Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Afstuderen

Diploma aanvragen

Afstuderen

Afstuderen is een mooie en indrukwekkende prestatie. Na een tijd hard werken ben je nu aan het einde gekomen van je opleiding aan het Instituut voor Interdisciplinaire Studies. Studeer je nominaal dan studeer je meestal af tegen het einde van het collegejaar. Het komt ook regelmatig voor dat studenten op een ander moment in het jaar afstuderen. We organiseren daarom meerdere keren per jaar diploma-uitreikingen. Je kunt het hele jaar door afstuderen, als je aan alle eisen voor het diploma voldoet. Om ervoor te zorgen dat het proces van afstuderen soepel verloopt, vind je hieronder de stappen die je moet nemen om je diploma aan te vragen. Let op: Afstuderen en een diploma krijgen wil nog niet zeggen dat je uitgeschreven bent als student. Zie stap 4.

Stappenplan diploma aanvragen

 • Stap 1. Ga na of je aan de afstudeervereisten voldoet

  Goedkeuring studieplan

  Voordat je het bachelordiploma kunt aanvragen, moet je studieplan goedgekeurd zijn door de examencommissie. Deadline voor het indienen van je studieplan is op 1 mei voor FPS als je uiterlijk in augustus wilt afstuderen. Pas wanneer de examencommissie het studieplan heeft goedgekeurd en de cijfers van alle in het studieplan vermelde vakken zijn behaald en in SIS geregistreerd staan, kun je op basis van dit studieplan je bachelorsdiploma aanvragen.

  Het streven van de examencommissie is om je z.s.m., maar uiterlijk binnen 8 weken na indiening te berichten of je studieplan is goedgekeurd of dat er nog vragen zijn omtrent je studieplan.

  Klik hieronder voor een doorverwijzing naar een instructie voor het invullen van je studieplan. Als je vragen hebt bij het invullen van het digitale studieplan kun je contact opnemen met  de Education Desk IIS.

  Wijzigen van een eerder goedgekeurd studieplan

  Heb je je studieplan eerder goed laten keuren en wijzigt hier opnieuw iets aan, bijvoorbeeld omdat je toch nog extra vakken wilt volgen, dan moet het studieplan opnieuw worden ingediend en goedgekeurd.

  Wijzigingen op een eerder goedgekeurd studieplan kunnen via de Studieplan Applicatie ingediend worden.

  Het streven van de examencommissie is om binnen 8 weken na indiening je te berichten of je studieplan is goedgekeurd dan wel wordt afgekeurd. Dien je wijzigingen dus op tijd in.

 • Stap 2. Bepaal wanneer je je diploma kunt aanvragen

  Je kunt je diploma aanvragen direct wanneer je laatste cijfer geregistreerd staat in SIS/Datanose. Dit kan tot uiterlijk voor het einde van diezelfde maand.

  In het collegejaar 2019-2020 houden we de nakijkdatum van de scriptie aan als laatste resultaat. Mocht dit voor jou tot problemen leiden, neem dan op tijd contact op met de Education desk. Per collegejaar 2020-2021 wordt de aanvraagdatum van het diploma de afstudeerdatum.

  NB: Om je diploma te kunnen aanvragen moet je wel nog een geldige inschrijving voor je opleiding hebben in Studielink.

  Als je wilt meedoen aan een diploma-uitreiking, is het belangrijk dat je tijdig je diploma aanvraagt zodat we ervoor kunnen zorgen dat deze op tijd klaar is. De uiterlijke datum voor je diploma-aanvraag kun je terugvinden in het digitale diploma-aanvraagformulier op Datanose.

  Afstudeerdatum

  Als afstudeerdatum geldt de tentamendatum van je laatst behaalde vak of de nakijkdatum van je scriptie. Let op! Heb je studieresultaten behaald in het buitenland, dan kan de datum van die studieresultaten invloed hebben op je afstudeerdatum.

  N.B. Als je wilt afstuderen in het lopende collegejaar (uiterlijke afstudeerdatum 31 augustus), moet je voor 1 september je diploma bij ons aanvragen. Slechts bij bijzondere omstandigheden kunnen we nog na 1 september zorgen dat je je diploma kunt behalen in het voorgaande collegejaar. We raden je aan op tijd je diploma aan te vragen en bij vragen of problemen altijd tijdig contact op te nemen met de education desk. In oktober wordt het voorgaande studiejaar definitief afgesloten en kunnen alleen nog diploma’s voor het lopende (nieuwe) collegejaar worden aangevraagd.  Als je te laat bent heeft dit financiële consequenties, dus wees hier alert op.

  Doorstromen naar de master

  Wanneer je bezig bent met je aanmelding voor een masteropleiding dan kun je tijdens je diploma-aanvraag een afstudeerverklaring aanvragen. De meeste masteropleidingen accepteren die verklaring als voorlopig bewijs van je toelaatbaarheid tot de master. Op het moment dat je je diploma krijgt moet je daarvan dan vaak nog een kopie insturen. Voor informatie over de specifieke eisen van de master moet je contact opnemen met desbetreffende opleiding.

 • Stap 3. Hoe vraag ik mijn diploma aan?

  Inleveren van je scripties in de FNWI Thesis Submit Wizard

  Ga naar de FNWI Thesis Submit Wizard en lever je bachelor scriptie en je Thema III of IP verslag digitaal in. Doe dit onder de naam van je eigen opleiding en niet de majoropleiding waarvoor je je scriptie hebt geschreven. Het inleveren van je scripties en verslagen moet ook indien deze onder embargo bewaard moet worden, je kunt dit aangeven in het diploma-aanvraagformulier. Je scripties worden dan niet gepubliceerd in de UvA bibliotheek maar blijven alleen lokaal bewaard.

  Digitale diploma-aanvraagformulier

  Vraag je diploma aan via het digitale diploma-aanvraagformulier. Hiermee geef je de Education Desk IIS de informatie die nodig is om je diploma-aanvraag correct en op tijd af te kunnen handelen. Hou er rekening mee dat de behandeltermijn tussen de 4 en 6 weken ligt. Je diploma-aanvraag kan pas definitief worden afgehandeld als al je resultaten in SIS geregistreerd zijn.

 • Stap 4. Schrijf je uit

  Zorg dat je voor de juiste opleiding ingeschreven staat tot en met de maand waarin het laatste tentamen wordt afgelegd of waarin je scriptie wordt gedateerd.

  Schrijf je uit in Studielink en vink daarbij 'afstuderen' aan als reden van uitschrijving. Doe je dit niet dan kunnen wij je diploma aanvraag niet meer verwerken in SIS.

  Je kunt er soms voor kiezen nog een tijdje langer ingeschreven te staan. Deze afweging moet je zelf maken (DUO en OV-reisproduct versus collegegeld) en kun je met de studieadviseur bespreken.

  Meer informatie over uitschrijving en aanverwante zaken zoals collegegeld, studiefinanciering en reisproduct kun je vinden in het stappenplan voor uitschrijven. Voor aanvullende vragen over dit onderwerp kun je terecht bij de Student Service Desk.

 • Stap 5. Ga naar de diploma-uitreiking of haal je diploma op

  Diploma-uitreiking

  Afstuderen is een prachtige prestatie. Daarom wordt er vanuit de opleiding een uitreiking georganiseerd voor jou, je familie, vrienden en medestudenten. In het digitale diploma-aanvraagformulier kun je aangeven of je wilt deelnemen aan een uitreiking. Je kunt hierbij zelf kiezen aan welke uitreiking je wilt deelnemen.

  Je ontvangt twee weken voorafgaand aan de diploma-uitreiking een mail met alle informatie. Wacht deze mail af. Doorgaans vinden de uitreikingen in de namiddag plaats.

  Diploma ophalen

  Als je niet kunt deelnemen aan een uitreiking, kun je het diploma ophalen bij de Education Desk IIS. Wanneer je zelf niet in staat bent om je diploma op te halen, is het mogelijk om iemand anders te machtigen.

  Diploma opsturen

  Het is voor studenten in Nederland helaas niet mogelijk om het diploma opgestuurd te krijgen. Voor studenten in het buitenland kunnen we het diploma opsturen. Let wel, hier zijn kosten aan verbonden. Deze zijn voor rekening van de student.