Je kunt na afstuderen lid worden van de alumni (afgestudeerden) groep voor ISW op Linkedin. Dit is een besloten groep waarbij je contact met alle afgestudeerden kunt houden en onderdeel kunt blijven van de ISW Community. Mogelijk benadert de opleiding je dan nog eens met vragen over je baan of carrierepad.

  Stap 4: Wat word je afstudeerdatum?

  • Je afstudeerdatum is de laatste dag van de maand waarin je je laatste vak hebt afgerond. Het gaat om de datum waarop je het laatste tentamen hebt gemaakt of paper/scriptie hebt ingeleverd, en niet om de datum waarop je cijfer geregistreerd wordt.

   

  Stap 5: Diploma-uitreiking

  • In principe ontvang je het diploma tijdens de eerstvolgende diploma-uitreiking, maar het diploma kan ook opgehaald worden bij het onderwijssecretariaat. Wanneer je diploma klaar ligt, ontvang je een e-mail van het secretariaat.
  • Twee keer per jaar is er een feestelijke uitreiking van bachelordiploma's. Zie hier de data; Diploma-uitreiking

  In het afstudeerformulier kun je aangeven of je mee wilt doen met de uitreiking. Houd er rekening mee dat de opleiding dit een maand van tevoren wil weten. Twee weken van tevoren ontvang je meer informatie over de locatie en tijdstippen van de uitreiking. 

  Contactpersonen:

  • Mina Lachman

  Contactgegevens:

 • Politicologie

  Stap 1: Het afstudeerformulier

  Studenten die ingeschreven staan voor een scriptieproject of voldoende studiepunten hebben om wellicht te kunnen afstuderen, ontvangen het verzoek om het afstudeerformulier in te vullen. Hiermee kun je o.a. aangeven welke onderwijseenheden je a) nog moet afronden en b) opgenomen wilt hebben in de keuze-/minorruimte. Bovendien kun je via het afstudeerformulier aanmelden voor de diploma uitreiking.

  Stap 2: Diploma aanvraag indienen in SIS

  Het diploma wordt door de onderwijsadministratie in SIS aangevraagd met als voorlopige examendatum de laatste werkdag van het semester. Van deze handeling ontvang je een notificatie.

  Stap 3: Diploma aanvraag vastleggen in SIS

  Het diploma zal definitief worden vastgelegd in SIS zodra aan alle programmaverplichtingen is voldaan en er geen verzoek tot uitstel ontvangen is!

  Het kan zijn dat de examendatum hierbij wordt aangepast. De examendatum is de laatste werkdag van de maand waarin het laatste resultaat is vastgelegd. Het is raadzaam om hiermee rekening te houden wanneer je lopende het studiejaar een uitschrijfverzoek wilt indienen via Studielink. Uitschrijving met terugwerkende kracht is namelijk niet mogelijk.

  Stap 4: Diploma-uitreikingen

  De opleiding organiseert elk jaar een feestelijke uitreiking, waarvoor je je in het afstudeerformulier kunt aanmelden. Het is ook mogelijk om het diploma op te halen bij de onderwijsadministratie.

  Stap 5: Invulling keuzeruimte

  Doorgaans is er geen goedkeuring van de examencommissie nodig bij de invulling van de 30 EC keuzeruimte.

  Lees hier de regels die gelden voor de invulling van de vrije keuzeruimte:

  Lees hier de regels die gelden over de keuzeruimte in art. B.4.3. in de OER:

  Heb je toch goedkeuring nodig van de examencommissie voor bijvoorbeeld een uitzondering in je programma/studieplan? Let er dan op dat je dat tijdig aanvraagt via:

  Voor vakken die je hebt behaald aan een universiteit in het buitenland of aan een andere Nederlandse universiteit geldt meestal dat het e-mailen van de officiële cijferlijst/transcript naar examencommissie-pol@uva.nl zal volstaan.

  Voor advies en vragen kun je terecht bij de studieadviseur: studieadviseur-pol@uva.nl

  Stap 6: Het afstuderen lukt (mogelijk) niet:

  Als duidelijk is dat afstuderen dit jaar niet mogelijk is, dan kun je dit aangeven in het afstudeerformulier of melden aan de onderwijsadministratie. Je diploma aanvraag zal vervolgens worden ingetrokken en je kunt je opnieuw inschrijven voor het komende studiejaar. In de loop van het eerste semester van dat jaar zal er wederom contact met je worden opgenomen.

  Ook als het onduidelijk is of afstuderen dit jaar lukt, bijvoorbeeld omdat nog niet alle studieresultaten binnen of verwerkt zijn in de studentenadministratie (SIS), moet je niet vergeten je opnieuw in te schrijven voor het nieuwe studiejaar. Alleen als de inschrijving in orde is kunnen cijfers worden verwerkt en diploma’s worden vastgelegd.  Let er op dat (her-)inschrijving alleen mogelijk is vanaf september en februari.

  Indien je de diploma aanvraag wilt uitstellen en uitstel zou leiden tot een langere inschrijfduur dan nominale studieduur plus 1 jaar zou je een gemotiveerd verzoek tot uitstel moeten indienen bij de examencommissie:

  Stap 7: Uitschrijfverzoek

  Zodra je diploma aangevraagd is ontvang je een e-mail van SIS dat je je uit kunt schrijven. Je kunt dan een uitschrijfverzoek voor de bacheloropleiding Politicologie indienen bij Studielink. Vergeet daarbij niet de reden te vermelden waarom je je uitschrijft!

  Je kunt er ook voor kiezen om ingeschreven te blijven staan. Als je je niet uitschrijft nadat je afgestudeerd bent, dan zal je inschrijving voor de bachelor Politicologie vanzelf eindigen op 31 augustus. Uitschrijven kan gevolgen hebben voor de hoogte van het te betalen collegegeld* over het huidige studiejaar en op het ‘Studentenreisproduct’. Het is wellicht verstandig om je hierover goed en tijdig te informeren.

  *Bij beëindiging van de inschrijving met ingang van juli of augustus bestaat geen aanspraak op terugbetaling van het collegegeld.

  Lees hier meer over uitschrijven:

  Stap 8: Inschrijven Master

  Informeer je tijdig over de aanmeldprocedures voor een Master van de Graduate School of Social Sciences en andere Masterprogramma’s.

  Stap 9: Bachelorverklaring

  Als je een bewijs nodig hebt dat je je BSc diploma hebt behaald, dan kun je bij de Onderwijsbalie CSW (edss@uva.nl) een bachelorverklaring opvragen. Voor toelating tot onze eigen masters van GSSS zijn geen bachelorverklaringen nodig.

  Contactgegevens Onderwijssecretariaat:

  Voor aanvullende vragen/informatie kun je je wenden tot de onderwijsadministratie van Politicologie.

  E: Politicologie@uva.nl

 • Sociale geografie en Planologie

  Stap 1: Vul het afstudeerformulier in

  • Door het invullen van dit formulier voorzie je de onderwijsadministratie van de informatie die nodig is om je bulaanvraag zo snel en correct mogelijk te kunnen afhandelen.

  Stap 2: Wil je nog niet afstuderen?

  • Je diploma wordt automatisch aangevraagd door het secretariaat van Sociale geografie en Planologie.
  • Mocht je je diploma nog niet willen aanvragen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat via csw-gpio@uva.nl

  Stap 3: Wat moet je verder nog doen en/of weten?

  • Kijk bij de pagina ‘Uitschrijven’ wat je verder te doen staat (bijvoorbeeld het inleveren van je collegekaart).
  • Als aan het einde van het collegejaar nog niet alle studieresultaten verwerkt zijn in SIS of als het onzeker is dat je examendatum in het lopende studiejaar (uiterlijk 31 augustus) valt,  schrijf je dan voor 1 september opnieuw in voor de Bachelor Sociale geografie en Planologie via Studielink! Als je dat niet doet, kunnen er geen cijfers meer ingeboekt worden en je diploma niet worden aangemaakt. Inschrijving is alleen mogelijk per 1 september of 1 februari (voor die data moet je inschrijving helemaal rond zijn). Tussentijds is inschrijving niet toegestaan. Als je je niet  (voor alle zekerheid) tijdig herinschrijft,  loop je  het risico dat je pas een half jaar later kunt afstuderen.
  • Wanneer je aan alle verplichtingen van de opleiding hebt voldaan en je laatste resultaat in SIS is verwerkt, zal het secretariaat je diploma aanvraag verder afhandelen. Je ontvangt dan een e-mail vanuit SIS dat je je uit kunt schrijven. Je kunt je dan afmelden voor de Bachelor Sociale geografie en Planologie in Studielink zodat je geen collegegeld meer hoeft te betalen. Uitschrijven tussen 1 juni en 31 augustus hoeft echter niet: je inschrijving verloopt automatisch per 31 augustus en er is in die maanden (juni-aug) geen restitutie van collegegeld mogelijk.
  • Als je buiten onze opleiding studiepunten hebt behaald en deze mee wilt laten tellen, vergeet dan niet d.m.v. het keuzevakformulier goedkeuring van de examencommissie te vragen.
  • Als je een minor buiten de UvA hebt gedaan, moet je een officiële kopie (getekend en gestempeld) van het certificaat en/of cijferlijst inleveren bij het onderwijssecretariaat. Vraag dit op bij het secretariaat van de opleiding die de minor aanbiedt. Doe dit ruim op tijd, want soms kan het maken van het certificaat wat langer duren. Deze documenten dien je in te leveren bij de Education Desk Social Sciences, REC B7.00, t.a.v. de Examencommissie Sociale geografie en Planologie. Digitaal inleveren kan ook via csw-gpio@uva.nl.
  • Als je een minor binnen de UvA hebt gevolgd, hoef je geen certificaat aan te vragen. Je moet echter wél je minor aanvragen bij het betreffende secretariaat. Als je minor dan succesvol afgerond is, komt er in SIS een AVV te staan (Aan verplichtingen voldaan). van de minor aan te vragen bij het betreffende secretariaat. Minoren binnen Sociale Wetenschappen kun je aanvragen via minor-csw@uva.nl.
  • Indien je na de bachelor doorstroomt naar één van de masters van de Graduate School of Social Sciences (GSSS), moet je je via Studielink aanmelden voor die master én je online aanmelden bij de GSSS zelf. Zie voor de complete aanmeldprocedure, deadlines voor aanmelding en toelatingseisen de website van de GSSS.
  • Voor aanmelding voor een master bij een andere universiteit heb je soms een bewijs nodig dat je aan alle verplichtingen van de bachelor hebt voldaan (omdat het daadwerkelijke diploma pas in oktober beschikbaar is). Je kunt dan per e-mail bij het onderwijssecretariaat een bachelorverklaring opvragen (edss@uva.nl), en zal worden opgestuurd naar je. Een afstudeerverklaring voor Masters binnen de UvA is niet nodig. 
  • Neem contact op met het onderwijssecretariaat (csw-gpio@uva.nl) wanneer je nog vragen hebt.       

  Stap 4: Wat wordt je afstudeerdatum?

  • Je afstudeerdatum is de laatste dag van de maand waarin je je laatste vak hebt afgerond. Het gaat om de datum waarop je het laatste tentamen hebt gemaakt of paper/scriptie hebt ingeleverd, en niet om de datum waarop je cijfer geregistreerd wordt.  

  Stap 5: Diploma-uitreiking

  • Wij streven ernaar ook in het najaar een diploma uitreiking te organiseren. Zie Diploma-uitreiking voor de datum. Dan is er een feestelijke ceremonie en zie je ook je medestudenten om de bachelor goed af te sluiten. Specifieke gegevens en informatie zullen we je te zijner tijd toe sturen. Wil je liever niet wachten tot oktober, dan kun je na 1 juni 2021 je diploma afhalen bij de onderwijsbalie van Sociale Wetenschappen (Roeterseiland B7.00). Laat het ons dan weten, dan zorgen we ervoor dat je diploma daar dan klaar ligt.

  Contactgegevens Onderwijssecretariaat

  Zijn er nog onduidelijkheden? Heb je nog vragen? Neem contact op met het onderwijssecretariaat:

 • Sociologie

  Stap 1: Het afstudeerformulier

  Studenten die ingeschreven staan voor het Bacheloronderzoek ontvangen in de loop van het tweede semester van de onderwijsadministratie het verzoek om het afstudeerformulier in te vullen. Hiermee kun je o.a. aangeven welke onderwijseenheden je a) nog moet afronden en b) opgenomen wilt hebben in de keuze-/minorruimte. Bovendien kun je je via het afstudeerformulier aanmelden voor de diploma uitreikingen.

  Stap 2: Diploma aanvraag indienen in SIS

  Het diploma wordt door de onderwijsadministratie in SIS aangevraagd met als voorlopige examendatum de laatste werkdag van het semester. Van deze handeling ontvang je een notificatie.

  Je kunt tot zes weken nadat het diploma aangevraagd is en je hiervan een kennisgeving hebt ontvangen een verzoek indienen om het afstuderen met uiterlijk één jaar uit te stellen. Dit verzoek kun je sturen naar sociologie@uva.nl

  Stap 3: Diploma aanvraag vastleggen in SIS

  Het diploma zal definitief worden vastgelegd in SIS zodra aan alle programmaverplichtingen is voldaan en er geen verzoek tot uitstel ontvangen is!

  Het kan zijn dat de examendatum hierbij wordt aangepast. De examendatum is de laatste werkdag van de maand waarin het laatste resultaat is vastgelegd. Het is raadzaam om hiermee rekening te houden wanneer je lopende het studiejaar een uitschrijfverzoek wilt indienen via Studielink. Uitschrijving met terugwerkende kracht is namelijk niet mogelijk.

  Stap 4: Diploma-uitreikingen

  De opleiding organiseert elk jaar een feestelijke uitreiking, waarvoor je je in het afstudeerformulier kunt aanmelden. Het is ook mogelijk om het diploma op te halen bij de onderwijsadministratie.

  Stap 5: Invulling keuzeruimte

  Doorgaans is er geen goedkeuring van de examencommissie nodig bij de invulling van de 30 EC keuzeruimte.

  Lees hier de regels die gelden voor de invulling van de vrije keuzeruimte

  Lees hier de regels die gelden over keuzeruimte in art. B.4.3 in de OER

  Heb je toch goedkeuring nodig van de examencommissie voor bijvoorbeeld een uitzondering in je programma/studieplan? Let er dan op dat je dat tijdig aanvraagt via:

  Aanvraag examencommissie

  Voor vakken die je hebt behaald aan een universiteit in het buitenland of aan een andere Nederlandse universiteit geldt meestal dat het e-mailen van de officiële cijferlijst/transcript naar examencommissie-soc@uva.nl zal volstaan.

  Voor advies en vragen kun je terecht bij de studieadviseur

  Stap 6: Het afstuderen lukt (mogelijk) niet

  Als duidelijk is dat afstuderen dit jaar niet mogelijk is, dan kun je dit aangeven in het afstudeerformulier of melden aan de onderwijsadministratie. Je diploma aanvraag zal vervolgens worden ingetrokken en je kunt je opnieuw inschrijven voor het komende studiejaar. In de loop van het eerste semester van dat jaar zal er wederom contact met je worden opgenomen.

  Ook als het onduidelijk is of afstuderen dit jaar lukt, bijvoorbeeld omdat nog niet alle studieresultaten binnen of verwerkt zijn in de studentenadministratie (SIS), moet je niet vergeten je opnieuw in te schrijven voor het nieuwe studiejaar. Alleen als de inschrijving in orde is kunnen cijfers worden verwerkt en diploma’s worden vastgelegd.  Let er op dat (her-)inschrijving alleen mogelijk is vanaf september en februari.

  Stap 7: Uitschrijfverzoek

  Zodra je diploma aangevraagd is ontvang je een e-mail van SIS dat je je uit kunt schrijven. Je kunt dan een uitschrijfverzoek voor de bacheloropleiding Sociologie indienen bij Studielink. Vergeet daarbij niet de reden te vermelden waarom je je uitschrijft!

  Je kunt er ook voor kiezen om ingeschreven te blijven staan. Als je je niet uitschrijft nadat je afgestudeerd bent, dan zal je inschrijving voor de bachelor Sociologie vanzelf eindigen op 31 augustus. Uitschrijven kan gevolgen hebben voor de hoogte van het te betalen collegegeld* over het huidige studiejaar en op het ‘Studentenreisproduct’. Het is wellicht verstandig om je hierover goed en tijdig te informeren.

  *Bij beëindiging van de inschrijving met ingang van juli of augustus bestaat geen aanspraak op terugbetaling van het collegegeld.

  Lees hier meer over uitschrijven

  Stap 8: Inschrijven master

  Informeer je tijdig over de aanmeldprocedures voor een Master van de Graduate school of Social Sciences en andere Masterprogramma’s.

  Bekijk de Masterprogramma’s van the Graduate School of Social Sciences

  Stap 9: Bachelorverklaring

  Als je een bewijs nodig hebt dat je je BSc diploma hebt behaald, dan kun je bij de onderwijsadministratie een bachelorverklaring opvragen. Voor toelating tot onze eigen masters van GSSS zijn geen bachelorverklaringen nodig.

  Contactgegevens Onderwijssecretariaat:

  Voor aanvullende vragen/informatie kun je je wenden tot de onderwijsadministratie van Sociologie

  E: Sociologie@uva.nl

  T: 020-5253777