Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Afstuderen en diploma aanvragen

Propedeuse Psychologie

De propedeusebul hoef je NIET aan te vragen. Wanneer je alle verplichte onderdelen van het propedeusejaar hebt afgerond, wordt je diploma automatisch voor je aangevraagd.

Uitreiking propedeusediploma

Elk jaar vindt er een feestelijke uitreiking van propedeusediploma's plaats. De studenten die hun propedeuse tussen maart en eind augustus afronden, ontvangen eind september een uitnodiging. 

Judicium

Een judicium hoef je niet zelf aan te vragen. Voor iedere student wordt dit automatisch berekend. De judiciumregels voor de propedeuse vind je op de volgende pagina.

Bachelor Psychologie

Het bachelordiploma vraag je zelf online aan zodra de definitieve beoordeling van je allerlaatste bacheloronderdeel in SIS staat. 

Let op! Zorg dat de diploma-aanvraag met een examendatum in het oude collegejaar óf met een examendatum in september van het nieuwe jaar uiterlijk de eerste maandag van oktober is gedaan!

Raadpleeg de studiegids van jouw startjaar om te checken of je voldoet aan de eisen van de bachelor.

Afstudeerdatum

Je afstudeerdatum is de laatste werkdag van de maand waarin je laatste resultaat in SIS is gedateerd. Deze datum verschijnt op je diploma.

Deadline aanvragen bachelor

Als je de aanvraag vóór de laatste vrijdag van de maand doet, kan je bul in principe twee maanden later beschikbaar zijn. Je geeft bij je bulaanvraag aan of je je bul wilt komen ophalen bij de Education Desk, of dat je bij de bacheloruitreiking wilt zijn.

Je krijgt per e-mail bericht wanneer je je bul kunt afhalen bij de Education Desk. Zorg dat je een vorm van legitimatie (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) bij je hebt.

Uitreiking bachelordiploma

Elk jaar vindt een feestelijke uitreiking plaats. Als je bij je bulaanvraag aangegeven hebt hierbij te willen zijn, ontvang je daarvoor eind september een uitnodiging.

Judicium

Een judicium hoef je niet zelf aan te vragen. Voor iedere student wordt dit automatisch berekend. De judiciumregels voor de bachelor vind je op de volgende pagina.

Afstudeerverklaring

Wanneer je diploma-aanvraag is verwerkt en goedgekeurd ontvang je per e-mail een afstudeerverklaring.

Master Psychologie & Master Gezondheidszorgpsychologie

Het masterdiploma vraag je online aan zodra de definitieve beoordeling van je allerlaatste masteronderdeel in SIS staat.

Let op! Zorg dat de diploma-aanvraag met een examendatum in het oude collegejaar óf met een examendatum in september van het nieuwe jaar uiterlijk de eerste maandag van oktober is gedaan!

Raadpleeg de studiegids om te checken of je voldoet aan de eisen van jouw mastertrack.

Afstudeerdatum

Je afstudeerdatum is de laatste werkdag van de maand waarin je laatste resultaat in SIS is gedateerd. Deze datum verschijnt op je diploma.

Deadline aanvragen master

Doe de aanvraag vóór de laatste vrijdag van de maand, zodat je diploma aan het eind van de daaropvolgende maand is aangemaakt.

Uitreiking master

De uitreiking van masterbullen vindt individueel óf gezamelijk plaats. Dit verschilt per track.

Neem, nadat je je diploma-aanvraag hebt gedaan, zelf contact op met het secretariaat van je track voor het maken van een afspraak voor je buluitreiking.  

De maand waarin je uitreiking plaatsvindt, heeft geen invloed op je afstudeerdatum. Bij de uitreiking ontvang je je diploma en geeft je begeleider een toespraak. Je hoeft je these niet te presenteren of te verdedigen.

Indien je je diploma op wilt halen, en niet mee wilt doen aan een uitreiking, kun je hiervoor een afspraak maken bij het secretariaat van je track.

Judicium

Een judicium hoef je niet zelf aan te vragen. Voor iedere student wordt dit automatisch berekend. De judiciumregels voor de masters Psychologie en Gezondheidszorgpsychologie vind je op deze pagina.

Afstudeerverklaring

Wanneer je diploma-aanvraag is verwerkt en goedgekeurd ontvang je per e-mail een afstudeerverklaring.

Research Master Psychology

Uitschrijven op Studielink

Je dient een inschrijving voor de opleiding Psychologie aan de UvA te hebben tot en met je afstudeerdatum. Wanneer je je diploma hebt aangevraagd, kun je je uitschrijven bij Studielink vanaf de maand na je afstudeerdatum. De uitschrijfdatum bij Studielink kan niet voor je afstudeerdatum liggen. Geef als reden voor uitschrijving bij Studielink dat je afstudeert. Je betaalt dan collegegeld totdat je afstudeeraanvraag is verwerkt en goedgekeurd. Indien van toepassing vindt restitutie van teveel betaald collegegeld plaats.

Zie het stappenplan bij uitschrijven.