Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Ventilatie gebouwen

Laatst gewijzigd op 11-08-2023 08:07
We willen dat iedereen veilig kan werken en studeren in de UvA-gebouwen. Met aandacht voor de ventilatie in onze gebouwen helpen we de luchtkwaliteit te verbeteren.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Hoe ventilatie precies werkt, verschilt van gebouw tot gebouw en van ruimte tot ruimte. De kwaliteit van de binnenlucht is medebepalend voor de kwaliteit van onze studie- en werkomgeving. Daarom kiezen we voor een structurele aanpak om de luchtkwaliteit te beoordelen. Daarbij spelen diverse factoren een rol, waaronder de leeftijd en het gebruik van een gebouw, en de manier waarop de binnenlucht er circuleert.

Facility Services heeft de gebouwen beoordeeld

Ruimtes zijn getoetst aan de ventilatierichtlijnen van het RIVM. Daar waar de normen niet zijn te garanderen zijn extra maatregelen genomen. Waar nodig vind je bij de deur van de ruimte informatie over hoe je de ruimte kunt gebruiken. 

 • De veilige ruimtes zijn open om te gebruiken.
 • Bij sommige ruimtes is er iets veranderd, bijvoorbeeld het maximum aantal personen waarvoor de ruimte geschikt is. Er zijn ruimtes waar nog maar één persoon mag werken.
 • Bij sommige ruimtes nemen we extra maatregelen. Welke dit zijn, staat aangegeven in de ruimte of bij de deur.
 • Volg het advies over de ramen op: sommige ramen kunnen beter dicht blijven, andere kun je gerust openzetten.
 • Als de binnenlucht niet veilig kan recirculeren, dan hebben we het recirculatiesysteem uitgezet. Daardoor kan het warmer of kouder zijn dan normaal.
 • Sommige ruimtes kunnen niet gebruikt worden omdat de ventilatie daar niet goed is. 

Hoe werkt ventilatie?

Ventileren is het voortdurend (24 uur per dag) verversen van lucht. De buitenlucht vervangt telkens (een deel van) de binnenlucht, die vervuild is door vocht, gassen, en eventuele ziekteverwekkers. Ventileren kan op twee manieren:

 1. Via natuurlijke ventilatie: er komt verse lucht van buiten naar binnen via ramen, roosters en kieren en deuren, en de vuile lucht wordt afgezogen.
 2. Via mechanische ventilatie (ventilatiesysteem): er komt verse lucht van buiten naar binnen via een luchtbehandelingskast, en de vuile lucht wordt afgezogen.

Hoe werkt recirculatie van binnenlucht?

Bij recirculatie van binnenlucht beweegt de lucht door een ruimte of gebouw zonder verse lucht van buiten. Het RIVM onderscheidt twee vormen recirculatie.

1. Van ruimte naar ruimte – de lucht legt een langere weg af door het gebouw.

In de UvA-gebouwen staat de centrale recirculatie van de luchtbehandeling op gebouwniveau aan. Uit onderzoek is gebleken dat dit geen risico oplevert.

2. Van persoon naar persoon – de lucht legt een kortere weg af binnen een ruimte.

De UvA heeft gebouwen met dit soort recirculatie op ruimteniveau. In sommige ruimtes staat het recirculatiesysteem nog aan. Als we goed ventileren (dus voldoende schone buitenlucht naar binnen laten en de vuile lucht goed afzuigen), dan levert dit geen risico op. 

Is de recirculatie niet veilig te gebruiken? Dan hebben we de recirculatie uitgezet of beperkt. Daardoor kan het warmer of kouder worden dan je gewend bent, maar de temperatuur zegt dus niets over de ventilatie. Bij de entree van de ruimte staat hoeveel mensen in een ruimte aanwezig mogen zijn als de ventilatie van verse buitenlucht beperkt is. Als je je houdt aan dit maximum dan is de ventilatie in de ruimte goed en is er geen risico.

Is de ventilatie in onze gebouwen is op orde? 

Ja:

 • In de oudere gebouwen hebben we soms (gedeeltelijk) een natuurlijke ventilatie: er komt verse lucht van buiten naar binnen via ramen en deuren, en de vuile lucht wordt afgezogen.
 • In de jongere gebouwen komt de verse lucht van buiten naar binnen via een luchtbehandelingskast. De vuile lucht wordt afgezogen. Facility Services houdt voor alle ruimtes in de gaten of de UvA de minimale ventilatie die het RIVM voorschrijft ook kan realiseren. De ventilatie is dus op orde, ook in ruimtes waar je les krijgt of een werkgroep hebt.

Het is hier benauwd en warm, is de ventilatie wel goed?

Soms voelt het klimaat in een ruimte niet fijn aan, maar ventilatie en klimaat zijn verschillende dingen. Bij ventilatie gaat het om de toevoer van verse lucht en de afvoer van vuile lucht. Om te voorkomen dat er luchtstromen gaan circuleren, zetten we soms in een ruimte de recirculatie van de koeling uit. Daardoor verslechtert het binnenklimaat: het wordt warm in de ruimte, het voelt misschien benauwd. En toch is ook in die ruimte de ventilatie goed op orde. 

Is het verstandig om een raam open te doen? 

  • Staat er bij de entree van de ruimte aangegeven dat je het raam open kunt zetten, dan kun je dat zonder problemen doen. 
  • Staat er niets aangegeven? Laat het raam dan dicht, anders verstoor je het ventilatiesysteem. 

Mag ik een tafelventilator gebruiken?

  • Zit je alleen in een ruimte?
   Dan kun je gerust een tafelventilator gebruiken.
  • Zit je met meer mensen in een ruimte?
   Gebruik dan geen tafelventilator. De kans bestaat dat de luchtstroom van jou naar een ander gaat, of andersom.

Klachten of vragen over ventilatie?

Neem contact op met de Servicedesk FS. Ventilatieproblemen pakken we met de hoogste prioriteit op. 
T +31 (0)20 525 1403
E servicedesk-fs@uva.nlExterne link
MeldingsformulierExterne link

Contact

Facility Services

Facility Services regelt verschillende voorzieningen op de campus. Je kunt er bijvoorbeeld terecht voor vragen over de collegekaart, informatie over het reserveren van ruimtes (let op: Servicedesk-FS kan geen ruimtes reserveren) of facilitaire zaken rondom evenementen.

Contactgegevens